c S
Elektronsko tudi vročanje obvestil o pobotih 28.10.2014 10:48 Ljubljana, 28. oktobra (STA) - Finančna uprava RS (Furs) bo v storitev eVročanja vključila tudi vročanje obvestil o izvršenih pobotih in spremembah na kontih. V dvomesečnem prehodnem obdobju, do konca leta, bodo obvestila o pobotih pošiljali tako papirno kot prek portala eDavki, nato le še elektronsko, so danes sporočili s Fursa.

Davčnim zavezancem se namreč morebitno vračilo davka zmanjša za znesek davkov, ki jim je potekel rok plačila. V tem primeru se zavezanca za davek o zmanjšanem vračilu pisno obvesti najpozneje v 15 dneh od dneva vračila, če znesek pobota presega 10 evrov.

Elektronsko vročanje obvestil o pobotih bo steklo 3. novembra, prehodno obdobje pa bo trajalo do 31. decembra. Po 1. januarju bodo vsem poslovnim subjektom pošiljali obvestila o izvršenih pobotih in spremembah na kontih le prek portala eDavki v okviru storitve eVročanje.

Fizičnim osebam bodo pošiljali obvestila o pobotih prek portala eDavki le, če so se prostovoljno vključile v storitev eVročanje. Če ima fizična oseba registrirano dejavnost, bo obvestilo o izvršenem pobotu in spremembah na kontih vedno prejela prek portala eDavki v profil fizične osebe z dejavnostjo (tudi, če bo obvestilo izhajalo iz naslova fizične osebe npr. dohodnine).

"Namen takšnega obvestila je seznanitev zavezanca o tem, da smo po uradni dolžnosti s preplačilom, izkazanim na njegovi knjigovodski kartici, zaprli še neplačane terjatve in katere terjatve (konti) so se zaprle. Davčni zavezanec lahko na podlagi prejetega obvestila pravilno uredi stanje odprtih obveznosti do finančne uprave, ki jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah," pravijo na Fursu.

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, imajo avtomatično generirane pristopnice že na podlagi eVročanja opominov. Tisti zavezanci, ki za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina na portal eDavki še niso sporočili svojega elektronskega naslova, ga lahko še vedno sporočijo.

Kot pravi Furs, je to posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa prek portala eDavki ne vidi, da je prejel opomin in po novem tudi obvestilo o pobotu.

Če si bo zavezanec s pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov uredil podatke o prejemnikih elektronske pošte in ob tem navedel svoj elektronski naslov, bo obvestilo o prejemu opomina in pobota na eDavke prejel tudi na svoj elektronski naslov.

Pri tem Furs opozarja, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanje, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli obe obvestili le v portal eDavki.

Elektronski naslovi prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli spremenijo prek portala eDavki. Pri obveščanju na elektronski naslov se bodo upoštevali elektronski naslovi, ki so navedeni na zadnjem oddanem obrazcu eVročanje - POS.

Furs fizičnim osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, priporoča, da to postanejo, saj bodo lahko osebno in kadarkoli uporabljali vse obstoječe storitve in tiste, ki jih nameravamo ponuditi v bodoče.