c S
Gospodarska klima julija na mesečni ravni slabša, v medletni primerjavi boljša 25.07.2017 11:14 Ljubljana, 25. julija (STA) - Kazalnik gospodarske klime je bil julija z 11,4 odstotne točke za 0,9 odstotne točke nižji kot junija in za 6,1 odstotne točke višji kot julija lani. Ob tem je bil tudi še vedno za 13,8 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem, je objavil statistični urad.

Na znižanje na mesečni ravni je po pojasnilih statistikov vplival upad kazalnikov zaupanja v trgovini na drobno (-0,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (-0,4 odstotne točke) in med potrošniki (-0,2 odstotne točke).

Na drugi strani se je izboljšal kazalnik zaupanja v gradbeništvu (+0,2 odstotne točke), medtem ko se kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih ni spreminjal.

V medletni primerjavi so bili vsi podkazalniki višji. Najbolj je na višjo raven gospodarske klime kot pred letom dni vplival kazalnik zaupanja potrošnikov, ki je bil višji za 1,9 odstotne točke. Sledil je kazalnik zaupanja v gradbeništvu (+1,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (+1,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (+1,2 odstotne točke) in najmanj kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (+0,1 odstotne točke).

Statistični urad je danes objavil tudi izsledke julijske raziskave o poslovnih tendencah. Ta je pokazala, da je bila vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih za eno odstotno točko nižja kot junija, glede na lanski julij je bila za štiri odstotne točke višja. Bila je tudi za devet odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem.

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 85,5-odstotna ali za 0,1 odstotne točke nižja kot ob zadnji preverbi v aprilu. Poslabšale pa so se ocene konkurenčnega položaja podjetij v zadnjih treh mesecih: na domačem trgu za štiri odstotne točke, na trgih zunaj EU za tri odstotne točke, ocena konkurenčnega položaja na trgih članic EU pa se ni spremenila.

Glavni dejavnik, ki je tudi v juliju omejeval proizvodnjo v predelovalnem sektorju, je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev. Navedlo ga je 35 odstotkov podjetij, kar je 13 odstotnih točk več kot julija lani. Dejavniki povpraševanja so medtem vse manj omejevalni.

Občutneje se je zaupanje po tej raziskavi zamajalo v trgovini na drobno, saj je bila vrednost kazalnika za 10 odstotnih točk nižja kot junija, a še vedno za tri odstotne točke višja kot julija lani ter za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Največ podjetij v trgovini na drobno je kot omejitve navedlo konkurenco v sektorju (58 odstotkov), visoke stroške dela (40 odstotkov podjetij) in nizko povpraševanje (30 odstotkov).

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija po drugi strani za štiri odstotne točke višja kot junija in za 30 odstotnih točk višja kot julija lani. Hkrati je bila za 37 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Tudi v gradbeništvu je največ podjetij kot omejitev navedlo konkurenco v dejavnosti (47 odstotkov). Sledili so visoki stroški dela (32 odstotkov), visoki stroški materiala (29 odstotkov), pomanjkanje usposobljenih delavcev (29 odstotkov) in nezadostno povpraševanje (17 odstotkov).

Tudi kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil julija nekoliko višji kot v prejšnjem mesecu. Vrednost kazalnika je bila tako za eno odstotno točko višja kot prejšnji mesec in za tri odstotne točke višja kot julija lani. Ob tem je bila za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje (33 odstotkov). Sledila so podjetja, ki so jih omejevale finančne ovire (25 odstotkov), podjetja, ki so imela težave zaradi pomanjkanja delovne sile (14 odstotkov) in podjetja, ki so imela težave zaradi drugih ovir (12 odstotkov).