c S
Davčna obremenitev stroškov dela lani 38,5-odstotna 02.06.2014 08:15 Ljubljana, 01. junija (STA) - Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2013 zaslužila 67 odstotkov plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 38,5 odstotka namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,5 odstotka pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2013 je bila za 0,1 odstotne točke nižja kot v letu 2012, je objavil državni statistični urad.

Davčna obremenitev za samsko osebo je v letu 2013 znašala 89,8 odstotka dodatne bruto plače v zaposlitvi, kar pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 10,2 odstotka bruto plače.

To statistiki imenujejo "past brezposelnosti" - kazalnik, ki prikazuje razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost, ki nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo.

Glede na leto 2012 se je davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo povišala za 0,1 odstotne točke.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto je lani za samsko osebo znašala 48,5 odstotka dodatne bruto plače, za par z dvema otrokoma pa 91,4 odstotka, kar imenujejo "past nizkih plač".

Kazalnik "past nizkih plač" prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 odstotkov na 67 odstotkov bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje.

Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je glede na leto 2012 za samsko osebo znižala za 0,3 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa ostala enaka.