c S
Odbor DZ za gospodarstvo skozi predlog zakona o Kobilarni Lipica 12.01.2018 11:54 Ljubljana, 12. januarja (STA) - Odbor DZ za gospodarstvo je danes za plenarno sejo pripravil predlog zakon o Kobilarni Lipica, ki predvideva preoblikovanje dosedanjega javnega zavoda v holding v 100-odstotni lasti države z 10 milijoni evrov osnovnega kapitala. Poslanci so ocenili, da predlog zakona daje dobro podlago za razvoj potenciala tega turističnega bisera.

Holding, statusno organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo, bo lahko ustanovil dve odvisni družbi - družbo Kobilarna Lipica, ki bo prevzela javno službo in bo v 100-odstotni lasti holdinga, ter družbo Turizem Lipica za izvajanje pridobitne dejavnosti, v kateri bo imel holding večinski delež.

"Sprememba organiziranosti ne pomeni privatizacije Kobilarne Lipica," je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Sprememba naj bi po njegovem izboljšala pogoje zaposlovanja in razvoja celotnega območja, holdinška struktura pa bo zagotovila ločenost poslovanja javne službe od pridobitne dejavnosti.

"Verjamemo, da bo s predlogom zakona možno slediti dolgoročni viziji ohranjanja Kobilarne Lipica kot enovite destinacije za petzvezdična doživetja. Glavna nit je lipicanski konj in z njim povezana kulturna dediščina na območju Kobilarne Lipica," je dejal.

Svetovna priznana izvorna kobilarna lipicancev ima po ministrovi oceni potencial, da postane vrhunsko konjerejsko-konjeniški center, mednarodno študijsko raziskovalno središče ter kulturni spomenik državnega pomena. "Je zaščitna znamka in identitetni simbol Slovenije in je lahko eden od pomembnejših generatorjev razvoja na Krasu," je poudaril.

Kobilarna Lipica po njegovem mnenju omogoča razvoj tudi z njo povezanih sekundarnih dejavnosti - turizma, gostinstva in športa.

Kobilarna Lipica je v svetu ena od najbolj prepoznavnih turističnih destinacij v Sloveniji, v zavesti Slovencev pa ena od ikon države, je poudaril in ocenil: "Kobilarna ima izjemen potencial in konkurenčno prednost za nadaljnji razvoj in dejavnost."

Razmere v Lipici so se po ministrovih besedah v zadnjem letu precej izboljšale. Lani so namreč tam v primerjavi z letom 2016 zabeležili 15-odstotno rast števila obiskovalcev in 22-odstotno rast prihodkov. Prvič po letu 2011 je kobilarna presegla raven 100.000 obiskovalcev, in sicer že oktobra. Leta 2016 so v tem turističnem biseru našteli 88.556 obiskovalcev.

Z novimi trženjskimi akcijami se je Lipico pozicioniralo kot doživljajsko destinacijo, katere temeljni produkt so konji, narava, in s tem povezana doživetja. Odprli so butično prodajalno in degustacijski bar, kjer se ponuja izbrane lokalne produkte s celotnega Krasa. Razvoj novih produktov pa se nadaljuje.

Ministrstvo s kratkoročnimi ukrepi rešuje tekočo problematiko, med drugim zaposlene in prometno ureditev, zagotavlja pa tudi dodatna sredstva za določene investicije, s katerimi se omogoča višji standard in kakovostno izvajanje dejavnosti na posestvu. V zadnjih letih je ministrstvo namenilo več kot 7,6 milijona evrov za večje investicijske projekte v kobilarni.

"Za zagotovitev pogojev, ki bodo omogočali dolgoročni razvoj, pa je treba izvesti določene strateške ukrepe in s tem namenom je bil pripravljen tudi nov zakon," je poudaril minister in dodal, da naj bi predlog zakona prispeval k dvigu pomena lipicancev in kobilarne kot spomenika državnega pomena ter omogočil izkoristiti potencial, ki ga ima Lipica kot turistična destinacija.

Odbor je predlog zakona z nekaj dopolnili, ki sledijo pripombam zakonodajno-pravne službe, podprl. Poslanci so se strinjali, da je Lipica turistični biser in da ima še veliko potenciala.

Kot je ocenil Marko Ferluga (SMC), je novo vodstvo Lipice v preteklem letu in pol imelo tri osnovne naloge: stabilizirati poslovanje, umakniti negativno konotacijo v javnosti in povečati marketinško prepoznavnost Lipice, poleg tega pa pripraviti ambiciozne načrte. "Vse to je uspelo," je dejal in dodal, da se dela na tem, da Lipica postane vstopna turistična točka Krasa in Slovenije na zahodu.

Poslanka NSi Ljudmila Novak si želi, da bo nova organiziranost kobilarne prispevala k izkoriščanju potenciala, ki ga Lipica ima. To je kulturno-zgodovinski spomenik, vsa pozornost mora veljati čredi - če te ne bo, nam ta spomenik nič ne koristi, je dejala.

Danijel Krivec (SDS) se je strinjal, da je treba narediti nek preskok, je pa opozoril, da noben zakon nobene stvari ne reši sam. Tako pričakuje, da bodo storjeni naslednji koraki v uresničevanju tega, kar piše v zakonu.

S tem se je strinjal tudi Matjaž Han (SD). Kot je dejal, predlog zakona daje dobro osnovo, a če ni pravih ljudi in vizije, kako zadeve tržiti, ti nobena zakonodaja in sredstva ne pomagajo.