c S

Zunanji dolg Slovenije v letu dni upadel za 800 milijonov evrov

20.08.2015 15:16 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - Bruto zunanji dolg Slovenije je konec junija znašal 44,9 milijarde evrov, kar je 800 milijonov evrov manj kot pred letom dni. Zadolženost so zmanjšali vsi sektorji, izjema je le država, ki je svoj dolg v zadnjih 12 mesecih povečala za 1,4 milijarde evrov, kažejo podatki Banke Slovenije.

Ker so se bruto terjatve do tujine v zadnjih 12 mesecih povečale, je bil neto zunanji dolg sredi tega leta za 2,6 milijarde evrov nižji kot konec lanskega junija - bilo ga je za 13 milijard evrov, ugotavlja centralna banka v danes objavljeni najnovejši številki publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino.

V prvih šestih mesecih letos se Slovenija v primerjavi z enakim obdobjem lani ni dodatno zadolžila v obliki vrednostnih papirjev (lani za 4,3 milijarde evrov), pač pa se je zadolženost pri tem instrumentu celo nekoliko znižala (za 2,3 milijarde evrov).

Med večjimi transakcijami je v letu 2015 opazno povečanje zadolženosti državnega sektorja pri posojilih (800 milijonov evrov), kar je povezano s ščitenjem valutnega tveganja državnih vrednostnih papirjev. Za 419 milijonov evrov pa se je povečal lastniški kapital tujih neposrednih naložb, kar je večinoma posledica pobota posojila z lastniškim deležem.

Vrednost neposrednih naložb v Sloveniji se je v prvih šestih mesecih letos povečala za 229 milijonov evrov, od tega je večina v obliki lastniškega kapitala. Po drugi strani domače naložbe v tujini v istem obdobju izkazujejo le minimalno spremembo, namreč povečanje za tri milijone evrov.

Po stanju na dan 31. marec 2015 imajo tujci v Sloveniji za 8,5 milijarde evrov neposrednih naložb v obliki lastniškega kapitala. Od tega je samo naložb vlagateljev iz Avstrije za 2,5 milijarde evrov.

Naložbe v vrednostne papirje so se v prvih šestih mesecih letos zmanjšale za 2,3 milijarde evrov, predvsem zaradi zmanjšanja naložb tujcev v slovenske vrednostne papirje, a tudi zaradi povečanja naložb slovenskih vlagateljev v tuje vrednostne papirje.

Tekoči račun je junija 2015 izkazoval presežek v višini 392 milijonov evrov, kar je še enkrat več kot v juniju lani. Ob tem je opazna rast obsega zunanje trgovine - izvoz je bil junija za 12,2 odstotka večji kot junija lani, uvoz pa za 6,5 odstotka.