c S
EU bi lahko pobrala 16 odstotkov več DDV 27.10.2014 07:57 Luxembourg, 25. oktobra (STA) - Članice EU poberejo približno 177 milijard evrov manj davka na dodano vrednost (DDV), kot bi ga lahko, ugotavlja Evropska komisija v nedavno objavljeni raziskavi. Številka je enaka 16 odstotkom skupnih pričakovanih letnih prihodkov iz DDV. V Sloveniji je primanjkljaj pobranega DDV nekaj manjši, namreč devetodstoten.

Primanjkljaj DDV pomeni razliko med pričakovanimi prihodki iz naslova DDV in zneskom DDV, ki ga države dejansko poberejo. Čeprav je neizpolnjevanje predpisov vsekakor najpomembnejši razlog za ta izpad dohodka, pa primanjkljaja DDV ne povzročajo samo goljufije, ugotavlja raziskava.

Primanjkljaj je namreč tudi posledica stečajev, plačilne nesposobnosti, statističnih napak, zamud pri plačilih in izogibanja plačilu. A komisija državam članicam svetuje, naj prenovijo svoje davčne sisteme, da bodo spodbujali k izpolnjevanju predpisov, odvračali od utaj in izogibanja plačevanju davkov ter izboljšali učinkovitost pobiranja davkov.

Leta 2012 se je ocenjeni znesek DDV, ki bi ga lahko pobralo 26 držav članic, povečal za 2,2 odstotka, medtem ko se je dejansko pobrani DDV povečal za skromnejša dva odstotka. Posledično se je primanjkljaj DDV povečal za šest milijard evrov, na omenjenih 177 milijard evrov.

Pri tem se je delež nepobranega DDV gibal med petimi odstotki (na Finskem in Nizozemskem) ter visokimi 44 odstotki (v Romuniji).

Slovenija se po teh podatkih uvršča pod povprečje. Leta 2012 je primanjkljaj DDV v Sloveniji znašal 270 milijonov evrov oz. devet odstotkov, kar je enak delež kot leto poprej, ugotavlja raziskava.

Evropska komisija si dejavno prizadeva, da bi poenostavila sistem obračunavanja DDV za podjetja. Že lani so tako začeli veljati novi ukrepi za elektronsko izstavljanje računov ter posebne določbe za mala podjetja, predlagan je tudi standardni obračun DDV, kar bo čezmejnim podjetjem zmanjšalo administrativne postopke.

Leta 2015 bo začelo veljati tudi načelo "vse na enem mestu" za podjetja, ki ponujajo elektronske storitve in telekomunikacije. To naj bi pripomoglo k boljšemu izpolnjevanju predpisov, saj bo bistveno poenostavilo postopke v zvezi z DDV za ta podjetja in jim omogočilo, da vložijo en sam obračun DDV za vse svoje dejavnosti v celotni EU.