c S

Marca višje tako bruto kot neto plače

16.05.2016 11:42 Ljubljana, 16. maja (STA) - Marca so se tako glede na februar kot na marec lani povečale tako bruto kot neto plače. Povprečna mesečna bruto plača se je na letni ravni realno okrepila za 3,3 odstotka, rast povprečne mesečne neto plače pa je bila glede na marec lani realno 3,1-odstotna, je sporočil državni statistični urad.

Povprečna mesečna bruto plača je marca znašala 1593,27 evra in je bila glede na februar nominalno višja za 1,2, realno pa za 0,5 odstotka. Glede na marec lani se je nominalno zvišala za 2,4 odstotka, realno pa za 3,3 odstotka.

Povprečna mesečna neto plača za marec je znašala 1033,95 evra in je bila za 1,1 odstotka višja od plače za februar, realno se je na mesečni povečala za 0,4 odstotka. Glede na marec lani je bila nominalno rast 2,2-odstotna, realno pa 3,1-odstotna.

V tretjem mesecu so se plače na mesečni ravni v zasebnem sektorju zvišale za 1,4 odstotka, v javnem sektorju pa za 0,9 odstotka. V primerjavi s plačo za marec lani je bila v zasebnem sektorju povprečna v marcu višja za 2,1 odstotka, v javnem pa za 2,6 odstotka.

Povprečna mesečna neto plača za marec je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1502,84 evra), sledili sta povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1417,32 evra) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1356,90 evra). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (723,47 evra).

Na mesečni ravni se je marca povprečna neto plača nekoliko znižala le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 0,5 odstotka). V vseh drugih se je zvišala, najizraziteje v jugovzhodni Sloveniji (za 5,4 odstotka).

Tudi v prvem letošnjem četrtletju so se glede na prvo trimesečje lani zvišale tako bruto kot neto plače. Povprečna mesečna bruto plača je bila nominalno za 2,3 odstotka, realno pa za tri odstotke višja. Povprečna mesečna neto plača se je nominalno zvišala za dva odstotka, realno pa za 2,7 odstotka.

Neto plača se je glede na enako obdobje lani v zasebnem sektorju zvišala za 1,9 odstotka, v javnem pa za 2,4 odstotka. Zvišala se je v večini dejavnosti; izjema so bile dejavnosti promet, skladiščenje in druge dejavnosti; v teh je ostala približno enaka, je izpostavil statistični urad.

Po statističnih regijah pa se je povprečna mesečna neto plača v prvem četrtletju glede na isto obdobje prejšnjega leta zvišala povsod, najizraziteje v posavski statistični regiji (za 3,1 odstotka).