c S
SDH s predlogom sprememb strategije upravljanja naložb 12.08.2016 15:43 Ljubljana, 12. avgusta (STA) - SDH je pripravil predlog sprememb strategije upravljanja kapitalskih naložb države in ga danes posredoval ministrstvu za finance. Tam ga bodo proučili in po potrebi pristopili k pripravi nove strategije. Predlogov sprememb ne razkrivajo, slišati pa je, da gredo nekatere v smer odprave omejitve koncentracije lastništva pri pomembnih naložbah.

Slovenski državni holding (SDH) je kot upravljavec državnega premoženja pripravil predlog sprememb strategije, pri čemer je upošteval tudi vse izzive, s katerimi se je v tem letu njene veljavnosti soočal pri opravljanju svojih nalog upravljanja, so danes sporočili iz SDH.

Podrobnejše vsebine SDH v tej fazi ne more razkriti. Enako so povedali na ministrstvu: "Vsebino bomo lahko komentirali šele po obravnavi na vladi, saj gre, kot se je izkazalo že v primeru oblikovanja in sprejemanja prve strategije, za strokovno, politično in časovno kompleksen proces."

Kot so pojasnili, ministrstvo za vlado pripravi predlog, SDH pa mu lahko predloži predlog za spremembo, če to zahtevajo spremenjene gospodarske razmere. "Gre torej za zakonsko rešitev, ki glede strategije določa tudi, da lahko DZ razveljavi ali spremeni strategijo le s sprejetjem nove strategije," so dodali.

Ko bo ministrstvo oblikovalo stališče, bodo rešitve še predmet medresorskih in koalicijskih usklajevanj. Sedanja strategija je bila sprejeta junija lani in določa, da bo vlada v enem letu opravila njeno revizijo in predlog prenovljene strategije poslala v sprejem DZ.

Mediji so doslej neuradno razkrivali, da naj bi predlog vseboval tudi ukinitev omejitve koncentracije lastništva v NLB, Petrolu, Krki, Pozavarovalnici Sava in Savi, v akterih po veljavni strategiji noben posamični delničar ne sme preseči lastniškega deleža države.

Spremembe naj bi šle tudi v smer preoblikovanja statusa nekaterih naložb države. Tako naj bi bilo med drugim predlagano, da delež SDH in zavoda za pokojninsko zavarovanje v Zavarovalnici Triglav ne bi bila več strateška, temveč pomembna naložba.

Pričakovati je, da bo prenova strategije skupaj s pripravo zakona o demografskem skladu, ki se prek državne naložbe v Zavarovalnici Triglav navezuje na področje upravljanja državnih naložb, tema naslednjega koalicijskega vrha.