c S
Poškodovani celjski gasilci tožijo zavarovalnici za izplačilo odškodnine 15.01.2018 08:27 Celje, 14. januarja (STA) - Štirje celjski poklicni gasilci, ki so bili pred dvema letoma hudo poškodovani v eksploziji plina pod mostom čez Savinjo na Čopovi ulici v Celju, so vložili tožbo zoper dve slovenski zavarovalnici. Zanjo so se odločili, ker jim zavarovalnica ni izplačala odškodnine, saj je ocenila, da bi morali biti previdnejši pri intervenciji.

Odvetnik gasilcev Boštjan Verstovšek meni, da so zahtevki gasilcev popolnoma utemeljeni in da obstaja objektivna odgovornost, ker je prišlo do eksplozije, v kateri so se poškodovali. Od zavarovalnice zato terjajo odškodnine v višini od 6000 evrov do nekaj deset tisoč. Za to so se odločili kljub temu, da jih na sodišču zelo verjetno čaka večleten postopek, plačati bodo morali tudi odvetnika in visoke sodne takse.

Gasilci so se poškodovali novembra 2015, ko so ponoči prihiteli na intervencijo pod omenjeni most, kjer je gorela večja količina odpadnega materiala. Požar je poškodoval plinski vod pod mostom, zato je prišlo do uhajanja in eksplozije plina. Pri tem so štirje gasilci utrpeli hude opekline glave in rok, poškodovan je bil tudi dežurni delavec Energetike Celje, ki ga je vodja izmene poklical na pomoč. Trije gasilci so morali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Potem ko so gasilci decembra izrazili razočaranje nad odločitvijo zavarovalnice o neizplačilu odškodnin, so sicer iz Zavarovalnice Sava, ki je naslednica Zavarovalnice Maribor, sporočili, da Poklicna gasilska enota Celje v času škodnega dogodka pri Zavarovalnici Sava za svoje zaposlene ni imela sklenjenega nezgodnega zavarovanja, na podlagi katerega bi lahko gasilcem izplačali odškodnino oziroma zavarovalnino. Pri njih je imela Poklicna gasilska enota Celje sklenjeno odgovornostno zavarovanje.

Odškodninske zahtevke, ki so jih nanje naslovili poškodovani gasilci, je Zavarovalnica Sava obravnavala pred približno letom dni. "Glede na njihovo vsebino in okoliščine nastanka nesreče smo poskušali pridobiti vse relevantne podatke, ki so povezani z vzroki nezgode, tako od pristojnih oseb oziroma institucij, kakor tudi s strani gasilske brigade, ki je vodila intervencijo," so pojasnili v zavarovalnici.

Kot so zapisali, so morali glede na prejete podatke večino odškodninskih zahtevkov oškodovancev odkloniti, saj je iz podatkov izhajalo, da sicer poklicni gasilci v času eksplozije niso uporabljali predpisane obvezne zaščitne opreme (zaščitnih rokavic in čelad), kot to zahtevajo navodila gasilske službe. Tako naj bi ravnali kljub temu, da je bila intervencija še v teku, gasilci pa so se zadrževali na območju kraja požara in so bili seznanjeni z uhajanjem plina in posledično možnostjo eksplozije. Po strokovnem mnenju bi uporaba predpisane zaščitne opreme preprečila nastanek opeklin.

So pa v Zavarovalnici Sava ugodili zahtevku poškodovanega gasilca za povrnitev škode zaradi telesnih poškodb, ki so nastale neodvisno od neuporabe zaščitne opreme in mu izplačali ustrezno odškodnino.