c S
Spirit z novima razpisoma za pomoč pri vstopu na tuje trge 22.06.2015 11:37 Ljubljana, 22. junija (STA) - Javna agencija Spirit je objavila nova razpisa za pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge. Z dobrim pol milijona evrov bo sofinancirala stroške individualne udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih. V Pipistrelu in Robotiki Kogler svoje izkušnje s tovrstno pomočjo opisujejo kot pozitivne.

Javna agencija Spirit Slovenija je v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh konec prejšnjega tedna objavila dva javna razpisa, s katerima želi znižati stroške vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečati in geografsko razpršiti izvoz.

V okviru javnega razpisa Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini je na voljo 400.000 evrov, obseg sofinanciranja pa bo znašal največ 60 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 8000 evrov na podjetje. Spirit bo sofinanciral stroške najema ter postavitve in ureditve razstavnega prostora podjetja na mednarodnem sejmu v tujini v celotnem letošnjem letu.

Javni razpis bo odprt do vključno petka, 31. julija, do 13. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

V okviru javnega razpisa Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 pa je na voljo 176.000 evrov. Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 4500 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti prodora obstoječih ali novih izdelkov oziroma storitev in njihovih skupin na nov tuji trg.

Upravičeni stroški bodo stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami. Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in najdlje do 6. novembra letos.

Javni razpis bo odprt do vključno 3. avgusta do 12. ure, razpisna dokumentacija pa je prav tako na voljo na Spiritovi spletni strani.

Med podjetji, ki so pomoč Spirita pri internacionalizaciji že koristila, sta ajdovski Pipistrel in Robotika Kogler iz Šratovcev v Pomurju. V obeh podjetjih pravijo, da je pomoč Spirita dobrodošla.

V Pipistrelu so pomoč pri sicer skupni predstavitvi slovenskih podjetij (Spirit prijave za skupinske nastope na sejmih zbira ločeno) koristili za nastop na letalskem sejmu Aero v nemškem Friedrichshafnu. "Glede na to, da Spirit delno pokriva stroške sejma, lahko zaradi tega bolj bogato predstavimo svoje produkte in dejavnosti," je za STA pojasnil prvi mož Pipistrela Ivo Boscarol.

Denar, ki ga povrne Spirit, lahko tako podjetje vloži v boljšo opremo razstavnega prostora ter promocijske materiale. Na vprašanje, ali se nameravajo na razpise Spirita prijaviti tudi v prihodnje, Boscarol odgovarja: "Seveda."

V podjetju Robotika Kogler pa so bili uspešni v svoji prijavi na razpis za sofinanciranje stroškov izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih. Šlo je za raziskavo ruskega tržišča.

"Bili smo zelo zadovoljni. Sicer nam je - kljub dobremu začetku - prodaja tukaj popolnoma upadla. Ampak na račun aktualne politične situacije in ne česa drugega," je za STA povedal direktor družbe Renato Vindiš.

Za njihov obseg raziskave je bila višina po oceni Vindiša zadovoljiva. "Za sejme sredstva namensko niso tako dobro premišljena. Naše konkurente iz tujine take agencije spremljajo na nekaj zaporednih predstavitvah. Kar je logično, ker gre za premostitveno obdobje, po katerem sejmi, kot trženjsko orodje, začnejo v praksi učinkovati," je pojasnil.

Tudi v Robotiki Kogler pravijo, da se bodo na tovrstne razpise še prijavili. "Mislimo, da je podpora internacionalizaciji podcenjena. Prepričani smo, da bi lahko imele bolj premišljene vzpodbude na tem področju - za izvozno naravnano gospodarstvo, kot je naše - bistveno večje multiplikativne učinke, kot kakršne koli druge vzpodbude," je še poudaril Vindiš.