c S
Kar sklepa koalicija, je predstava za javnost 16.01.2018 07:51 Ljubljana, 15. januarja (STA) - Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek meni, da predlog za sestavo ožje vladne skupine za pogajanja s sindikati ni nič novega. "Kar sklepa koalicija, je predstava za javnost, ker ni vsebinskega premika," je dejal. Po besedah glavnega tajnika Sviza pa še vedno ni jasno, ali se bo vlada pogajala enotno.

Počivavšek ocenjuje, da bo s predlagano ožjo pogajalsko skupino težko vzpostaviti zaupanje, ki je potrebno za dogovor. "Pričakovali smo, da se bo vlada odločila za menjavo vsaj glavnega pogajalca," je poudaril. Pričakovali pa so tudi, da se bo vlada začela pogajati že prej.

Štrukelj, sicer tudi vodja pogajalske skupine konfederacije sindikatov javnega sektorja, pa izpostavlja, da še vedno ni povsem jasno, na kakšen način se bo vlada pogajala. "Ali bo sledila zakonski obveznosti, da se pogaja o stavkovnih zahtevah, s tistimi, ki so stavko napovedali. Če prav razumem, pa vlada vztraja na skupnih pogajanjih," je dejal.

Težavo vidi v tem, da so si stavkovne zahteve med seboj zelo različne. "Stavkovne zahteve našega sindikata se v praktično vseh točkah razlikujejo od zahtev nekaterih drugih sindikatov," je pojasnil. Štrukelj pričakuje, da bo vladna stran v tem tednu bolj jasna, in tudi da se bodo nadaljevala pogajanja, ki so se s sindikatom Sviz začela v petek.

Koalicija je danes obravnavala predlog ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja za sestavo vladne pogajalske skupine za pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Predlog bo v torek na korespondenčni seji obravnavala še vlada, po Koprivnikarjevih besedah pa do četrtkove seje vlade že pričakujejo groba izhodišča.

Ožjo pogajalsko skupino bo vodil Koprivnikar, v njej pa bodo po njegovih navedbah sodelovali še svetovalec premiera Anžej Frangeš, glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković, Saša Jazbec s finančnega ministrstva, direktor urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle ter Branko Vidič, ki strokovno vodi sektor za plače.