c S

Bruselj sprostil zadržana evropska sredstva

22.10.2014 08:16 Ljubljana, 21. oktobra (STA) - Izplačilo evropskih sredstev, ki so bila v začetku leta zaradi ugotovljenih nepravilnosti zadržana, je sproščeno, tako da priliv sredstev iz evropskega proračuna teče normalno, je danes v DZ povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar. V naslednjih tednih pričakujejo priliv v višini 248 milijonov evrov.

Vraničarjeva je na seji komisije DZ za nadzor javnih finance v odgovorih na vprašanja članov odbora v okviru obravnave poročila o izvrševanju državnega proračuna v letošnjem prvem polletju še povedala, da aktivnosti usmerjajo v zaključevanje projektov oz. pripravo dokumentacije, da bodo lahko Evropski komisiji čim več zahtevkov za povračilo predložili do konca oktobra.

Pravilo namreč je, da se pri zahtevkih, predloženih do konca oktobra, v tekočem letu realizira tudi denarni tok. Kar bodo predložili v novembru in decembru, bo zelo verjetno realizirano v prihodnjem letu, po obračunskem načelu pa se bo štelo med prihodke letošnjega leta, je povedala.

Obseg črpanja po besedah državne sekretarke nekoliko zaostaja za prvotnim načrtom. Po sprejetem proračunu naj bi letos počrpali nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov, sedaj pa ocenjujejo, da bi lahko počrpali okoli milijardo evrov, je povedala Vraničarjeva.

Slovenija je izvedla vse popravljalne ukrepe, ki so bili potrebni za sprostitev zadržanih sredstev, so dodatno pojasnili na ministrstvu za finance. Ob upoštevanju omenjenih dodatnih zahtevkov za plačilo v naslednjih tednih pričakujejo prilive v skupni višini 248 milijonov evrov.

Pomisleki bruseljskih revizorjev so se nanašali na dva segmenta - na vprašanje ustreznosti uporabe pogojev pri izvajanju javnih naročil (zahtevano je bilo, da je strokovnjak, ki pri evropskem projektu sodeluje, že v času oddaje ponudbe vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije) in vprašanje ustreznosti oz. višine popravljalnih ukrepov (gre za predhodno ugotovljene nepravilnosti s strani slovenskih organov, kjer so se stališča razlikovala glede že izrečenih popravljalnih ukrepov, t.i. finančne korekcije in posledično višine zahtevanega vračila s strani upravičencev).

Po neuradnih informacijah bi bila lahko omenjena diskriminacija do tujcev glede članstva v inženirski zbornici tudi kaznovana, in sicer z odvzemom petih odstotkov sredstev na projektih, pri katerih je bil ugotovljen diskriminatorni pogoj. Ta sredstva se potem vrnejo v državni proračun in se lahko uporabijo za druge projekte.

V Ljubljani so v teh dneh na obisku predstavniki evropske komisije, ki bodo v sredo sodelovali na konferenci za izboljšanje upravljanja in zagotavljanje varne porabe sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.