c S
Notarska zbornica se mora opredeliti do ravnanja notarja v primeru posojilne pogodbe SDS 12.01.2018 10:22 Ljubljana, 11. januarja (STA) - Notarska zbornica se mora opredeliti do ravnanja notarja Jožeta Sikoška, ki je pripravil notarski zapis posojilne pogodbe SDS z Dijano Đuđić. Pravosodno ministrstvo jo je namreč pozvalo, naj ga v najkrajšem možnem času seznani s stališčem v zvezi z zadevo in z morebitnim ukrepanjem po delu zakona o notariatu, ki se nanaša na disciplinski postopek.

Ministrstvo je Notarsko zbornico Slovenije zaprosilo, da ga seznani "z morebitnim ukrepanjem v smislu določbe tretjega odstavka 120. člena zakona o notariatu", so pojasnili na ministrstvu.

Postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje v skladu s 120. členom zakona o notariatu uvede predsednik zbornice na svojo ali na prejeto pobudo, dolžan pa ga je uvesti na predlog predsednika višjega sodišča ali ministra, pristojnega za pravosodje.

Predsednik zbornice uvede disciplinski postopek, če je obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sumiti, da je notar kršil določbe zakona ali okrnil ugled notariata, najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev.

V zbornici so ob vprašanjih o vlogi notarja Sikoška pri sklepanju posojilne pogodbe SDS z Đuđićevo navedli, da mora notar v skladu z 42. členom zakona o notariatu pred sestavo notarske listine strankam na razumljiv način opisati vsebino, pravne posledice nameravanega pravnega posla ali izjave volje ter jih izrecno opozoriti na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla ali izjave volje.

Notar mora stranke opozoriti tudi na morebitne druge okoliščine v zvezi z nameravanim pravnim poslom, če jih pozna, razen podatkov, ki jih je notar v skladu s 25. členom zakona o notariatu dolžan varovati kot tajnost. Stranke mora tudi odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih izjav ter jih izrecno opozoriti na možne pravne posledice takšnih izjav. Če stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora vnesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila, dana strankam v zvezi z njimi, je za STA pojasnila predsednica zbornice Sonja Kralj.

V primeru, da bi se izkazale kakršne koli nezakonitosti, notar odgovarja v skladu z disciplinsko odgovornostjo, ki je opredeljena v zakonu o notariatu, je pojasnila.

Vprašanje, kaj vse mora notar pri sklepanju notarskih zapisov posojilnih pogodb in sporazumov o zavarovanju denarnih terjatev, vezanih na posojilne pogodbe, upoštevati, je po njenih besedah odvisno denimo od strank, ki sklepajo pravni posel, od načina zavarovanja terjatev iz tega posla in od načina izplačila posojila.

Med zakoni, ki jih mora notar pri tem upoštevati, so poleg zakona o notariatu med drugim obligacijski zakonik, stvarnopravni zakonik ter zakona o zemljiški knjigi in o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, je naštela.

Notar Sikošek je za SDS pripravil notarski zapis posojilne pogodbe v višini 450.000 evrov z Dijano Đuđić iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH. Vendar so danes v stranki prek Twitter profila sporočili, da so počrpani del kredita z obrestmi že vrnili in prekinili kreditno pogodbo.

Na računskem sodišču so za STA zagotovili, da bodo kljub vrnitvi posojila sprožili predrevizijski postopek. Z vrnjenim posojilom se namreč stranka ob morebitni ugotovitvi prekrška ne izogne kazni, morda pa bi ji lahko sodišče zaradi tega dodelilo milejšo globo, kot bi jo sicer. Da bo zadevo preverila, vztraja tudi policija.