c S
DZ sprejel prenovljen zakon o javnem naročanju 27.10.2015 17:00 Ljubljana, 27. oktobra (STA) - DZ je danes sprejel nov zakona o javnem naročanju, ki v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi ter tudi ugotovitve iz prakse. Glavna cilja, ki ju zasleduje, sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je prejšnji teden ob obravnavi v DZ med glavnimi vsebinskimi spremembami naštel, da se enotno ureja splošno in infrastrukturno javno naročanje, da se prilagajajo mejne vrednosti naročil, da se precej postopkov skrajšuje in poenostavlja, da naj bi bilo manj možnosti za zlorabe pri pritožbah ter da bo komunikacija med naročnikom in ponudnikom tekla po elektronski poti.

Na novo se določa pogoj, da morajo imeti izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, na nekaterih področjih, npr. pri naročanju inženirskih storitev, pa so tudi prepovedali ceno kot edini kriterij izbire. Zakon s kriterija najnižje cene prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročniki bodo tako lahko upoštevali tudi okoljske in socialne kriterije.

Poslanske skupine koalicije so v razpravi pozdravile prizadevanja za večjo preglednost, informatizacijo, poenostavitev postopkov, skrajšanje rokov, uporabo tudi drugih kriterijev, ne le najnižje cene, ter več možnosti tudi za manjše ponudnike. V opoziciji so bili bolj kritični, je pa SDS uspela z dopolnilom, s katerim se je naročniku določil petdnevni rok po končanem preverjanju in ocenjevanju, v katerem mora vsakega ponudnika seznaniti s sprejeto odločitvijo.