c S
Višje plače javnim uslužbencem predvidoma pri izplačilu v oktobru, prej še objava aneksov v uradnem listu 21.08.2017 05:53 Ljubljana, 19. avgusta (STA) - Dogovor o odpravi plačnih anomalij v javnem sektorju bodo javni uslužbenci predvidoma prvič občutili pri septembrski plači, torej pri izplačilu v oktobru. Več kot 60.000 javnih uslužbencev, ki se jim zvišujejo plače, bo dobilo tudi poračun od 1. julija dalje. Še prej pa morajo biti aneksi h kolektivnim pogodbam objavljeni v uradnem listu.

Dogovor o odpravi plačnih anomalij bo realiziran z aneksi h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Izjema so javne agencije in vojska, za katere je vlada že sprejela uredbi.

V petek se je iztekel rok, do katerega so reprezentativni sindikati javnega sektorja lahko pristopili k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, kjer je zahtevan kvorum. Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, je bil ta dosežen, saj je aneks podpisalo 28 od 41 sindikatov.

Tudi pri večini aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev uveljavitev ni vprašljiva, saj zadostuje, da jih podpiše en sindikat, ki je reprezentativen na tistem področju. Izjema so poklicni gasilci, kjer edini podpisnik - Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije - aneksa ni podpisal.

To pa pomeni, da tudi za tiste poklicne gasilce, za katere je vlada pristala na boljša vrednotenja, zvišanj ne bo. Višje plače bo od skupno 700 gasilcev dobilo le približno sto tistih, ki so na orientacijskih delovnih mestih. Slednja - pri gasilcih gre za tri delovna mesta v različnih tarifnih skupinah - se namreč določajo z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor in ne z aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Sekretar sindikata David Švarc je za STA dejal, da so odločitev, da ne pristopijo k podpisu, sprejeli na izredni seji predsedstva. Predlagani aneks zanje ni sprejemljiv, saj ne odpravlja vseh anomalij, ampak celo povzroča nove in ruši notranja razmerja. Dodatno pa se bo to zgodilo še s popravki na orientacijskih delovnih mestih. Če jim ne bodo prisluhnili, so že napovedali sindikalne aktivnost, kot so protestni shodi in demonstracije proti ministrstvu za obrambo in vladi.

Kot izhaja iz dopisa, ki ga je ministrstvo za javno upravo v začetku tega meseca posredovalo ministrstvom, organom v njihovi sestavi, vladnim službam, upravnim enotam, občinam ter pravosodnim organom, bodo v ponedeljek predvidoma anekse posredovali v registracijo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nato pa bodo objavljeni v uradnem listu.

Na ministrstvu za javno upravo predvidevajo, da bi bili aneksi lahko objavljeni najpozneje 31. avgusta in bi dan kasneje, torej s 1. septembrom, začeli veljati. V istem uradnem listu naj bi objavili tudi uredbi, s katerima se odpravljajo anomalije pri vojakih ter v javnih agencijah, javnih skladih in (manjših) javnih zavodih.

V obeh sindikatih vojakov z uredbo niso zadovoljni in med drugim opozarjajo, da so bili v primerjavi z ostalimi v neenakopravnem položaju, saj uredbo enostransko sprejema vlada. V Sindikatu ministrstva za obrambo opozarjajo, da bo uredba povzročila dodatne in še večje anomalije. Po navedbah Sindikata vojakov Slovenije se z uredbo dodatno ruši vojaška hierarhija, napovedujejo, da jo bodo poskušali razveljaviti na sodišču.

Višje plače naj bi javnim uslužbencem na delovnih mestih, za katere so predvidene višje uvrstitve, izplačali v oktobru, ob izplačilu plače za september, in sicer s poračunom od 1. julija. Ministrstvo pa je ob tem v omenjenem dopisu opozorilo, da je predpogoj za izplačilo v oktobru, da pravočasno stečejo vse potrebne aktivnosti za spremembe in dopolnitve aktov o sistemizaciji delovnih mest in izdaja aneksov k pogodbam o zaposlitvi.

Dogovor vključuje odpravo anomalij do vključno 26. plačnega razreda ter pri pooblaščenih uradnih osebah, skupaj pa je vreden 71,4 milijona evrov, od tega v plačni skupini J, kamor sodijo številni najslabše plačani javni uslužbenci, 26,6 milijona evrov.

Vendar se z njim pogajanja o odpravi plačnih anomalij še ne zaključujejo. Jeseni naj bi namreč sledila pogajanja o odpravi anomalij še za tiste nad 26. plačnim razredom ter pogajanja, v katerih se morajo po dvigu zdravniških plač dogovoriti o plačah za primerljiva delovna mesta. Dogovorili naj bi se tudi o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

Vročo jesen naznanja tudi petkov poziv stavkovnega odbora več sindikatov državne uprave premierju Miru Cerarju in ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju, od katerih pričakujejo opredelitev do njihovih stavkovnih zahtev. Med drugim za zaposlene v ministrstvu za obrambo, Finančni upravi RS, pravosodnem ministrstvu, upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter veterinarski upravi zahtevajo dvig osnovnih plač za štiri plačne razrede ter odpravo obstoječih in novonastalih anomalij v plačnem sistemu.