c S
Vlada ne soglaša z letošnjo izredno uskladitvijo pokojnin 23.10.2015 08:10 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Vlada na današnji seji ni dala soglasja k sklepu sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015. Vlada sicer razume pobudo sveta zavoda in ji načelno ne nasprotuje, a javnofinančno stanje v letu 2015 ne dopušča povečevanja odhodkov pokojninske blagajne, so sporočili z vlade.

Vlada je tudi pojasnila, da je bilo v primerjavi z letom 2014 zagotovljenih za 21 milijonov evrov več sredstev za izplačilo letnega dodatka, saj se je le-ta izplačal v štirih različnih višinah, glede na razrede, ki so določeni na podlagi višine pokojnine, in to vse do 750 evrov.

"Prav tako je potrebno opozoriti, da se skladno s ciljem uravnoteženja javnih financ v letošnjem letu poleg pokojnin niso uskladili niti transferji posameznikom in gospodinjstvom, prav tako tudi ne plače javnih uslužbencev. Takšen ukrep neuskladitve se je nanašal na vsa izplačila in transferje, ki se izplačujejo iz javnih blagajn in državnega proračuna, s čimer se je zasledovalo tudi enako obravnavanje vseh posameznikov," piše v sporočilu.

Vlada je na dopisni seji 25. septembra sprejela besedilo predloga zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017, v katerem je določila, da se izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov izvede januarja 2016 v višini 0,7 odstotka. Svet Zpiza pa je na seji 26. februarja sprejel sklep za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015 in vladi predlagal, naj poda soglasje k sklepu.

Sicer je vlada na današnji seji tudi sprejela odgovor na mnenje državnega sveta k letnemu poročilu Zpiza za leto 2014. V zvezi s pozivom oz. predlogi za zagotovitev usklajevanja pokojnin je poudarila, da se zaveda težkega socialnega položaja upokojencev z najnižjimi pokojninami in tudi dejstva, da se pokojnine že nekaj časa ne usklajujejo v polnem obsegu.

Državni svet je vlado tudi pozval, naj v sodelovanju s socialnimi partnerji oz. podpisniki socialnega sporazuma za leto 2015-2016 opravi revizijo dosedanjih aktivnosti v okviru sporazuma in zagotovi redno letno usklajevanje pokojnin. Vlada je pojasnila, da v okviru sporazuma obstaja zaveza partnerjev po spremljanju uresničevanja v sporazumu sprejetih obveznosti.

"Omenjena zaveza je bila izpolnjena 18. septembra, ko se je Ekonomsko-socialni svet seznanil z uresničevanjem socialnega sporazuma za leto 2015-2016 in določil, da se bo s tem ponovno seznanil v marcu 2016," so še sporočili z vlade.