c S

Eko sklad s posojili za različne okoljske naložbe

18.08.2017 15:07 Ljubljana, 18. avgusta (STA) - Eko sklad je danes v uradnem listu objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe. Za naložbe je namenjenih šest milijonov evrov, najvišji znesek dodeljenega posojila na posamezno vlogo pa je 40.000 evrov oz. najmanj 1500 evrov.

Občani lahko po tem pozivu zaprosijo za posojila za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, sodobne naprave za pridobivanje električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe.

Poleg tega je ta poziv namenjen tudi kreditiranju nakupa energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakupa okolju prijaznih vozil, odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanju materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkoviti rabi vodnih virov in oskrbi s pitno vodo.

Vlagatelj lahko v posamezni vlogi zaprosi za posojilo za več ukrepov. Prav tako lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti poziv, lahko pa za kredite za isto naložbo zaprosi tudi več vlagateljev, pri čemer skupna višina tako odobrenih posojil ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

V okviru novega javnega poziva obrestna mera ostaja trimesečni Euribor + 1,3 odstotka. Kot so sporočili iz Eko sklada, bistveno spremembo predstavlja podaljšana odplačilna doba, in sicer z največ 10 let na največ 20 let, ki velja za naložbe v gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe ali v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva.

Pri tem znaša zavarovalna premija 2,39 odstotka za odplačilno dobo od 10 do 15 let in 2,82 odstotka za odplačilno dobo od 15 do 20 let.

Informativni izračun za kredit je na voljo na spletni strani sklada www.ekosklad.si/informativni-izracun-kredita. Javni poziv bo veljal do objave zaključka v uradnem listu oz. do razdelitve razpisanih sredstev.