c S
Vlada potrdila predlog zakona o dajatvah za motorna vozila 16.06.2017 06:21 Ljubljana, 15. junija (STA) - Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o dajatvah za motorna vozila, ki na podlagi priporočil računskega sodišča prinaša tudi uvedbo nove dajatve za odjavljena vozila. Ta naj bi spodbudila lastnike izrabljenih in odjavljenih vozil, da poskrbijo za ustrezno razgradnjo teh vozil.

Veliko teh vozil namreč še vedno konča na parkiriščih blokovskih naselij ter na raznih odročnih mestih, tudi v gozdovih. To plačilo pa ne bo potrebno, če bo lastnik odjavljenega vozila poskrbel za njegovo ustrezno razgradnjo.

Glavni namen predloga zakona je sicer uskladitev nekaterih nejasnosti v veljavni ureditvi plačevanja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Novi zakon bo tako nadomestil veljavni zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu.

Z novim zakonom je po navedbah vlade tudi jasneje določeno, katera so dokazila za zmanjšanje plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jih izkazuje družina s štirimi ali več otroki.

Doslej je bilo določanje članov družine in starosti otrok ter predvsem prebivališča posameznega člana družine različno razumljeno. Po predlogu novega zakona so te nejasnosti odpravljene - za otroke štejejo samo osebe do 18. leta starosti. Zmanjšanja plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu bodo deležne tudi rejniške družine.

Predlog prav tako usklajuje kategorije invalidov predvsem pri otrocih z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter izenačuje pogoje dokazovanja tega statusa tudi z zakonom o davku na motorna vozila. Oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu bo s predlogom zakona o davku za motorna vozila mogoče uveljavljati na podlagi odločbe Centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

V predlogu zakona je tudi na novo določeno, da se letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu plača tudi ob izdaji dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in preskusnih tablic v ta namen. Ta dajatev mora biti plačana pred izdajo tega dovoljenja in trajnih preskusnih tablic.