c S

Izšel priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev malega gospodarstva

20.03.2017 09:04 Ljubljana, 19. marca (STA) - Banka Slovenije je v sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pred dnevi objavila priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev mikro, malih in srednjih podjetij. S tem zaokroža aktivnosti za bolj učinkovito upravljanje z njimi v najbolj pomembnem segmentu bančnega kreditiranja v Sloveniji.

Priročnik ima osem poglavji, ki vključujejo praktične napotke bankam za vsa področja upravljanja nedonosnih terjatev mikro, malih in srednje velikih podjetij, kot so oblikovanje sistema zgodnjih opozoril, predlog notranje organizacije procesov reševanja ter napotki za pripravo načrtov prestrukturiranja, za izvajanje finančne analize za oceno možnosti preživetja podjetja in alternativnih strategij.

Kot so te dni sporočili iz centralne banke, je namen priročnika upoštevati posebnosti strukture slovenskega gospodarskega in bančnega sektorja ter izkušnje, ki so si jih slovenske banke nabrale pri obravnavi svojih portfeljev. Sestavni del priročnika so med drugim vrednosti nekaterih finančnih kazalcev za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji, praktični primeri rešitev in primeri pravnih dokumentov.

V centralni banki so lani nadaljevali aktivnosti za zmanjševanje nedonosnih terjatev bank. Delo so organizirali v okviru posebnega projekta prestrukturiranje nedonosnih terjatev, v okviru katerega so opravili individualne pogovore z osmimi najbolj izpostavljenimi bankami. Vse slovenske banke pa so ji predložile načrte zniževanja nedonosnih terjatev v obdobju 2017-2019.