c S
V Sloveniji lani za 10,1 milijarde evrov tujih neposrednih naložb 23.10.2015 07:58 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - V Sloveniji je bilo konec lanskega leta za 10,1 milijarde evrov tujih neposrednih naložb, kar je 13,9 odstotka več kot konec leta 2013, je razvidno iz statistične publikacije Banke Slovenije Neposredne naložbe 2014. Slovenske neposredne naložbe v tujini so konec leta 2014 znašale 5,3 milijarde evrov, kar je skoraj tri odstotke več kot leta 2013.

Lani so tuji lastniki skupno dosegli najslabši letni rezultat doslej oziroma izgubo v višini 50,6 milijona evrov. Na slab rezultat je vplivalo predvsem poslovanje z nepremičninami in finančno posredništvo, so še zapisali v centralni banki.

Med državami investitoricami prevladujejo države članice EU in Švica, med njimi pa so najpomembnejše Avstrija, Italija, Nemčija in Hrvaška. Slednje so največ vlagale v trgovino na drobno brez motornih vozil ter finančne storitve brez zavarovalništva in pokojninskih skladov.

Podjetja s tujimi neposrednimi investicijami so konec lanskega leta predstavljala 4,5 odstotka vseh slovenskih podjetij brez finančnih posrednikov, kar je enak delež kot v predhodnem letu 2013. Med njimi se jih je največ oziroma 12 odstotkov ukvarjalo s predelovalno dejavnostjo, ob tem pa so ta podjetja zaposlovala skoraj polovico vseh zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom.

Kot je še zapisano v publikaciji, so podjetja s tujimi neposrednimi investicijami izplačevala 12,5 odstotka višjo plačo na zaposlenega v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji. Prav tako so podjetja s tujimi neposrednimi naložbami dosegala višji čisti dobiček na zaposlenega in višjo dodano vrednost na zaposlenega.

Po drugi strani je bila četrtina slovenskih neposrednih naložb v tujini takih, ki so v posrednem tujem lastništvu, saj že slovenski vlagatelj pripada tujemu lastniku.

Gospodarske družbe s slovenskimi lastniki ali solastniki v tujini so od leta 2009 dalje ustvarjale izgubo, ki je bila leta 2014 z 88,7 milijona evrov najnižja doslej. V celotnih neposrednih naložbah v tujini je lastniški kapital predstavljal 70-odstotni delež.

Največ neposrednih naložb je bilo konec leta 2014 v države bivše Jugoslavije, ki so skupaj predstavljale 66,7-odstoten delež, njim pa je sledila Rusija. Ob tem so prevladovale naložbe v storitvene dejavnosti, ki so konec leta 2014 predstavljale 54,8 odstotka vrednosti vseh slovenskih naložb v tujini. Glede na sektorje so imele največ neposrednih naložb v tujini nefinančne družbe (72,5 odstotka).