c S
Podjetja v sporih zaradi nelojalne konkurence le še na sodišče 26.10.2015 07:31 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Z današnjo uveljavitvijo novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence se ukinja upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence. Te spore bodo podjetja poslej reševala v civilnem postopku pred sodišči.

Na gospodarskem ministrstvu so takšne spremembe zakona predlagali, ker je dosedanja ureditev omogočala zlorabe. Tržni inšpektorat je moral namreč na podlagi najnovejše sodne prakse izdati ukrep začasne prepovedi dejanja že na podlagi vložene tožbe zaradi nelojalne konkurence, torej brez presoje, ali so izpolnjeni zakonski elementi nelojalne konkurence.

Če bi se nato v sodnem postopku izkazalo, da ni šlo za dejanja nelojalne konkurence, bi podjetju zaradi začasne prepovedi neupravičeno nastala velika gospodarska škoda, v nekaterih primerih celo likvidacija ali stečaj podjetja.

Podjetja bodo tako spore zaradi dejanj nelojalne konkurence, ki bi jih tekmec uporabil z namenom zavajanja in izrivanja s trga - kot so npr. zloraba logotipa, blagovne znamke ali škodljive reklame -, reševala izključno v sodnih postopkih.