FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2013
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 109)
  Članek
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2014

Pojasnilo DURS, št. 4212-9752/2013-1, 27.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4212-9752/2013-1, 27. 12. 2013Pojasnilo DURS, št. 4212-9752/2013-1, 27. 12. 2013 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013 1.526,11 EUR. Upoštevajoč ta podatek, so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014. Vrste zavarovancev Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31.12. 2013 Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2014 Stopnja/ osnova Znesek prispevka od 1.1. do 31.12. 2014 Način plačevanja prispevka Zavarovanci iz 12., 13
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. 12. 2013Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) je prejela vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na davčno obravnavo poslovanja z bitcoin virtualno valuto. Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, smo z navedeno problematiko seznanili Ministrstvo za finance in zaprosili za njihovo mnenje. Pojasnilo Ministrstva za finance, ki se nanaša tudi na davčno obravnavo tovrstnega poslovanja po Zakonu o davku od dohod
Naslovnica

Informacija o novostih Protokola med Slovenijo in Švico o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, sklenjene med državama

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16. 12. 2013#&#REZIDENT#&#POSLOVNI DOBIČEK S Protokolom se v Konvencijo v celoti vnaša v izdaji Vzorčnega sporazuma OECD iz leta 2010 posodobljen 7. člen o poslovnem dobičku. Prejšnji člen, ki je vseboval sedem odstavkov, se skrči na štiri. Gre za prvo tovrstno posodobitev člena o poslovnem dobičku v konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih sklepa Slovenija. V skladu z novo formulacijo člena je potrebno opraviti hipotetično razmejitev stalne poslovne enote in jo obravnavati, kot da gre za samostojno gospodarsko družbo ter na podlagi tega opraviti analizo funkcij, uporabljenih sredstev in prevzetih tveganj ter ji s pomočjo aplikacije metod za določanje transfernih cen oz. neodvisnega tržnega načela pripisati dobiček na smiselno primerljiv način, kot izhaja iz določb 9. člena o povezanih podjetjih. Osnovno načelo starega člena je sicer upoštevano tudi v novem členu, po katerem se dobički podjetja države pogodbenice obdavčijo samo v omenjeni državi, razen če podjetje posluje v drugi državi preko stalne poslovne enote v njej. V tem primeru se lahko dobiček podjetja, ki se pripiše stalni poslovni enoti v skladu z določbami drugega odstavka, obdavči tudi v drugi državi. Vendar se v novem drugem odstavku člena posebej poudari pripoznanje t.i. notranjih transakcij v podjetju (v angl. »dealings«), s čimer se jasneje določi, da je dobiček, ki se v vsaki državi pripiše stalni poslovni enoti, dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga imela, še posebej pri poslovanju z drugimi deli podjetja (pri t.i. notranjih transakcijah), če bi bila ločeno in neodvisno podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod enakimi ali podobnimi pogoji, ob upoštevanju opravljenih nalog, uporabljenih sredstev in tveganj, ki jih prevzame podjetje preko stalne poslovne enote in drugih delov podjetja. Obravnava stalne poslovne enote kot samostojnega subjekta, ki je povezan z matično družbo, izhaja iz tretjega odstavka sprem
Naslovnica

Stalna poslovna enota - zaprosilo za pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013#&#K točki 1:#&#K točki 2:#&#K točki 3:Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013 Zavezanec nam je posredoval vprašanja glede davčne obravnave stalnih poslovnih enot v Sloveniji v več točkah, v zvezi s katerimi je želel pridobiti dodatna pojasnila: 1. Kot prvo izpostavlja vprašanje o izkazovanju dobička stalne poslovne enote, ki jo ima slovenska družba v tujini. Iz Metodologije za izpolnjevanje obrazca razume, da se pod zaporedno številko 1.1 vključi znesek prihodkov (in ne le dobiček) poslovne enote v tujini, od katerih je
Naslovnica

Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa zavarovalnih poslov

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4235-35/2013-1 z dne 21. 11. 2013V zvezi z vprašanjem glede kritja nevarnosti za primer zavarovanja prevozniške odgovornosti pri mednarodnih prevozih in kabotaži in obveznostjo obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov vam v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno skupaj z Ministrstvom za finance: Zavarovanje prevozniške odgovornosti, ki je samostojno sklenjeno, je predmet davka od prometa zavarovalnih poslov v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba s sedežem v Sloveniji ali fizična oseba s stalnim preb
Naslovnica

Obračun bonitete

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11070/2013-02-01-610-07, 4.12.2013 Prejeli smo vaše vprašanje glede obračuna bonitete za uporabo osebnega vozila. Zanima vas, ali se lahko v primeru, ko delodajalec delavcu za privatne namene zagotavlja uporabo osebnega motornega vozila, zmanjša vrednost bonitete za znesek obračunanega povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Nadalje vas zanima ali na odgovor vpliva dejstvo, da je delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela dejansko izplačano in pa dejst
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje - novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-M

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

V Uradnem listu RS, št. 91/13 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: novela ZZVZZ-M), ki s 1. februarjem 2014 oziroma za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja tudi spremembe pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Te spremembe podrobneje navajamo v nadaljevanju. I.Poenotenje osnove za prispevke za zdravstveno zavarovanje z osnovo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovan
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

Pojasnilo DURS, št. 4251-3376/2013-1, 5.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4251-3376/2013-1, 5. 12. 2013I. Opredelitev zavarovancev iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 Osebe, za katere se uporablja zakonodaja s področja socialnega zavarovanja druge države članice EU II. Plačevanje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 Vrste in stopnje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 Zavezanec za prispevke Način in rok plačila prispevkov, če je izplačevalec plačnik davka Način in rok plačila prispevkov, če izplačevale
Naslovnica

Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - dopolnitev

Pojasnilo DURS, št. 4254-11/2013-3, 4.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4254-11/2013-3, 4. 12. 2013Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na dodatno zastavljena vprašanja zavezancev, ki ga povzemamo v nadaljevanju. 1. Ali je treba v primeru prenehanja podjetja (stečaj, smrt samostojnega podjetnika) doplačati prispevke za
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - družbenike po 1. 1. 2014 (splošno pojasnilo)

Pojasnilo DURS, št. 4251-3359/2013-1, 3.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4251-3359/2013-1, 3. 12. 2013 1. Podlage za obvezno zavarovanje družbenikov#. Prispevki za socialno varnost za družbenike#. Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene#.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje#.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje#.3 Zavarovanje za starševsko varstvo#.4 Zavarovanje za primer brezposelnosti#.5 Trajanje obveznega zavarovanja#.6 Vlaganje prijav v zavarovanje - določitev šifre podlage in vrste obveznega socialnega zavarovanja#.1 Stopnje prispevkov#&#Določitev nove zavarovalne osnove za družbenike#&#Zavarovalna osnova ob vstopu v obvezno zavarovanje#&#Znižanje zavarovalne osnove#&#Podrobnejši način določanja zavarovalne osnove#&#Rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in rok za plačiloPojasnilo DURS, št. 4251-3359/2013-1, 3. 12. 2013 1. Podlage za obvezno zavarovanje družbenikov 1.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje 1.3 Zavarovanje za starševsko varstvo 1.4 Zavarovanje za primer brezposelnosti 1.5 Trajanje obveznega zavarovanja 1.6 Vlaganje prijav v zavarovanje - določitev šifre podlage in vrste obveznega socialnega zavarovanja 2. Prispevki za socialno varnost za družbenike 2.1 Stopnje prispevkov 2.2 Osnova za plačilo prispevkov - zava
Naslovnica

Samozaposleni v kulturi in novi prispevki za zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4250-4504/2013-2, 29.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4250-4504/2013-2, 29. 11. 2013Zavezanec navaja, da ima status samozaposlenega v kulturi, da mu prispevke za socialno varnost plačuje država ter da je prevajalec, ki z založbami sklepa avtorske pogodbe. Zanima ga, ali bo povišanje prispevkov za socialno varnost, ki je določeno z interventnim zakonom za zdravstveno zavarovanje za dohodke iz avtorskih pogodb, veljalo tudi za samozaposlene v kulturi oziroma ali bodo izplačevalci novi prispevek, ki je določen po stopnji 6,36 %, odtegovali tudi pri izplačilu samozaposlenim v kultu
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. maja 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Repub
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Otokom Man

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. avgusta 2012 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 6/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 10/12 (Uradni list Republike Sl
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Islandijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 11. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Med
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 14. septembra 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 10. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo
Naslovnica

Novica

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013#). člen ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2M) - davčna osnova#,. člen ZDoh-2 (2. člen ZDoh-2M) - dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo#A. člena ZDoh-2 (3. člen ZDoh-2M) - olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje#V. člen ZDoh-2 (4. člen ZDoh-2M) - davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja#k. člen ZDoh-2 (5. člen ZDoh-2M) - oprostitev#p. člen ZDoh-2 (6. člen ZDoh-2M) - osebne olajšave#q. člen ZDoh-2 (7. člen ZDoh-2M) - posebna osebna olajšava#t. člen ZDoh-2 (8. člen ZDoh-2M) - olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP#v. člen ZDoh-2 (9. člen ZDoh-2M) - uskladitev olajšav#z. člen ZDoh-2 (10. člen ZDoh-2M) - stopnje dohodnine#. člen ZDoh-2 (11. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve#€. člen ZDoh-2 (12. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti26. 11. 2013 Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013 V Uradnem listu RS, št. 96/13 je bil dne 22. 11. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2M), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. Za odmero dohodnine za leto 2013 pa se še ne uporablja določb spremenjenega 41. (davčna osnova), 44. (dohodek iz delo
Naslovnica

Plačilo DDV pri nakupu novega traktorja v drugi državi članici

Pojasnilo DURS, št. 4230-567052/2013-3, 14.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4230-567052/2013-3, 14. 11. 2013V zvezi z obdavčitvijo novih traktorjev, pridobljenih v Slovenijo iz drugih držav članic pojasnjujemo: Pridobitev novega traktorja iz druge države članice je predmet slovenskega DDV. V davčno osnovo se morebitni DDV, zaračunan v drugi državi članici, ne vključuje. V skladu z 2. b) točko prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13 - ZIPRS1314-A) je predmet obdavčitve z DDV tudi pridobitev novih pre
Naslovnica

Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj Unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-598441/2013-1, 14.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4230-598441/2013-1, 14. 11. 2013Na vprašanje v zvezi z upoštevanjem prekluzivnega roka za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV, pojasnjujemo: Če se v postopku davčnega nadzora ugotovi, da v primeru pridobitve blaga znotraj Unije ali v primeru mehanizma obrnjene davčne obveznosti DDV ni bil obračunan, se davčnemu zavezancu naloži plačilo davka. Ker DDV ni bil obračunan pravočasno, se davčnega zavezanca lahko z globo kaz
Naslovnica

Vračilo DDV, plačanega pri nakupu osebnega avtomobila, v potniškem prometu

Pojasnilo DURS, št. 4230-597197/2013-2, 13.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4230-597197/2013-2, 13. 11. 2013Prejeli smo vprašanje glede možnosti vračila DDV, plačanega pri nakupu avtomobila. Pri izvozu avtomobila je treba vložiti pisno carinsko deklaracijo. Davčni zavezanec - prodajalec avtomobila lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV. Pri izvozu avtomobilov CURS ne potrjuje obrazcev DDV-VP za vračilo DDV. Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12-ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS) ureja oprostitev plačila DDV za blago, ki ga odpošlje oziroma
Naslovnica

Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS št. 4254-11/2013-3, z dne 17. 10. 2013Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno oseb
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6470/2013, z dne 16.10.2013Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je odpr
Naslovnica

Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev)

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9508/2013, z dne 23. 10. 2013V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev posameznih sprememb obračunov davčnega odtegljaja (v nadaljevanju
Naslovnica

Določitev plačnika davka v zvezi z 58. členom ZDavP-2

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-1339/2013-2, z dne 9. 10. 2013Davčni zavezanec zastavlja vprašanje glede določitve plačnika davka v primeru izplačil dohodkov iz zaposlitve fizični osebi, ki je za davčne namene rezident Nemčije in je bila napotena na delo v družbo v Sloveniji. Oseba ima pogodbo o zaposlitvi sklenjeno s švicarsko družbo, na podlagi katere ji bo ta tudi izplačevala plačo, vendar pa bo nato del dohodkov, ki se bo nanašal na delo v slovenski družbi, zaračunala slovenski družbi. Predpostavljate, da ima na podlagi določb 8., 9. in 10. člena Zakon
Naslovnica

Nepremičnine in popravek odbitka DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-333749/2013-4, 23.10.2013

Pojasnilo DURS, št. 4230-333749/2013-4, 23. 10. 2013Na vprašanja davčnega zavezanca glede popravka odbitka DDV za nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev, ki jih vodi na zalogi kot sredstva, namenjena prodaji, v nadaljevanju navajamo določbe Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A), ki urejajo obravnavano področje: ZDDV-1 v 63. členu določa obseg pravice do odbitka DDV. Davčni zavezanec ima pravico do odbitka DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(109)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi
2013(109)
> Januar(12) > Februar(12) > Marec(16) > April(6) > Maj(8) > Junij(11) > Julij(12) > Avgust(2) > September(4) > Oktober(2) > November(14) > December(10)