c S

DZ o spremembah pri javnem naročanju

21.10.2015 10:36 Ljubljana, 21. oktobra (STA) - DZ bo danes v nadaljevanju redne seje med drugim obravnaval predlog novega zakona o javnem naročanju, ki bo prenovil postopke javnega naročanja in uvedel sistem za elektronsko javno naročanje v vseh fazah naročanja.

Zakon bo po predlogu na novo postavil mejne vrednosti posameznih stopenj naročil in natančneje opredelil postopke. Na novo bo določen pogoj, da imajo izbrani ponudniki poravnane obveznosti plačil delavcem, na nekaterih področjih pa so tudi prepovedali ceno kot edini element izbire. Zakon kriterija najnižje cene prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Po novem bo naročnik obvezan preveriti neobičajno nizke cene ponudnikov. Če ponudnik ne more dokazati, da s ponujeno ceno lahko pokrije stroške, se ga lahko iz postopka izbire tudi izloči.

Matični odbor je k predlogu sprejel vrsto dopolnil, večino na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ, so pa pri merilih za naročanje živil določili, da se prednostno upoštevajo tudi živila, ki so trajnostno pridelana in je zagotovljena njihova višja kakovost z vidika večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu.

DZ ima na dnevnem redu tudi predlog novega zakona o premostitvenem zavarovanju športnikov, ki med drugim predvideva, da bi sklad, ki se bo oblikoval na podlagi tega zakona, ustanovili 1. septembra 2016, ne 1. novembra 2015, kot določa veljavni zakon.

Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogih dopolnitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju, novele zakona o splošnem upravnem postopku in o prostovoljstvu.