c S
Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor 15.01.2018 07:53 Ljubljana, 12. januarja (STA) - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 824,22 točke, kar je 4,48 točke oz. 0,55 odstotka nad izhodiščem. Med delnicami indeksa v prvi kotaciji so največ pridobile delnice Luke Koper, najbolj pocenile pa so se delnice Intereurope.

Borzni posredniki so sklenili za 2,4 milijona evrov poslov, od tega za 2,22 milijona evrov z delnicami prve kotacije.

Delnice Luke Koper so ob 286.760 evrov prometa pridobile 2,64 odstotka in trgovanje sklenile pri 31,10 evra. Podražile so se tudi delnice Telekoma Slovenije (326.260 evrov; +1,16 odstotka na 87,40 evra), Zavarovalnice Triglav (181.510 evrov; za odstotek na 30,30 evra), Krke (325.610 evrov; +0,34 odstotka na 58,20 evra) in Petrola (988.600 evrov; +0,29 odstotka na 348 evrov).

Delnice Intereurope so medtem ob 6250 evrov prometa izgubile 0,89 odstotka in končale pri 2,22 evra. Pocenile so se tudi delnice Pozavarovalnice Sava (92.410 evrov; -0,60 odstotka na 16,70 evra) in Gorenja (14.510 evrov; -0,39 odstotka na 5,12 evra).

Po delnicah Mercatorja, ki so v prvi kotaciji, vendar ne sestavljajo indeksa, danes ni bilo povpraševanja. Njihov tečaj je tako ostal nespremenjen pri 21 evrih.

V standardni kotaciji se je tečaj delnic Cinkarne Celje ob 167.300 evrov prometa zvišal za 0,45 odstotka na 225 evrov, delnice KD Group pa so ob skromnem prometu pridobile 2,67 odstotka in trgovanje sklenile pri 7,70 evra. Delnice Uniorja so ob 6960 evrov prometa ostale pri 18,30 evra.

OBJAVE NEKATERIH BORZNIH DRUŽB

Upravni odbor družbe AG je za 14. februar sklical skupščino, na kateri bodo delničarji med drugim odločali o sklepu upravnega odbora o pridobivanju in umiku lastnih delnic.

Upravni odbor družbe Union hoteli je na seji minuli petek potrdil zapisnik pretekle seje, sprejel poročilo o aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti, solventnosti in kapitalski ustreznosti ter ugotovil, da je družba likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna. Sprejel je tudi informacijo o investicijah.

Krka je med 5. in 11. januarjem na Ljubljanski borzi odkupila 13.469 lastnih delnic v skupni vrednosti 770.998 evrov. Posrednici pri nakupih sta bili banki SKB in NLB. Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 705.074, kar je predstavljalo 2,15 odstotka vseh izdanih delnic. Po teh nakupih ima družba 718.543 lastnih delnic, kar predstavlja 2,191 odstotka vseh izdanih delnic.

Modra linija holding je imela na zadnji decembrski dan 34,48 odstotka sredstev v obliki naložb v tržne vrednostne papirje, 26,89 odstotka pa v netržne. Likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev so obsegala 6,28 odstotka, ostala sredstva pa 32,35 odstotka.

Pri Hram holdingu so na ta datum sredstva v obliki naložb v netržne vrednostne papirje obsegala 67,36 odstotka, naložbe v tržne pa 3,4 odstotka. Nekaj manj kot 30 odstotkov so predstavljala ostala sredstva, z likvidnimi sredstvi z rokom dospelosti do šest mesecev pa družba ni razpolagala.

Ministrstvo za finance je objavilo ponudbeni dokument za prvo izdajo državnih obveznic RS80, ki jih je država na borzni trg uvrstila danes. Gre za 1,5 milijona obveznic v skupni vrednosti 1,5 milijarde evrov. Obrestna mera obveznic je enoodstotna in nespremenljiva, izplačilo obresti letno, datum dospetja glavnice pa je 6. marec 2028. Obveznice se bodo z borze umaknile 2. marca 2028.