c S

Vlada za podaljšanje omejitev zaposlovanja hrvaških delavcev

22.05.2015 08:44 Ljubljana, 21. maja (STA) - Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov za tri leta do 1. julija 2018. Za nadaljnje omejitve zaposlovanja sosedov se je odločila, da bi zaščitila slovenski trg dela.

DZ je zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo hrvaških državljanov v Sloveniji po vstopu Hrvaške v EU sprejel junija 2013, z njim pa je določil omejitve za zaposlovanje Hrvatov do 1. julija 2015.

Ne glede na to, da je stanje na slovenskem trgu dela danes nekoliko boljše, kot je bilo leta 2013, in da napovedi za prihodnje obdobje nakazujejo pozitiven trend gospodarske rasti in zaposlenosti, naj bi bila še vedno potrebna previdnost. Ministrstvo za delo je zato pripravilo predlog zakona o podaljšanju prehodnega obdobja.

Slovenija se namreč, kot je razvidno iz njihovega pojasnila, ki ga je objavil urad vlade za komuniciranje, sooča s strukturno brezposelnostjo, velikim deležem nizko izobraženih brezposelnih in nizko stopnjo zaposlenosti nizko izobraženih. Poleg tega pa se starostna skupina brezposelnih med 30. in 39. letom povečuje in je marca 2015 dosegla že skoraj 24 odstotkov.

"To pa je tudi struktura hrvaških državljanov, ki so se zaposlovali v Sloveniji po letu 2013," opozarjajo na ministrstvu.

Po njihovih navedbah je potrebna aktivacija slovenskih brezposelnih oseb, skladno s tem pa ohranitev instituta nadzora trga dela za dostop hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov na slovenski trg dela.

Morebitni uvedbi prostega gibanja hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov naj bi namreč sledilo povečanje zaposlovanja hrvaških državljanov v Sloveniji, saj ima Hrvaška nižji življenjski standard in meji na Slovenijo, poleg tega pa se zaradi krize sooča z vse večjim izseljevanjem.

"Glede na navedeno ter upoštevajoč geografsko in kulturno bližino, jezikovno sorodnost ter razvito mrežo neformalnih in sorodstvenih povezav bi imela izenačitev državljanov Hrvaške z domačimi delavci pomemben negativen vpliv na stanje na domačem trgu dela in stopnjo brezposelnosti," so pojasnili na ministrstvu.

Skladno s tem so ocenili, da je podaljšanje prehodnega obdobja po 1. juliju za nadaljnja tri leta leta priporočljiv in upravičen ukrep.

Najpomembnejše rešitve predloga zakona so, da regulira samo nove zaposlitve hrvaških državljanov. Ti in njihovi družinski člani se bodo lahko zaposlovali za katerikoli namen samo na podlagi veljavnega dovoljenja za zaposlitev.

Po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Sloveniji bodo imeli pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. Delo bodo lahko opravljali pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Postopek izdaje dovoljenja za zaposlitev bo, tako ministrstvo, zelo poenostavljen. Za dostop do trga dela bo namreč ključno to, da v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ne bo ustreznih brezposelnih oseb.

Na področju pravne varnosti se v primeru zaposlitve določa obveznost vključitve v obvezna socialna zavarovanja, določeni so roki za vključitev v socialno zavarovanje in sankcije v primeru nespoštovanja teh rokov.