c S
Vlada bo tuje vlagatelje privabljala z regionalno državno pomočjo 18.08.2014 08:23 Ljubljana, 14. avgusta (STA) - Odhajajoča vlada je na današnji dopisni seji sprejela novo uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki določa merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij. Cilj regionalne državne pomoči je privabljanje tujih vlagateljev k investiranju v Slovenijo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Pomoči bodo deležni tuji vlagatelji, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo na trgu dela v Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo.

Poleg tega morajo naložbe prispevati k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Slovenije s tujimi investitorji, hkrati pa tudi k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

Investicije, ki bodo lahko prejele pomoč, morajo tudi prispevati k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Regionalno pomoč za začetne investicije lahko prejmejo na upravičenih območjih "a" po uredbi o regionalni karti (kohezijska regija Vzhodna Slovenija) mala, srednje velika in velika podjetja.

Medtem lahko regionalno pomoč za začetne investicije na upravičenih območjih "c" po uredbi o regionalni karti (kohezijska regija Zahodna Slovenija) prejmejo zgolj mala in srednje velika podjetja, velika podjetja pa le pomoč za potrebe nove gospodarske dejavnosti.

Nova gospodarska dejavnost pomeni vzpostavitev novega podjetja ali diverzifikacijo dejavnosti podjetja pod pogojem, da nova dejavnost ne sodi v isti razred po štirimestni numerični kodi standardne klasifikacije dejavnosti kot dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju.

Uredba opredeljuje tudi začetno investicijo. Ta pomeni investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z vzpostavitvijo novega podjetja, razširitvijo zmogljivosti obstoječega podjetja, diverzifikacijo proizvodnje podjetja na proizvode in storitve, ki jih prej ni proizvajalo, ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem podjetju.

Uredba sicer sledi evropski uredbi, ki jo je Evropska komisija sprejela 17. junija.