c S
Gospodarsko razpoloženje oktobra najboljše v šestih letih 28.10.2014 11:24 Ljubljana, 28. oktobra (STA) - Gospodarsko razpoloženje se je oktobra znova izboljšalo, kazalnik gospodarske klime pa je bil glede na predhodni mesec višji za dve odstotni točki in najvišje po septembru 2008. Na zvišanje kazalnika, ki je že šesti mesec višji od dolgoletnega povprečja, je vplivalo predvsem izboljšanje v storitvenih dejavnosti, kažejo podatki statističnega urada.

Vrednost kazalnika v predelovalnih dejavnostih se je v primerjavi s septembrom zvišala za eno odstotno točko, na letni pa za sedem odstotnih točk, medtem ko je bila za pet odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Izboljšala se je predvsem ocena izvoznih naročil in zagotovljene proizvodnje, medtem ko se je poslabšal kazalnik zaloge naročil.

Oktobra so se večinoma zvišale tudi vrednosti kazalnikov, ki jih statistični urad spremlja štirikrat letno. Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila oktobra 81,1-odstotna ali za 0,1 odstotne točke višja kot julija. Kot glavni omejitveni dejavniki v proizvodnji so bili sicer oktobra najpogosteje navedeni nezadostno domače povpraševanje, nezadostno tuje povpraševanje, negotove gospodarske razmere in finančne težave.

Izboljšalo se je tudi razpoloženje v trgovini na drobno, vrednost kazalnika v tej dejavnosti pa je bila na mesečni ravni višja za šest odstotnih točk, na leti za eno odstotno točko, medtem ko je bila od dolgoletnega povprečja višja za pet odstotnih točk. Na izboljšanje razpoloženja je vplivala predvsem boljša ocena prodaje.

Med glavnimi omejitvenimi dejavniki v trgovini na drobno so bili oktobra našteti nizko povpraševanje, visoki stroški dela in konkurenca v sektorju.

Prav tako se je oktobra izboljšalo razpoloženje v gradbeništvu, vrednost kazalnika v tem sektorju pa je bila na mesečni ravni višja za dve odstotni točki, od lanskega oktobra za sedem odsotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa za devet odstotnih točk.

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišali sta se le vrednosti kazalnikov obseg gradbenih del in cene. Gradbeniki so oktobra med omejitvenimi dejavniki najpogosteje našteli veliko konkurenco, nezadostno povpraševanje in visoke stroške dela ter materiala.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih pa se je na mesečni ravni izboljšala za tri odstotne točke, glede na lanski oktober za 22 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za dve odstotni točki. Izboljšala sta se predvsem poslovni položaj in pričakovano povpraševanje. Glavni omejitveni dejavniki v storitvenih dejavnostih so bili nezadostno povpraševanje, finančne ovire, težave zaradi drugih ovir in pomanjkanja delovne sile.

Zaupanje potrošnikov se je oktobra na mesečni ravni zvišalo za dve odstotni točki, na letni pa za 23 odstotnih točk.