c S

Prihodnji teden strožji nadzor nad davčnimi blagajnami

26.01.2016 16:16 Ljubljana, 26. januarja (STA) - Medtem ko so bile doslej nadzorne aktivnosti glede davčnih blagajn usmerjene predvsem v preventivno delovanje, pa se zdaj obeta zaostritev nadzora. Nadzorniki Finančne uprave RS (Furs) bodo s 1. februarjem začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn.

Kot so danes še sporočili iz Fursa, bodo sankcionirane tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov, ki je pri poslovanju z gotovino obvezno od 2. januarja. Posebna pozornost bo sicer namenjena neizdajanju računov.

Sistem davčnih blagajn je poskusno stekel 1. decembra lani, bolj množično pa so se zavezanci vanj začeli vključevati šele okoli božičnih praznikov in v začetku januarja. Od ocenjenih 60.000 do 80.000 zavezancev jih je do danes začelo uporabljati davčne blagajne 35.887.

Zakon sicer omogoča dveletno prehodno obdobje, ko je mogoče račune še vedno izdajati iz vezanih knjig računov. Od leta 2018 dalje pa bodo lahko z vezanimi knjigami računov poslovali le še tisti, ki bodo dokazali, da nimajo internetne povezave.

Na podlagi doslej opravljenih nadzorov na Fursu ugotavljajo, da ima večina zavezancev, ki izdaja večje število računov, davčne blagajne že urejene oz. so v fazi njihove dokončne implementacije in v tem obdobju izdajajo račune iz vezane knjige računov.

V minulih treh tednih so inšpektorji in uslužbenci mobilnih oddelkov Fursa izvedli več kot 6300 nadzorov, dodatnih 610 nadzorov pa je v okviru svojih pristojnosti izvedel tudi Tržni inšpektorat RS. Vsi skupaj so ugotovili 380 (5,5 odstotka) nepravilnosti.

Za ugotovljene nepravilnosti so v skladu z zakonom o prekrških izrekli opozorila. Zavezancem, ki še niso davčno potrjevali izdanih računov, pa so postavili dodaten 15 dnevni rok, v katerem morajo izpolniti svoje zakonske obveznosti.

Med najpogostejšimi doslej ugotovljenimi kršitvami so uporaba programske rešitve, ki omogoča izbiro možnosti za izdajo davčno potrjenih ali nepotrjenih računov, neujemanje podatkov z računa, izdanega potrošniku, s tistimi, ki jih davčna blagajna posreduje informacijskemu sistemu Fursa, ter izdajanje računov z enako ZOI številko.