c S
Sindikati za večji dvig minimalne plače od predlaganega 15.01.2018 15:57 Ljubljana, 15. januarja (STA) - Sindikati se zavzemajo, da bi redni letni dvig minimalne plače letos znašal med pet in 6,2 odstotka, medtem ko je ministrica za delo Anja Kopač Mrak predlagala 4,7-odstoten dvig. V ZSSS in Svizu so vnovič izpostavili, da bi bila vsakoletna usklajevanja o tem manj težavna, če bi prenovili plačni model oz. zakon o minimalni plači.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes napovedala, da bo Ekonomsko-socialni svet predvidoma v petek obravnaval njen predlog, da se minimalna plača za letos zviša za 4,7 odstotka na 842,79 evra bruto oz. 638,42 evra neto.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pa menijo, da bi dvig moral biti višji. "Primeren dvig minimalne plače bi bil med petimi in šestimi odstotki," je ocene ZSSS povzela predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Če pa upoštevamo visoko gospodarsko rast, rast dobičkov in rast produktivnosti, bi bil povsem upravičen še višji dvig minimalne plače, je dodala. S tem soglašajo v Svizu, saj bi po njihovem mnenju dvig moral biti vsaj 6,2-odstoten, tako da bi minimalna plača dosegla 855 evrov bruto in se s tem dvignila nad prag revščine.

ZSSS se zavzema za prenovo plačnega modela, ki bi "zagotavljal osnovne plače v višini, ki odraža realno ceno dela," je spomnila Jerkičeva. V Svizu pa želijo spremembo zakona o minimalni plači, iz katere bi izločili vse dodatke, torej tudi dodatek na delovno dobo in na delovno uspešnost.

Za to se zavzemajo tudi v poslanski skupini Levica, ki je v začetku leta znova vložila predlog sprememb zakona o minimalni plači, po katerem bi minimalno plačo letos dvignili na blizu 647 evrov neto, prihodnje leto na 700 evrov neto, iz nje pa izločili tudi vse dodatke.

Tudi po njihovem bi se morala minimalna plača dvigniti vsaj na nekaj manj kot 856 evrov, saj se od tega zneska, ki je postavljen pri 54 odstotkih povprečne plače, plačujejo prispevki za socialno varnost. "Dvig na to raven bi se skoraj v celoti prenesel v neto prejemek delavca, strošek za delodajalce pa se ne bi dodatno povečal," so prepričani.

V ZSSS so povzeli še, da se je minimalna plača leta 2015 dvignila za 0,2 odstotka, predlani se ni povečala, lani pa se je dvignila za 1,8 odstotka. To se zdi Levici nesprejemljivo, saj je država beležila visoke stopnje rasti, dobički podjetij pa so se leta 2016 povečali za 70 odstotkov na več kot 3,2 milijarde evrov, so navedli.

V konfederaciji sindikatov Pergam se bodo do predloga za dvig minimalne plačekonkretno opredelili na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) v petek, je STA povedal predsednik Pergama Jakob Počivavšek. Je pa dejal, da bi kljub dejstvu, da predlagana uskladitev minimalne plače pomeni dvig le-te nad prag tveganja revščine, glede na okoliščine, ki se upoštevajo pri določitvi uskladitve minimalne plače, moral biti dvig višji in nikakor ne nižji od predlaganega odstotka uskladitve.

"Ob tem poudarjamo, da bi moral biti ob uskladitvi minimalne plače sprejet dogovor o pristopu k oblikovanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju oziroma o pristopu k pogajanjem o novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, s katerim bi naslovili problematiko ravni plač v zasebnem sektorju zlasti v razmerju do najnižjih osnovnih plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti in v razmerju do minimalne plače," je dejal Počivavšek.