c S

Z zakonom o katastrskem dohodku do bolj pravične obdavčitve

16.05.2016 14:25 Ljubljana, 16. maja (STA) - Vladni ukrepi na področju kmetijstva so po besedah premiera Mira Cerarja usmerjenji k ciljem ohranjanja in spodbujanja kmetijske dejavnosti, predvsem med mladimi. Z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki je v pripravi, pa vlada po njegovih besedah cilja na enakopravno obravnavo in pravičnost obdavčitve.

Kot je danes v DZ v odgovoru na vprašanje poslanke NSi Ive Dimic, ki jo je zanimalo, ali želi vlada ob že zdaj resnem stanju v slovenskem kmetijstvu z ukrepi prisiliti kmete k opuščanju dejavnosti, dejal Cerar, zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka pripravljajo skupaj s strokovnjaki s področja agrarne ekonomske stroke ter predstavniki kmetijsko gozdarske zbornice in sindikata kmetov.

"O teh zadevah se konstruktivno pogajamo in iščemo skupne rešitve. Ne gre za enostranski ukrep vlade, ampak za strokoven in politično premišljen ukrep, ki bo uvedel pravičnejše in bolj enakopravne standarde na tem področju," je zatrdil predsednik vlade.

Enako davčno obravnavo vseh zavezancev po Cerarjevih besedah zagotavljajo tudi davčne blagajne, pri katerih sledijo načelu pravične in nediskriminatorne davčne obremenitve. Spomnil je, da pri davčnih blagajnah obstajajo tudi izjeme, tako denimo k izdaji računov niso zavezane kmetije, ki se jim dohodek določi pavšalno in niso vključene v sistem za DDV.

Cerar se je sicer strinjal z Dimičevo, da so razmere na kmetijskih trgih negotove zaradi naravnih nesreč in političnih dejavnikov, kot je ruski embargo, a zatrdil, da vlada sprejema ukrepe za blažitev razmer.

Spomnil je na sklep, da se začne z ocenjevanjem škode po nedavni pozebi. Na podlagi ocene bo lahko vlada pripravila in uveljavila ukrepe za blažitev posledic škode na najbolj prizadetih kmetijskih gospodarstvih. Spomnil je tudi na sanacijo posledic žledoloma, ki poteka že od leta 2014, in izrazil pričakovanje, da bo dodatne pozitivne učinke pri tem prinesel tudi novi zakon o gospodarjenju z gozdovi.

Ruski embargo je prinesel vrsto težav, tako v sektorju mleka kot v sektorju sadja in zelenjave, je priznal premier, pri tem pa navedel nekaj že sprejetih ukrepov vlade za blažitev posledic embarga.

Tako je Slovenija z lastnimi sredstvi podvojila pomoč, ki jo je slovenskim rejcem namenila EU, rejcem je bilo tako izplačano za 2,7 milijona evrov pomoči. Cerar je spomnil tudi na ukrep umika sadja in zelenjave s trga z brezplačno razdelitvijo humanitarnim in drugim organizacijam. "Doslej smo brezplačno razdelili 1817 ton jabolk v vrednosti 716.000 evrov," je dejal.