c S

Odslej kazni za nepridobitev energetske izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine

24.02.2015 10:59 Ljubljana, 24. februarja (STA) - Potem ko so z novim letom začele veljati kazni za oglaševanje nepremičnin brez energetskih kazalnikov iz energetske izkaznice, danes začenjajo veljati tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine za več kot eno leto. Globa, ki lahko doleti lastnika nepremičnine, ki tega ne stori, je 300 evrov.

Globa lahko doleti lastnika stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.

Obveza pridobitve energetske izkaznice za lastnike stavb pri prodaji ali oddaji v najem za več kot eno leto velja najmanj od uveljavitve energetskega zakona, torej od 22. marca lani, oziroma od julija 2013, ko je bilo mogoče pridobiti prve energetske izkaznice.

Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, izkaznice ne potrebujejo. Ravno tako ta ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so med drugim stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine ali se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti.

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika medtem znašajo 250 evrov.

Z globo od 1000 do 10.000 evrov pa se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah. Energetsko izkaznico morajo namreč pridobiti tudi vse javne stavbe s površino večjo od 500 kvadratnih metrov - z 9. julijem se bo površina zmanjšala na 250 kvadratnih metrov.

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Njen bistven del so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, ne le podatek o rabi energije.

Izkaznice izdajajo licencirani neodvisni strokovnjaki, licence pa izdaja ministrstvo za infrastrukturo. Ceno energetske izkaznice oblikuje trg.