c S
Obseg prostovoljskega dela se veča, podatki o organizacijah ostajajo pomanjkljivi 04.07.2016 09:39 Ljubljana, 03. julija (STA) - Obseg prostovoljskega dela je bil lani največji do zdaj, kaže poročilo o prostovoljstvu, s katerim se je vlada seznanila na četrtkovi redni seji. Poročilo pa ne kaže dejanskega števila opravljenih prostovoljskih ur, saj so v njem zajete le organizacije iz vpisnika prostovoljskih organizacij, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

V lanskem letu je poročilo o opravljenem delu oddalo 1037 prostovoljnih organizacij, v katerih je 96.822 prostovoljcev opravilo skoraj 11 milijonov ur dela. Obseg prostovoljskega dela se sicer povečuje. V letu 2011 so prostovoljci opravili okoli štiri milijone ur dela.

Okoli 65 odstotkov prostovoljskega dela so lani opravile ženske, največ ur pa opravijo osebe, starejše od 60 let, ugotavlja skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2015. Poročilo tudi kaže, da je največ opravljenega dela na področjih človek, narava in družbene vrednote, civilna zaščita in reševanje ter na področju kultura in umetnost.

Veliko večino prostovoljskega dela opravijo osebe starejše od 60 let. Poročilo zato opozarja, da je prostovoljstvo treba približati mlajšim in ga umestiti v vzgojno-izobraževalne procese. Mlajši od 18 let opravijo namreč le dobra dva odstotka ur prostovoljskega dela.

Lanskoletni migrantski val bi bil brez pomoči prostovoljcev neobvladljiv, so še poudarili v poročilu. Prednost prostovoljstva je namreč ravno v njegovem hitrem in učinkovitem odzivu na družbene spremembe.

Po zakonu o prostovoljstvu morajo prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, vsako leto pripraviti poročilo o delu. Ministrstvo za javno upravo na podlagi zbirnih podatkov nato pripravi skupno poročilo o prostovoljstvu za preteklo leto.

Skupno poročilo za leto 2015 ugotavlja, da je kljub naraščanju vpisa prostovoljskih organizacij v vpisnik, vpisanih organizacij še vedno premalo. Tako še vedno ni celostnega pregleda nad opravljanjem organiziranega prostovoljskega dela. Na pobudo prostovoljskih organizacij so bile sprejete spremembe in dopolnitve zakona, ki naj bi zmanjšale administrativna bremena in omogočile enostavnejše poročanja. V prihodnje zato pričakujejo povečan vpis organizacij v vpisnik.

V pripravi pa je tudi strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki je v ciljih in ukrepih naslovila tudi problematike, ki so se pojavile ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu. Strategija naj bi bila sprejeta še letos.