c S

Vlada z novelo pokojninskega zakona v prenovo poklicnega zavarovanja

16.11.2015 07:43 Ljubljana, 13. novembra (STA) - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, DZ pa bo predlagala njegovo obravnavo po skrajšanem postopku. S spremembami se predvsem prenavlja poklicno zavarovanje in ureja dvojni status upokojencev, ki bi želeli še delati.

Predlagane spremembe sistema poklicnega zavarovanja so, kot so navedli v sporočilu po seji vlade, s socialnimi partnerji v celoti usklajene.

S spremembami se daje pravno podlago za izvedbo analize posledic dela za zdravje delavcev za obstoječa delovna mesta poklicnega zavarovanja. Na podlagi te analize bo krovna komisija po uradni dolžnosti uvedla postopek ugotavljanja, ali so na teh delovnih mestih še izpolnjeni pogoji za poklicno zavarovanje. O novih delovnih mestih poklicnega zavarovanja pa bo odločala posebna komisija.

Inšpektorat RS za delo bo lahko z odločbo zavezancu odredil sklenitev poklicnega zavarovanja za vsakega zavarovanca od dneva njegovega nastopa na delovnem mestu, za katero je obvezno poklicno zavarovanje. V primeru neplačila prispevkov pa je določena njihova izterjava.

Predvideno je zvišanje najnižje poklicne pokojnine na višino starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec poklicnega zavarovanja prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 40 let pokojninske dobe, povečano za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje. Najvišjo poklicno pokojnino pa bi omejili na višino starostne pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje.

Predlaganih je tudi nekaj novosti na področju poslovanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Manjkajoča sredstva za poklicne pokojnine pri zavarovancih s premalo sredstev na individualnih računih bi zagotavljale solidarnostne rezerve.

Možnost enkratnega izplačila zbranih sredstev bi omejili na največ 5000 evrov. Če ima zavarovanec na osebnem računu zbranih več sredstev, pa se ta lahko porabijo za plačilo prispevka za dokup pokojninske dobe oziroma se prenesejo v dodatno zavarovanje, kjer zavarovanec pridobi pravico do dodatne pokojnine.

Sicer pa spremembe zakona urejajo tudi dvojni status za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev. Možnost ureditve t.i. dvojnega statusa z uveljavitvijo izplačila 20-odstotne predčasne ali starostne pokojnine bodo po predlogu imeli tudi vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih, in tudi starejši od 65 let.

Prav tako se uvaja možnost, da zavarovanec ali upokojenec po izpolnitvi pogojev za upokojitev ostane delovno aktiven oziroma ostane v zavarovanju tudi samo za dve uri ali tri ure dnevno in ne najmanj za štiri ure, kot je veljalo do sedaj.

Tudi samostojni podjetniki, družbeniki, delavci in kmetje, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, bodo tako imeli možnost prejemanja 75 odstotkov pokojnine, pod pogojem vključitve v zavarovanje za dve uri na dan.