c S
Inšpektorji preverjajo neplačevanje dohodnine od pavšala poslancem za terensko delo 12.01.2018 09:23 Ljubljana, 12. januarja (STA) - Finančna uprava RS (Furs) je v DZ izvedla inšpekcijski nadzor zaradi neplačevanja dohodnine od mesečnega pavšala poslancem za terensko delo. Postopek finančne uprave je še v teku, so za časnik Delo pojasnili v DZ, kjer so tudi poudarili, da se pavšal ves čas obračunava enako kot drugi stroška iz dela.

Poslanci prejemajo mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije poslanca v zvezi z delom v volilni enoti, od tega pa ne plačujejo dohodnine. To dovoljuje novela zakona o dohodnini, ki velja od začetka lanskega leta, vendar dohodnine niso plačevali niti pred tem.

"Pred letom 2017 zakon o dohodnini tovrstnih izplačil ni urejal, zato so zanje veljala splošna pravila obdavčevanja dohodkov. Ker je bilo to področje do leta 2017 neurejeno, je to povzročalo različne interpretacije obdavčljivosti teh dohodkov," so za Delo pojasnili na Fursu.

Zaradi davčne tajnosti na Fursu niso pojasnili, kako so ukrepali, so pa zagotovili, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti z DZ kot zavezancem ravnajo povsem enako kot z drugimi davčnimi zavezanci, je še poročalo Delo.

V DZ so za časnik poudarili, da se mesečni pavšal ves čas obračunava enako kot tudi drugi stroški iz dela, denimo prevoz na delo, potni stroški, regres za prehrano. Poslanci ga namreč prejemajo za nadomestilo stroškov za delo v svoji volilni enoti, predvsem potnih stroškov, stroškov organizacije sestankov z volivci, najema prostorov. Zato gre za materialne stroške in ne del stroškov za plače.

Zakon o dohodnini pa navaja, da se povračila stroškov v zvezi z delom ne vštevajo v davčno osnovo, pri čemer med temi stroški pred novelo zakona o dohodnini mesečni pavšal ni bil izrecno naveden. Navedeni so bili namreč le primeri stroškov v zvezi z delom.

"Pri tovrstnih prejemkih namreč ne gre za povečanje premoženja davčnih zavezancev, temveč za povračila stroškov, ki so potrebni za doseganje realnega dohodka, zato se, kot izhaja iz že sprejetega stališča ustavnega sodišča, ne vštevajo v davčno osnovo," so še navedli v DZ.

Znesek mesečnega pavšala je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča poslanca do sedeža parlamenta, in sicer znaša med 500 in 800 evri. Največ dobijo tisti, ki so doma več kot 150 kilometrov od DZ. Ta je lani za pavšale poslancev izplačal 687.407 evrov, je še poročalo Delo.