c S
Za podpis aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor doslej sedem sindikatov 15.01.2018 07:48 Ljubljana, 12. januarja (STA) - Pripravljenost za podpis aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom, je do srede današnjega dne izrazilo sedem od 42 reprezentativnih sindikatov. Z iztekom današnjega dne pa bo jasno, ali se jim je pripravljen pridružiti še kateri sindikat.

Omenjeni aneks, ki določa odpravo anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest nad 26. plačnim razredom, je vlada konec lanskega leta sindikatom ponudila v podpis, čeprav v pogajanjih s sindikalnima pogajalskima skupinama o njem ni dosegla dogovora.

Vladna ponudba za odpravo vseh anomalij nad 26. plačnim razredom je 8,4 milijona evrov. Morebitna uveljavitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor pa bi v nadaljevanju odprla možnost, da pride tudi do podpisa aneksov h kolektivnim pogodbam v posameznih dejavnostih, zlasti tistih, pri katerih je v pogajalskem procesu že prišlo do vsebinske uskladitve oziroma njihovega parafiranja.

Do srede današnjega dne so ministrstvo za javno upravo o tem, da nameravajo podpisati aneks, obvestili Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, Sindikat delavcev v pravosodju, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze in SI-JUS Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.

Za kolektivno pogodbo za javni sektor in njene spremembe je zahtevan kvorum. Zato si običajno v pogajanjih prizadevajo doseči soglasje večine sindikatov. Drugi možen kvorum, doslej uporabljen le v enem primeru, je sicer soglasje sindikatov, ki številčno ne predstavljajo večine, a skupaj zastopajo vsaj 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju iz vsaj štirih dejavnosti.