c S

Po odločitvi ustavnega sodišča Zpiz doslej odmeril višjo pokojnino 1290 upokojencem

30.06.2015 15:20 Ljubljana, 30. junija (STA) - Pokojninski zavod je po aprila objavljeni odločitvi ustavnega sodišča glede delnic za notranji odkup, vplačanih z delom plače, znesek odmerjene pokojnine doslej spremenil 1290 upokojencem. Ti imajo sedaj mesečno pokojnino v povprečju višjo za 53,2 evra. Skupno pa bo zavod v juliju izplačal približno 70.000 evrov več.

Ustavno sodišče je namreč Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) naložilo, da mora po uradni dolžnosti do 29. junija znova odmeriti pokojnino tistim upokojencem, za katere se je v postopkih revizije ugotovilo, da so delnice za notranji odkup vplačali z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, a jim ta del še ni bil vštet.

Z zavoda so danes sporočili, da so za preverjanje eventualne upravičenosti do ponovne odmere pokojnine evidentirali 5615 zadev. Tudi na podlagi izvedbe ustreznih kadrovskih in organizacijskih prerazporeditev dela ter uvedbe nadurnega dela so do roka, ki jim ga je postavilo ustavno sodišče, obravnavali 5237 zadev.

V 3592 zadevah so na Zpizu ugotovili, da so bili deli plač, namenjeni notranjemu odkupu, v pokojninski osnovi že upoštevani. V 1645 primerih pa so izdali odločbe ter od tega 1290 upokojencem tudi spremenili znesek odmerjene pokojnine.

V 355 primerih se višina pokojnine ni spremenila, saj ponovna odmera ne vpliva na višino najugodnejše pokojninske osnove oz. so pokojnine ne glede na vštevanje dela plače, namenjenega notranjemu odkupu, še vedno odmerjene od najnižje oz. najvišje pokojninske osnove.

Najvišja razlika med prej priznano in ponovno odmerjeno pokojnino znaša 410,43 evra. Tako se je pokojnina v tem konkretnem primeru po ponovni odmeri s 1335,37 evra povišala na 1745,8 evra. Na podlagi trenutno izdanih odločb bo zavod v juliju izplačal za približno 70.000 evrov več sredstev. Končni finančni učinki pa bodo znani po izdaji vseh odločb o ponovni odmeri pokojnin.

Po izteku roka bo namreč zavod moral obravnavati še 378 zadev. Na Zpizu ob tem poudarjajo, da ti upokojenci v primeru, da vštetje delnic v pokojninsko osnovo vpliva na višino njihove pokojnine, ne bodo prikrajšani. Odločba o ponovni odmeri pokojnine bo namreč tudi zanje učinkovala s 1. julijem letos, enako kot za upokojence, ki jim je bila odločba izdana v roku.

Ob tem pojasnjujejo, da je pri določenih zavezancih kljub opravljeni reviziji treba dopolniti oz. preveriti še nekatere podatke in da bo približno 2900 dodatnih zadev po uradni dolžnosti evidentiranih in obravnavanih v najkrajšem možnem času, po ureditvi potrebnih podatkov.

Ustavna odločba je sicer tudi tistim zavarovancem oz. upokojencem, za katere revizija ni bila opravljena, omogočila, da vložijo zahtevo za revizijo in ponovno odmero pokojnine. Zpiz je do ponedeljka prejel približno 20.000 zahtev.

Na Zpizu ugotavljajo, da so približno 3000 zahtev podali upokojenci, ki so bili zaposleni v podjetjih, kjer je že bila opravljena revizija in so bile njihove zadeve že obravnavane po uradni dolžnosti. Precej zahtev pa je vloženih z naslova zaposlitev v podjetjih, kjer lastninsko preoblikovanje podjetja sploh ni bilo izvedeno ali ni bilo možno.