c S
SID banka omilila pogoje za potrpežljiva posojila 15.01.2018 08:14 Ljubljana, 13. januarja (STA) - SID banka je letos omilila pogoje v dveh programih, prek katerih malim in srednje velikim podjetjem ponuja ugodna posojila za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja oz. t.i. potrpežljiva posojila.

Kot je objavila SID banka, je po spremenjenih programih MSP 6 in MSP 7 najmanjša ročnost obeh kreditov skrajšana z osem na šest let, najdaljša ročnost pa ostaja enaka, in sicer 12 let.

Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina zaprošenega kredita, znaša 0,40, medtem ko je prej to razmerje lahko znašalo 0,40 brez višine zaprošenega kredita.

Financiranja tako kot prej ni mogoče dobiti za primarno kmetijsko proizvodnjo ter v sektorju ribištva in akvakulture.

Pri MSP 7 lahko podjetja kredit namenijo za kritje stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in celotnih stroškov dela. Pri MSP 6 pa so enostavnejši pogoji glede velikosti naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, projekt pa lahko traja štiri leta (prej dve leti).

Zmanjšan je znesek obvezne lastne udeležbe kreditojemalca, tako da lahko kredit znaša do 85 odstotkov celotnih stroškov naložbe. Skupaj z investicijo se lahko financira tudi zaposlovanje zaradi naložbe.

Programa sicer ponujata kredite v višini od 100.000 do pet milijonov evrov po obrestni meri šestmesečni euribor + 2,5 odstotka letno.

SID banka je ta posojila uvedla leta 2016. Kot so STA povedali v banki, je bilo v letu 2016 po programih MSP 6 in MSP 7 odobrenih 32 kreditov v skupni vrednosti 51,3 milijona evrov, v letu 2017 pa 51 kreditov v skupni vrednosti 34,4 milijona evrov.

Skupno je sicer prispelo 205 vlog podjetij v skupni vrednosti skoraj 190 milijonov evrov, a pri 122 vlogah podjetja oz. projekti niso izpolnjevali pogojev.