FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2009
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 174)
  Članek
Naslovnica

Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v določenih sektorjih v skladu s 76.a členom ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009#.3 Prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV (127.a člen pravilnika)#.6 Izpolnjevanje Poročila o dobavah blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1#&#Poročilo o dobavah blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1 ter navodilo za izpolnjevanje poročila#.3 Izpolnjevanje DDV-O obračuna#.#.Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost lahko države članice v posebnih primerih določijo prejemnika dobav kot osebo, ki je dolžna plačati in obračunati davek na dodano vrednost (mehanizem obrnjene davčne obveznosti, v angleškem jeziku »reverse charge mechanism«). Takšen ukrep poenostavlja pravila in preprečuje davčne utaje in izogibanje plačilu davka v določeni
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2010

Pojasnilo DURS, št. 4250-38/2009, 28.12.2009

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-38/2009, 28. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4250-38/2009, 28. 12. 2009 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2009 1.448,13 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2010. Vrste zavarovancev Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2009 Določitev prispevkaod 1. 1. do 31. 12. 2010 Stopnja/ osnova Znesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2010 Način plačevanja prispevka Zavarovanci iz 12., 13. in 14.
Naslovnica

Stroški pridobitve bančne garancije in DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-295/2009, 21.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-295/2009, 21. 12. 2009#&#Ali lahko družba B uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi 4. točke 44. člena ZDDV-1?Pojasnilo DURS, št. 4230-295/2009, 21. 12. 2009 Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede obračunavanja DDV od zaračunanih stroškov bančne garancije. Družba B je v svojem imenu in za svoj račun sklenila z banko pogodbo o izdaji garancije. V pogodbi je navedeno, da je bančna garancija namenjena zavarovanju plačila v korist družbe A (družba A prodaja blago družbi B). Banka je za izdajo bančne garancije družbi B izdala račun brez obračunanega DDV, saj je opravila finančno storitev, oproščeno plačil
Naslovnica

Postopek 42 in vpis podatkov v evidence za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2009-2, 21.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2009-2, 21. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2009-2, 21. 12. 2009 Davčni zavezanec opisuje primer, ko slovenski davčni zavezanec uvozi blago v Slovenijo in izvede postopek 42 z oproščeno dobavo blaga na podlagi 4. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 davčnemu zavezancu s sedežem na Nizozemskem. Končni prejemnik blaga, ki je naveden v carinski deklaraciji v polju 17, je davčni zavezanec s sedežem v Estoniji. Sprašuje, ali je pravilno, da se uvoz blaga vpiše v polje 33 obračuna DDV-O, dobava blaga davčnemu zave
Naslovnica

Smrt podjetnika in nadaljevanje opravljanja dejavnosti po pravnem nasledniku

Pojasnilo DURS, št. 4214-30/2007, 21.12.2009

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4214-30/2007, 21. 12. 2009# v nadaljevanju: ZD) glede dedovanja podjetnikovega premoženja nima posebnih določb, Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB3; v nadaljevanju: ZGD-1) pa vsebuje le posamezne do
Naslovnica

Oprostitev plačila DDV za tečaje in izpite, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije

Pojasnilo DURS, št. 4230-305/2009-2, 21.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-305/2009-2, 21. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-305/2009-2, 21. 12. 2009 Davčni zavezanec sprašuje, ali tečaji prve pomoči, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije, spadajo med upravno nalogo, ki jo le ta izvaja na podlagi javnega pooblastila in se zato v tem delu ne šteje za davčnega zavezanca v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) ali pa je treba od tečajev prve pomoči in izpitov za voznike motornih vozil obračunavati DDV po stopnji 20 %
Naslovnica

Poročanje v RP-O za carinske postopke 6323 (ponovni uvoz začasno izvoženega blaga) in 6300 (za ponovni uvoz ukradenega blaga)

Pojasnilo DURS, št. 4230-331/2009-2, 17.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-331/2009-2, 17. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-331/2009-2, 17. 12. 2009 Davčni zavezanec prosi za pojasnilo, ali je treba v rekapitulacijskem poročilu poročati o carinskih postopkih 6323 in 6300, kjer gre za ponovni uvoz blaga, ki ni spremenilo lastnika, temveč se blago brez plačila dajatev v lasti ene osebe prevaža med državo članico Skupnosti in tretjo državo. Davčni zavezanec navaja, da se v prvem primeru blago začasno izvozi na sejem v tretjo državo in se nato v nespremenjenem stanju in v lastništvo iste osebe, k
Naslovnica

Kraj opravljanja storitev prevoza blaga

Pojasnilo DURS, št. 4230-306/2009-2, 17.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-306/2009-2, 17. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-306/2009-2, 17. 12. 2009 Davčni zavezanec prosi za razlago o pravilnosti sklicevanja na določbo e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 na izdanem računu. Navaja, da opravlja storitve prevoza blaga na relaciji Švica - Bosna in Hercegovina oziroma Švica - Srbija in tudi na povratni relaciji. Naročnik prevoza blaga je vedno davčni zavezanec, ki nima identifikacijske številke za DDV v nobeni državi članici Skupnosti. Prevoz blaga se deloma opravi tudi ozemlju Slovenije, d
Naslovnica

Priznavanje pravice do odbitka DDV pred identifikacijo za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-111/2009, 16.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-111/2009, 16. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-111/2009, 16. 12. 2009 Dne 16. 12. 2009 smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 423-195/2008/8 z dne 12. 11. 2009, ki nadomešča pojasnilo št. 4230-166/2007 z dne 3. 12. 2007 in celovito razlaga možnost odbitka DDV pred identifikacijo za DDV. Ministrstvo za finance pojasnjuje, da problematika pravice do odbitka DDV in identifikacijo za namene DDV zajema več situacij: Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo dobavo;Odbitek DDV v primerih nepr
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Pojasnilo DURS, št. 429-256/2009/8, 16.12.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo MF, št. 429-256/2009/8, 16. 12. 2009Pojasnilo MF, št. 429-256/2009/8, 16. 12. 2009 Na podlagi prejetih vprašanj v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list, RS, št. 78/09, v nadaljevanju: ZDDDČPNO), Ministrstvo za finance pojasnjuje: I. Opredelitev zavezanca oziroma poslovnega subjekta 1. V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZDDDČPNO je zavezanec za davek fizična oseba, ki vodi posle poslovnega subjekta ali nadzoruje poslovni subjekt. Zavezanec je
Naslovnica

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15.12.2009

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009 Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine in Izvedensko mnenje invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo: Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.
Naslovnica

Vprašanja glede uporabe Direktive 2008/8/EC in Direktive 2008/9/EC

Pojasnilo DURS, št. 4230-269/2009, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-269/2009, 15. 12. 2009#&#III. Vprašanja v zvezi z vračili DDV na podlagi Direktive 2008/9/ES#.3. Dokumenti, ki jih mora predložiti pooblaščenec, če vlaga v Slovenji zahtevek za vračilo DDV za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici#.1. Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV#.2. Kakšne oblike datotek bo mogoče prilagati k zahtevku?#.1. Ali Slovenija predvideva obveznost prilaganja kopije računov na podlagi člena 10 in 20 direktive?#.2. Ali se lahko kopiran dokument smatra v smislu člena 20 direktive kot original?#.1. V sladu s katero ureditvijo se bodo izvajali postopki za zahtevke vložene po 31. decembru 2009? Kaj pa zahtevki za račune izdane v letu 2009 vloženi v papirni obliki pred tem datumom?Pojasnilo DURS, št. 4230-269/2009, 15. 12. 2009 Davčni zavezanec postavlja vprašanja, povezana s spremembami zakonodaje na področju DDV. V nadaljevanju odgovarjamo: ll. 1 Pojem stalne poslovne enote Predlog dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost vključuje določbo glede opredelitve poslovne enote in sicer: »Za stalno poslovno enoto davčnega zavezanca, ki v Sloveniji nima sedeža, se za namene 25. člena ZDDV-1 šteje poslovna enota (kraj poslovanja), ki trajno razpolaga
Naslovnica

DDV obravnava telekomunikacijskih storitev – roaminga

Pojasnilo DURS, št. 4230-283/2009-2, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-283/2009-2, 15. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-283/2009-2, 15. 12. 2009 Davčni zavezanec sprašuje o obdavčitvi/neobdavčitvi telekomunikacijskih storitev v skladu s pravilom o uporabi in uživanju. Navaja primer, da slovenski mobilni operater za plačilo opravi roaming storitev hrvaškemu mobilnemu operaterju, tako da stranke hrvaškega mobilnega operaterja uporabljajo mobilne storitve telekomunikacij tudi v Sloveniji. Davčni zavezanec meni, da navedene storitve niso predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji in svoje mnenje ut
Naslovnica

Vračilo DDV v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2009

Pojasnilo DURS, št. 4230-330/2009-2, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-330/2009-2, 15. 12. 2009#&#Odgovor 1. in 4.:#&#Odgovor 2.:#&#Odgovor 3.:#&#Odgovor 5.:Pojasnilo DURS, št. 4230-330/2009-2, 15. 12. 2009 Davčni zavezanec sprašuje: do kdaj bodo davčni uradi v Sloveniji sprejemali prošnje v papirni obliki, torej v skladu z veljavno ureditvijo, ali Slovenija predvideva spremembe glede predlaganja obveznih prilog k zahtevku za vračilo DDV,kako bo urejen status posrednika, ki bo v imenu prosilca urejal in prejemal vso korespondenco,ali se bo za pošiljanje zahtevkov za vračilo DDV lahko uporabljal naslov elektronske pošte posrednika,ali se bo lahko nak
Naslovnica

Obračun DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4230-294/2009-2, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-294/2009-2, 15. 12. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-294/2009-2, 15. 12. 2009 Davčni zavezanec v pojasnilu opisuje primer dobave blaga znotraj Skupnosti, kjer je dobavitelj blaga iz druge države članice (blago je prispelo v Slovenijo iz Anglije), ki je registriran za namene DDV tudi v Sloveniji (ker gre za davčnega zavezanca, ki se ukvarja s prodajo blaga na daljavo, razumemo, da je zaradi teh dobav pridobil slovensko identifikacijsko številko za DDV) opravil dobavo slovenskemu davčnemu zavezancu in mu na računu obračunal
Naslovnica

Lestvica davka na izplačane plače

Pojasnilo DURS, 11.12.2009

Davek na tonažo in drugi davki

Obračun davka na izplačane plače se ne predlaga ob izplačilu po 1. 1. 2009.Obračun davka na izplačane plače se ne predlaga ob izplačilu po 1. 1. 2009. Obveznost plačevanja davka na izplačane plače je s tem datumom prenehala na podlagi 4. člena Zakona o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 21/06-UPB2) Stopnje davka na izplačane plače so določene v Zakonu o davku na izplačane plače - ZDIP (Uradni list RS, št. 21/06 - UPB2). Stopnje davka od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008: Če znaša mesečna bruto plača zaposlenega Znaša stopnja davka do 688,53 EUR 0 % nad 6
Naslovnica

Javni poziv fizicnim osebam da pristojnemu davcnemu uradu posredujejo podatke o racunih odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj republike slovenije pogosto zastavljena vprasanja in odgovori

Pojasnilo DURS, 11.12.2009

Drugi dohodki

Predpisan obrazecJAVNI POZIV fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije - pogosto zastavljena vprašanja in odgovori 1. V kakšne namene DURS zbira te podatke? Namen zbiranja teh podatkov je v seznanitvi davčnega organa z dejstvom, da ima fizična oseba odprt račun v tujini, ter v poenotenju obveznosti vodenja podatkov o fizičnih osebah s podatki o pravnih in drugih osebah, ki opravljajo dejavnost, za katere se v registr
Naslovnica

Dodatna pojasnila k javnemu pozivu fizicnim osebam da pristojnemu davcnemu uradu posredujejo podatke o racunih odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj republike slovenije

Pojasnilo DURS, 11.12.2009

Drugi dohodki

V zvezi z izvajanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi - ZDS-1C (Uradni list RS, št. 40/09) je Davčna uprava Republike Slovenije izdala javni poziv, s katerim je pozvala fizične osebe, ki so vpisane v davčni register in ki imajo odprte račune pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije. S strani zavezancev za davek se je pojavilo vprašanje, ali velja ta poziv za vse fizične osebe, ki so kot davčni zavezanci vpisani v davčni register in imajo davčno številko.Dodatna pojasnila k javnemu pozivu fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije V zvezi z izvajanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi - ZDS-1C (Uradni list RS, št. 40/09) je Davčna uprava Republike Slovenije izdala javni poziv, s katerim je pozvala fizične osebe, ki so vpisane v davčni register in ki imajo odprte račune pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenij
Naslovnica

Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8.12.2009

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009#&#Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o dohodniniPojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009 Zavezanca zanima ali so pravila nagradne igre v skladu z veljavnima ZDoh-2 in ZDavP-2, če organizator plača akontacijo dohodnine, vendar tako, da pred izročitvijo nagrade v naravi izstavi nagrajencu račun za izračunani znesek akontacije. Po prejemu plačila akontacije izplačevalec nagrade odtegne in plača akontacijo dohodnine davčnemu organu. V nadaljevanju pojasnjujemo: Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o dohodnini -
Naslovnica

Pravilo iz 1. točke petega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini (pravilo navidezne odsvojitve kapitala)

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26.11.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009 Skladno z določbo drugega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova. V
Naslovnica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A

Pojasnilo DURS, št. 4200-191/2009-1, 11.11.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4200-191/2009-1, 11. 11. 2009#.#.#.#.#.#.Pojasnilo DURS, št. 4200-191/2009-1, 11. 11. 2009 V Uradnem listu RS, št. 85/09 z dne 30. 10. 2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo - ZDTon-A, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Kot je navedeno že v pojasnilu DURS, št. 4200-21/2009-1 z dne 13. 2. 2009, se je Slovenija že v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo o odobritvi sheme državne pomoči* po Zakonu o davku na tonažo - ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07) zavezala, da bo določ
Naslovnica

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPT1015)

Pojasnilo DURS, št. 4200-192/2009, 10.11.2009

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4200-192/2009, 10. 11. 2009#&#ki najmanj za dobo dvanajst mesecev zaposlijo prikrajšanega delavca. Prikrajšani delavec je#&#Za stroške zaposlitve#&#vendar le za investicije v Pomurski regiji.Pojasnilo DURS, št. 4200-192/2009, 10. 11. 2009 V Uradnem listu RS, št. 87/09 z dne 2. 11. 2009 je bil objavljen Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015), s katerim se določajo dodatni ukrepi za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015 in način njihovega financiranja. ZRPPR1015 določa občine, ki opredeljujejo območje Pomurske regije in ukrepe razvojne podpore, ki med drugim predvidevajo tudi spodbudo za zaposlovanje in davčno olajšavo za investiran
Naslovnica

Knjigovodsko evidentiranje vozil

Pojasnilo DURS, št. 4230-275/2009, 4.11.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-275/2009, 4. 11. 2009Pojasnilo DURS, št. 4230-275/2009, 4. 11. 2009 Davčni zavezanec, samostojni podjetnik, sprašuje, ali bi moral obračunati DDV, ko vozilo vzame iz zaloge blaga ali lahko proda vozilo preko komisijske pogodbe. Davčni zavezanec nabavi rabljena poškodovana vozila na podlagi komisijske pogodbe in sprašuje, ali je pravilno, da knjigovodsko vodi vozila na zalogi materiala. V zvezi z navedenim odgovarjamo: 1. Z vidika davka na dodano vrednost: Obveznost za izdajo računa in obračun DDV nastane le, če davč
Naslovnica

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-300/2009-1, 30.10.2009

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-300/2009-1, 30. 10. 2009#&#Oseba, ki ni davčni zavezanec#&#Temeljna sprememba zakona#&#Kratkoročni najem#&#Kadar se storitve iz seznama opravijo osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež v Skupnosti, se glede kraja opravljanja storitev upošteva pravilo obdavčitve v kraju, kjer ima sedež izvajalec storitev.Pojasnilo DURS, št. 4230-300/2009-1, 30. 10. 2009 Danes, 30. 10. 2009, je v Uradnem listu RS, št. 85/09, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1B, s katerim se od 1. 1. 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost. V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B: UVOD Vzpostavitev notranjega trga, globalizacija, deregulacija in tehnološke spremembe so skupaj povzročile ogromne spremembe
Naslovnica

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28.10.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28. 10. 2009#&#Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28. 10. 2009 V zvezi z vprašanjem, ali se lahko skladno z določbo 120. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 povprečijo tudi dohodki zaposlenih, prejeti na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave, odgovarjamo naslednje: Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena Zakona o do
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(174)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2009(174)
> Januar(33) > Februar(8) > Marec(24) > April(17) > Maj(12) > Junij(17) > Julij(16) > Avgust(8) > September(8) > Oktober(8) > November(4) > December(19)