c S

Osrednje novosti zakona o inšpekciji dela v letu dni še niso zaživele

23.04.2015 10:05 Ljubljana, 23. aprila (STA) - Četudi je Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki ga je DZ sprejel pred dobrim letom dni, predvidel povečanje učinkovitosti inšpektorata za delo z uveljavitvijo instituta strokovnih pomočnikov in vzpostavitvijo sveta inšpekcije dela, nobena novost še ni prav zaživela. Na inšpektoratu za delo pa vendarle upajo, da se je kakovost njihovega dela izboljšala.

"Moram reči, da se je zakon izkazal kar v redu, zaenkrat nismo ugotovili nekih velikih pomanjkljivosti in smo kar zadovoljni," je na vprašanje STA, ali zakon dosega svoj namen, odgovorila glavna inšpektorica za delo Nataša Trček.

Kot je ocenila, zakon uporabljajo "v zelo veliki meri", v tej luči pa je posebej izpostavila določbo o prepovedi nadaljnjega opravljanja dela. Za to se odločijo tako v primeru, ko gre za nevarno delo, kot v primerih, ko se dela opravljajo po civilnih pogodbah in prek statusa s.p., četudi obstajajo elementi delovnega razmerja. To je namreč nezakonito.

A dve izmed najpomembnejših novosti, ki jih je vlada v postopku sprejemanja zakona najbolj izpostavljala, tudi po dobrem letu dni še vedno nista v uporabi.

Zakon je namreč uvedel institut strokovnega pomočnika, ki naj bi razbremenil inšpektorja administrativnih del in bi lahko opravljal tudi nekatere enostavnejše naloge v okviru inšpekcijskega nadzora.

"Na žalost smo še vedno omejeni s kadrovskimi omejitvami in zavezani določenemu kadrovskemu načrtu," je pojasnila Trčkova. Skladno s tem so doslej - pa še to s prerazporeditvijo znotraj inšpektorata - dobili le eno strokovno pomočnico. Ta je delo nastopila na socialnem področju, ki je bilo najbolj problematično.

"V načrtu pa imamo, da bomo skušali za strokovne pomočnice usposobiti še nekaj dokumentalistk. Seveda pa morajo opraviti izpit iz upravnega postopka in upam, da bomo na ta način pridobili nekaj strokovnih pomočnikov," je načrte predstavila glavna inšpektorica.

So pa inšpektorje na inšpektoratu za delo razbremenile mobilne enote Finančne uprave RS (Furs), ki so prevzele njihove naloge na področju nadzora zaposlovanja na črno, je priznala.

Na inšpektoratu je bilo sicer konec lanskega leta zaposlenih 81 inšpektorjev, potem ko jih je bilo leta 2011 88. Število poslovnih subjektov in prijav, ki jih prejmejo, medtem ves čas narašča.

Zakon o inšpekciji dela je predvidel tudi vzpostavitev sveta inšpekcije dela, to je tripartitnega strokovnega posvetovalnega organa, katerega naloga je sprejemanje stališč in priporočil za učinkovitejše delovanje inšpekcije dela. Člani sveta, ki jih za mandat petih let imenuje minister, pristojen za delo, so iz vrst vlade, delodajalcev in sindikatov.

A tudi ta svet še ni zaživel. Trčkova je pojasnila, da so ministrstvo že pozvali, naj imenuje svoje predstavnike, a tega še ni storilo.

Se torej inšpekcijski nadzor na podlagi novega zakona izboljšuje ali ne? "Jaz upam, da se vsaj kakovost. Kakovosti dajemo veliko poudarka, nadzorov opravimo veliko, smo tudi kar strogi in mislim, da uspešni," je ocenila glavna inšpektorica. Kot je dodala, pa ugotavljajo toliko kršitev, da ne morejo biti tako učinkoviti, kot bi bili sicer.

"Smisel inšpekcijskega dela pa ni samo kaznovanje. Veliko uspešnejši bi bili lahko tudi s svetovalnim delom. Za to pa nam na žalost zmanjkuje časa," je sklenila.