c S
Delovna skupina pripravlja predloge ukrepov za razvoj Haloz 15.04.2015 14:00 Ptuj, 15. aprila (STA) - Delovna skupina za razvoj Haloz je danes na Ptuju predstavila dosedanje aktivnosti pri projektu razvoja omenjenega razvojno zaostalega območja Spodnjega Podravja. Kot so poudarjali predstavniki skupine, Haloze niso zgolj problem regije, pač pa problem celotne države, zato bodo do konca junija predlagali nekaj ukrepov za boljšo prihodnost območja.

Kot je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, se s problematiko Haloz ukvarjajo že nekaj časa, ko so začeli aktivno opozarjati na problem zaraščanja kmetijskih površin na tem območju.

"Zdaj smo zadovoljni, da je vendarle prišlo do trenutka, ko lahko naredimo nekaj res koristnega. Res je bilo že v preteklosti spisanih kar nekaj projektov, a po pozivu parlamentarnih odborov za gospodarstvo in kmetijstvo, da pripravimo konkretne rešitve, smo dejansko na pravi poti," je dejal Rebernišek, ki je od leta 2013 del strokovne delovne skupine za razvoj Haloz.

Po njegovih besedah so v preteklosti večkrat opozarjali na problematiko zaraščanja površin, zlasti na področju vinogradništva, precej zemljišč je šlo v last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pri tem je opozoril, da je vzrok temu predvsem zahtevnost obdelave površin, saj so Haloze po strukturi in reliefu zemljišč posebne tudi v svetovnem merilu.

Kmetovanje na tem območju je po njegovem izredno zahtevno, zato kmetije v sedanjih pogojih ne morejo biti konkurenčne drugim. Gre tudi za obmejno območje, ki je bilo nekoč zelo poseljeno, zdaj pa je mlade težko prepričati, da bi ostali tam in se preživljali s kmetovanjem.

"Trendi so se obrnili in ne moremo pričakovati, da bodo ljudje kmetovali zaradi ljubezni do kmetijstva, pač pa jim je treba zagotoviti pogoje za preživetje. Do konca junija bomo pripravili predloge ukrepov, zlasti v smeri zagotavljanja gospodarnosti kmetijske dejavnosti," je napovedal Rebernišek in med drugim omenil predloge o davčnih olajšavah ter možnostih odkupa zemljišč, ki so v lasti države.

V Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj so pripravili pregled trenutnega stanja na različnih področjih, zdaj pa pomagajo pri pripravi ukrepov za zmanjševanje razvojnega zaostanka glede na druga območja v regiji in državi.

Direktorica Aleksandra Pivec je med drugim izpostavila, da so Haloze pokrajina z izjemnimi razvojnimi problemi, ki so posledica naravnih dejavnikov, zgodovinskega razvoja in demografskih sprememb. Kar 70 odstotkov površin je z naklonom, večjim od 12 stopinj, ob tem pa gre še za obmejno območje, oddaljeno od zaposlitvenih središč, kjer imajo že tako težave sami s seboj.

Kljub vsem statističnim podatkom in težavam pa Haloze po njenem mnenju sploh ne morejo dobiti statusa problemskega območja, saj jim nekateri statistični podatki ne gredo na roko. Tako na področju stopnje brezposelnosti ne ustrezajo kriterijem, a je to treba gledati v povezavi s strukturo prebivalstva. Mladih je namreč tam vse manj.

Po besedah Pivčeve so za zdaj predlogi ukrepov zastavljeni še precej široko in so usklajeni s strateškimi usmeritvami, ki jih je sprejela država, hkrati pa upoštevajo tudi možnosti črpanja evropskih sredstev. Usmerjeni so predvsem v spodbujanje razvoja gospodarstva in s tem zviševanje števila novih delovnih mest, veliko ukrepov bodo usmerili v razvoj turizma ter krepitev človeškega potenciala preko različnih izobraževanj za črpanje različnih projektnih sredstev.

Ker je v Halozah še vedno zelo slabo poskrbljeno za infrastrukturo, bo precej ukrepov predlaganih tudi na tem področju, zavzeli pa se bodo še za obnovo kulturne dediščine ter oživitev naravnih virov. Tretji sklop ukrepov je namenjen izboljšanju kmetijskega gospodarstva.