c S
Inšpekcija ugotovila vrsto kršitev pri uporabnikih termalne in mineralne vode 15.01.2018 11:39 Ljubljana, 15. januarja (STA) - Inšpekcija za okolje in naravo je v nadzoru 11 uporabnikov mineralne, termalne in termomineralne vode, ki ga je izvedla med julijem in decembrom lani, ugotovila vrsto nepravilnosti, le eden od zavezancev je izpolnjeval vse zahteve. Največ kršiteljev ne meri ustrezno odvzetih količin vode in stanja podzemne vode.

Kot so danes sporočili iz ministrstva za okolje in prostor, je bila akcija usmerjena zlasti v večje zavezance za rabo vode iz globokih termalnih vodonosnikov Murske in Krške kotline. "Tukaj namreč obstaja tveganje, da cilji doseganja dobrega količinskega stanja teh vodonosnikov ne bodo doseženi, saj se gladine teh vodonosnikov namreč na več mestih merjenja znižujejo," so zapisali.

Preverjali so zlasti tiste zahteve, ki so ključne, da ne pride do prekomernih odvzemov vode, ter tudi plačevanje okoljskih dajatev za rabo vode, zahteve glede količine odpadne vode, zahtevo za doseganje 70-odstotnega izkoristka toplotne energije odvzete vode ter zahteve glede skrbi za objekte in naprave za rabo vode.

Preverili so spoštovanje zahtev 11 koncesijskih uredb, s katerimi se dovoljuje rabo vode za potrebe kopališč, stekleničenje in ogrevanje iz skupno 30 vrtin.

Največja težava so meritve količine odvzete vode in spremljanje stanja podzemnih vodonosnikov, so ugotovili. V sedmih primerih zavezanci niso zagotavljali rednega spremljanja odvzetih količin vode na vsaki vrtini z ustreznim merilnikom pretoka vode in elektronskim zapisovanjem na način, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta količina podzemne vode kadar koli preverita.

Osem koncesionarjev tudi ni zagotavljalo zveznega in stalnega spremljanja gladine in temperature podzemne vode. Trije niso zagotavljali opazovalne vrtine, brez teh podatkov pa se ne da ugotoviti, ali so odvzemi iz vodonosnikov res trajnostni ali pa so s prekomernimi odvzemi ogrožene že obstoječe dejavnosti in je odvzeta možnost koriščenja tako vode kot toplote te vode naslednjim generacijam.

Več kot polovica zavezancev tudi ni v celoti izpolnjevala zahtev v zvezi z odpadno vodo. Dva nimata okoljevarstvenega dovoljenja za odvajanje odpadne vode. Še dva presegata dovoljene količine odpadne vode, pet pa jih je glede na podatke iz obratovalnih monitoringov za leto 2016 čezmerno obremenjevalo vode.

V okviru akcije so doslej izdali dve inšpekcijski odločbi in uvedli štiri prekrškovne postopke. Vsi inšpekcijski postopki še niso končani, saj ponekod za vse zahteve še ni bilo mogoče ugotoviti dejanskega stanja, so zapisali in dodali, da se bodo ti postopki v letu 2018 nadaljevali.

Inšpekcija napoveduje, da se bo glede na velik obseg kršitev akcija nadaljevala tudi letos s pregledom še dodatnih 10 zavezancev za rabo mineralne, termalne in termomineralne vode.