c S
Konjiški proračun letos zakoličen pri skoraj 13 milijonih evrov 15.01.2018 08:32 Slovenske Konjice, 14. januarja (STA) - Konjiška občina je tik pred novim letom dobila proračun za letošnje leto, ki predvideva 12,7 milijona evrov odhodkov. Ob načrtovanih 11,9 milijona evrov prihodkov bodo luknjo v predvolilnem letu zapolnili s skoraj milijonom evrov najetega posojila. Približno tretjina tega denarja bo namenjena vlaganjem.

Kot pravi župan Slovenskih Konjic Miran Gorinšek, gre z reprogramom posojil za skoraj 14 milijonov evrov, s katerimi morajo med drugim zagotoviti sredstva za dokončanje dveh velikih in že začetih investicij - novogradnji vrtcev v Ločah in na Prevratu, ki bosta zaključena že v začetku tega leta.

Letos so na 150.000 evrov povečali znesek za vzdrževanje javnih cest, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti, in s tem ter še nekaterimi dodatnimi sredstvi nakazali boljši trend vzdrževanja občinskih cest v naslednjih letih.

Med željami za naslednje obdobje so po besedah Gorinška predvsem ureditev dodobra uničene ceste pod Škalcami med Slovenskimi Konjicami proti Zrečam, ki bo odvisna tudi od izida pogovorov z lastnikom zemljišč. Ob tem načrtujejo tudi ureditev povezave od Dobrave proti Zrečam.

Tokratnega proračuna se lahko veselijo tudi krajani Zbelovega, kjer bodo predvidoma začeli z gradnjo novega mostu in kanalizacijskega sistema, posledično pa naj bi se okoljsko ministrstvo lotilo tudi gradnje protipoplavnih nasipov, za kar so državna sredstva že zagotovljena.

V letošnjem proračunu je tudi že del denarja za gradnjo krožišča pri vstopu na avtocesto v Tepanju, pa tudi za nekatere cestne projekte, kjer občina sodeluje pri projektih, ki jih sicer pelje država.

Po lanskem zaprtju letnega kopališča zaradi preslabega vzdrževanja v preteklih letih jih letos čaka tudi začetek tega projekta. Občina se je odločila za novogradnjo, ki naj bi bila končana do poletja prihodnje leto, za letos pa so v ta namen pripravili 280.000 evrov. Skupaj je projekt sicer ocenjen na skoraj 850.000 evrov.