c S
V Sloveniji lani obveznosti pravočasno poravnavalo 40 odstotkov podjetij 02.06.2014 08:03 Ljubljana, 31. maja (STA) - V minulem letu je v Sloveniji svoje obveznosti do poslovnih partnerjev v povprečju pravočasno poravnavalo 39,7 odstotka podjetij, kar je 0,1 odstotne točke manj kot v letu poprej in 1,7 odstotne točke nad evropskim povprečjem. Na vrhu držav z najboljšo plačilno disciplino so Danska, Nemčija in Turčija, so sporočili iz Bonitetne hiše I.

V Evropi je svoje obveznosti v dogovorjenem roku leta 2013 v povprečju poravnavalo 38 odstotkov družb, kar na letni ravni pomeni zmanjšanje za 1,1 odstotne točke. 3,9 odstotka družb na stari celini je v povprečju poravnavalo svoje obveznosti z več kot 90-dnevno zamudo, kaže analiza.

Podatki za Slovenijo kažejo trende, ki so v skladu z evropskimi povprečji, izpostavljajo v Bonitetni hiši I. S plačili je pri nas do 30 dni zamujalo 51,7 odstotka podjetij, od 30 do 90 dni prepozno je plačevalo 6,3 odstotka podjetij, medtem ko je več kot 90 dni zamujalo 2,3 odstotka družb. V zadnjih petih letih se je pri nas delež podjetij, ki v povprečju plačujejo pravočasno, zvišal za 6,5 odstotne točke.

Med najbolj discipliniranimi v Sloveniji so mikro podjetja, med katerimi dogovorjene roke spoštuje 43,1 odstotka družb, nekaj več kot 48 odstotkov pa jih dobavitelje poplača z največ 30 dnevi zamude. Na drugi strani velika podjetja izstopajo pri zamudah - 9,9 odstotka teh podjetij s plačili zamuja med 30 in 90 dni, 2,6 odstotka pa jih plačuje več kot 90 dni po dogovorjenem roku.

Po panogah je odstotek pravočasnih plačnikov največji v sektorju financ in storitev, kjer presega 45 odstotkov. V ostalih dejavnostih je takih družb med 35,9 odstotka in 42 odstotkov. Rudarski sektor pa izstopa glede na pozna plačila, saj 9,4 odstotka vseh podjetij v tej panogi s plačilom zamuja med 30 in 90 dni, 5,1 odstotka pa jih roke prekorači za več kot 90 dni.

Kar se tiče Evrope je medtem analiza tudi letos pokazala velike razlike v plačilni disciplini. Danska tako že drugo leto zapored velja za državo z najboljšo plačilno disciplino, saj je v povprečju pravočasno poravnavalo svoje obveznosti 87,6 odstotka družb. Sledita ji Nemčija z 75,3 odstotka ter Turčija z 54,6 odstotka "discipliniranih" družb.

Na drugi strani je najslabša plačilna disciplina znova zabeležena na Portugalskem, saj je v primerjavi z družbami v ostalih državah leta 2013 v povprečju pravočasno plačevalo zgolj 16,5 odstotka družb.

Največje povečanje števila podjetij, ki so od leta 2008 do 2013 plačevale svoje obveznosti v roku, je analiza pokazala za družbe v Nemčiji, saj se je ta odstotek povečal s 54,4 v letu 2008 na 75,3 odstotka v lanskem letu. Sledi ji Belgija, kjer plačuje svoje obveznosti v roku za 11,5 odstotne točke več družb, in na Nizozemskem, kjer je bilo zabeleženo izboljšanje za 9,9 odstotne točke.

V Evropi so bile lani panoge z najboljšo plačilno disciplino kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo in v gradbeništvo. Za panogo z najslabšo plačilno disciplino pa velja rudarstvo.

Na Tajvanu je lani svoje obveznosti v povprečju v roku poravnavalo 74,5 odstotka, v Mehiki pa 56,9 odstotka družb. Na Kitajskem in v ZDA ostaja v primerjavi z lanskim letom velik delež družb, ki svoje obveznosti poravnajo z večjimi zamudami. Na Kitajskem je v letu 2013 v povprečju s plačili za več kot 90 dni zamujalo 7,1 odstotka družb, v ZDA pa je bilo takih podjetij 5,1 odstotka.

Analizo plačilne discipline je pripravila partnerska bonitetna hiša Dun & Bradstreeta, Cribis D&B iz Italije. Vanjo je bilo vključenih 21 držav, od tega 15 evropskih, zajela pa je plačane račune za več kot 27 milijonov družb z več kot petimi milijardami plačil. Analizo za Slovenijo je pripravila Bonitetna hiša I iz Ljubljane.