c S
V ožjem izboru dva predloga novega mostu v Mostu na Soči 12.01.2018 09:30 Most na Soči, 12. januarja (STA) - Na prvem predstavitvenem večeru je preko sto krajanov v četrtek prisluhnilo idejnim rešitvam novega mostu čez reko Sočo v Mostu na Soči. Arhitekt Andrej Mercina je predstavil štiri predloge novega mostu, ki naj bi ga že letošnjo jesen začela graditi Direkcija za infrastrukturo, zbrani pa so v ožji izbor uvrstili dva predloga.

Ljubljanski arhitekturni biro Trije arhitekti je zasnoval idejne rešitve z naslovi Glavnik, Pot, Paviljon in Skok. Zadnji dve so krajani potrdili za sprejemljivi, zato ju bodo v naslednjih dveh tednih dodatno obdelali in finančno ovrednotili. Nato bodo krajani izbrali en predlog, ki ga bodo predstavili tudi direkciji.

Arhitekti se niso omejili samo na ureditev mostu, temveč tudi na pločnike in kolesarske poti do središča kraja. Zato so predlagane rešitve novega mostu dražje od tiste, ki jo je prvotno načrtovala direkcija in so jo krajani novembra lani zavrnili.

V razpravi, ki je bila po mnenju delovne skupine za pripravo idejne rešitve mostu zelo konstruktivna, so domačini izpostavljali predvsem, da je treba najti rešitev, da Soča tudi ob visokem vodostaju ne bo več poplavljala. Tudi zato, ker v kraju večkrat piha veter, bo moral biti most tak, da se na njem ne bodo nabirali različni odpadki in smeti.

"Krajani so bili kar aktivni, podali so precej mnenj, pričakovanj, strinjanj in na koncu izbrali dve varianti, ki bosta šli v nadaljnjo obdelavo. Predvidoma čez dva tedna bo ponovno predstavitev, na kateri upamo na vsaj takšno razpravo, kot je bila tokratna," je po predstavitvi za STA povedala članica delovne skupine Tina Bremec.

Oton Bratuž iz delovne skupine pa je dejal, da mora biti izbrana rešitev nekaj posebnega, da si bodo obiskovalci Most na Soči zapomnili tudi zato, ker ne bo enak vsem ostalim.

Da bi bila dostopnost in prometna varnost boljša, bi morali v neposredni okolici mostu podreti eno hišo, ki sedaj predstavlja ozko grlo dostopa do središča kraja. Vendar bo pred predstavljeno dokončno rešitvijo treba preveriti, ali je občina sploh pripravljena hišo odkupiti in ali je strošek upravičen, saj naj bi v Mostu na Soči v naslednjem desetletju dobili obvoznico in se bo promet skozi kraj zato verjetno zmanjšal.

Stroške izdelave tistih delov projektne dokumentacije, za katere večina krajanov Mosta na Soči meni, da v postopku ne smejo manjkati, je prevzela Občina Tolmin.

Domačini Mosta na Soči so na zboru krajanov novembra lani zavrnili načrte direkcije za infrastrukturo za gradnjo novega mostu, saj so menili, da je njegova predvidena podoba neprimerna. Direkcija jim dala možnost, da v treh mesecih sami najdejo arhitekturni biro, ki bo pripravil novo projektno rešitev. Z gradnjo bi tako lahko začeli letos jeseni in jo dokončali do maja 2019.