c S
Davkoplačevalci Fursu lani plačali 920 milijonov evrov več dajatev 15.01.2018 11:14 Ljubljana, 15. januarja (STA) - Finančna uprava RS (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 15,53 milijarde evrov dajatev, kar je približno 920 milijonov evrov oz. za 6,3 odstotka več kot so znašala vsa leta 2016 zbrana vplačila. Ob tem Furs ugotavlja izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev, saj je bilo 95 odstotkov obveznosti lani plačanih prostovoljno.

Primerjalno gledano so bili lani pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, davčni prihodki so porasli celo za 950 milijonov evrov oziroma 6,8 odstotka, kažejo prvi podatki Fursa. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so narasli za 300 milijonov evrov oz. 6,5 odstotka in v skupnem znesku presegli šest milijard evrov vplačil.

Kot so izpostavili na Fursu, posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj skoraj 11-odstotno rastjo. Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata davek na dohodek od pravnih oseb s 167 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oz. 27,8-odstotno rastjo in dohodnina z 118 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oz. 5,7-rastjo rastjo v letu 2017.

Velik porast, v vrednosti 274 milijonov evrov oziroma za 5,2 odstotka, so zabeležili tudi na domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je bil glede na predhodno leto višji za 6,8 odstotka oz. 221 milijonov evrov, porast trošarin pa je dosegel 2,2 odstotka oz. 34 milijonov evrov.

Furs sicer zadnja leta ugotavlja velik porast deleža prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, tako pri predlaganju obračunov in prijavljanju obdavčljivih prihodkov kot pri plačevanju.

Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljna šteje vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj kot je letni prirast plačanih prihodkov. Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih 10 let in dolga, ki so ga izterjali v izvršbi, Furs ugotavlja, da je bilo lani prostovoljno plačanih obveznosti kar 95 odstotkov.

"Izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev je v precejšnji meri odraz gospodarske rasti, zagotovo pa tudi prizadevanj Fursa za izboljšanje storitev, namenjenih davkoplačevalcem, in povečanja avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev," so izpostavili na Fursu.

Pojasnili so tudi, da še naprej upada davčni dolg, ki je zadnji dan lanskega leta dosegel 1,267 milijarde evrov, kar je 4,1 odstotka oz. 55,73 milijona evrov manj kot pred letom dni. Davčni dolg se sicer absolutno znižuje od leta 2013.

"Delež dolga v pobranih javnofinančni prihodkih pa je v zadnjih štirih letih padel za 3,3 odstotne točke in za 2017 znaša 8,2 odstotka, kar izkazuje večjo učinkovitosti pobiranja dajatev, saj bi ob enaki učinkovitosti razmerje med obema kategorijama ostalo enako oziroma bi davčni dolg sledil rasti javnofinančnih prihodkov," so še pojasnili na Fursu.