FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2003
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
  Članek
Naslovnica

Nezmožnost poplačila in naknadna sprememba davčne osnove

Pojasnilo DURS, št. 440/03, 19.12.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 440/03, 19. 12. 2003Pojasnilo DURS, št. 440/03, 19. 12. 2003 Davčni zavezanec nam je zastavil vprašanja v zvezi z naknadno spremembo davčne osnove zaradi nezmožnosti poplačila, na katera v nadaljevanju odgovarjamo. Davčni zavezanec nas sprašuje, ali lahko popravi davčno osnovo, kadar je dolžnik nezmožen poplačila obveznosti, stečajni postopek nad dolžnikom je že končan, upnik pa zaradi neobveščenosti o začetku stečajnega postopka ni priglasil terjatev. Na podlagi 11. odstavka 21. člena Zakona o davku na dodano vred
Naslovnica

Izstavljanje računov

Pojasnilo DURS, št. 96922/03, 2.12.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 96922/03, 2. 12. 2003Pojasnilo MF, št. 96922/03, 2. 12. 2003 V zvezi z vprašanjem, ali bo moralo nemško podjetje, ki je v fazi pridobivanja slovenske davčne številke, po 1. 5. 2004 izstavljati račune v slovenskem jeziku oziroma ali jih bo lahko izstavilo v nemškem ali angleškem jeziku, Ministrstvo za finance RS meni: V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - Odločba US, 30/01, 67/02 in 101/03), v nadaljevanju ZDDV, bo moral davčni zavezanec, ki izda račun drugemu davčnemu zave
Naslovnica

Prestop igralcev in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 447-90/2003, 26.11.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-90/2003, 26. 11. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-90/2003, 26. 11. 2003 Glede obdavčitve storitve, ki jo zaračuna športni klub za prestop igralca iz enega v drug športni klub (športni klub, v katerega igralec prestopa, ima sedež izven Slovenije), vam v nadaljevanju dajemo usklajeno mnenje Davčne uprave RS in Ministrstva za finance RS. Na podlagi 8. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 do 101/03), v nadaljevanju ZDDV, promet storitev pomeni opravljanje, opustitev oziroma dopustitev vsakega de
Naslovnica

Davčna napoved po sporazumih o določitvi deležev na skupnem premoženju

Pojasnilo DURS, št. 446-13/2002, 22.10.2003

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 446-13/2002, 22. 10. 2003
Naslovnica

Davek od premoženja - oprostitev

Pojasnilo DURS, št. 421-14/2003, 15.10.2003

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 421-14/2003, 15. 10. 2003Pojasnilo DURS, št. 421-14/2003, 15. 10. 2003 Zavezanec navaja, da je lastnik objekta in ta objekt daje v najem svojemu podjetju, ki opravlja pridobitno dejavnost; plačuje tudi vse potrebne davke. Dodaja, da mora kljub temu osebno plačevati davek od premoženja in da se je na izdano odločbo pritožil, vendar neuspešno. Meni, da je ključna beseda uživalec, in navaja, da uživalec (njegovo podjetje) kot najemnik uporablja te prostore za opravljanje dejavnosti. Meni, da bi zato moral biti oproščen pla
Naslovnica

Invalidska podjetje ter obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 452-86/2003, 3.10.2003

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 452-86/2003, 3. 10. 2003#&#Prispevki za zdravstveno zavarovanje#&#Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje#&#Prispevki za starševsko varstvo#&#Prispevki za zaposlovanje#&#Davek na izplačane plače#&#Obrazec REK-1Pojasnilo DURS, št. 452-86/2003, 3. 10. 2003 V Uradnem listu RS, št. 76/2003, je bil 4. 8. 2003 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi. Zakon po novem ureja plačevanje prispevkov za starševsko varstvo podjetij, zavodov in drugih organizacij za zaposlovanje invalidov, na podoben način kot je za ta podjetja že določeno plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter za zdravstveno zavarova
Naslovnica

Vgradnja stavbnega pohištva in sprememba pravilnika o DDV

Pojasnilo DURS, št. 447-314, 30.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-314, 30. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-314, 30. 9. 2003 Po Pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost se je po veljavnih določbah do 29. 9. 2003 od vgradnje stavbnega pohištva, ki jo je proizvajalec stavbnega pohištva zaračunal naročniku, obračunaval in plačeval davek na dodano vrednost po stopnji 20 %. Določilo pravilnika v zvezi z obdavčitvijo vgradnje stavbnega pohištva se je uporabljalo od 1. 10. 2002. V Uradnem listu RS, št. 93/03, z dne 29. 9. 2003, je bil objavljen Pravilnik o spremembah i
Naslovnica

Evidentiranje finančnih storitev v davčnih evidencah

Pojasnilo DURS, št. 44700-00841/2003, 16.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 44700-00841/2003, 16. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 44700-00841/2003, 16. 9. 2003 Davčni zavezanec je zaprosil za pojasnilo, kam evidentirati prejete obresti od danih depozitov slovenskim bankam, v knjigo prejetih ali v knjigo izdanih računov. Vodenje knjigovodstva davčnega zavezanca ureja 56. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 do 67/02). Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03) pa v členih 135. in 136. podrobneje določa, kaj se vpisuje v
Naslovnica

Stopnja DDV za prirast živali pri nadaljnjem pitanju

Pojasnilo DURS, št. 447-223/2003, 15.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-223/2003, 15. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-223/2003, 15. 9. 2003 Zavezanec sprašuje, po kateri davčni stopnji so obdavčene storitve vzreje perutnine. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju: ZDDV, v 12. točki 25. člena določa, da se po 8,5-odstotni stopnji obračunava in plačuje DDV od živali za pitanje, semen, sadik, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. Pravilnik o izvajanju zakona o da
Naslovnica

Subvencije in izstavitev računa v skladu z ZDDV

Pojasnilo DURS, št. 447-280/2002, 2.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-280/2002, 2. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-280/2002, 2. 9. 2003 Ena od mestnih občin je postavila vprašanje glede obveznosti izstavitve računa za plačilo subvencije. Z vidika obračunavanja davka na dodano vrednost je treba razlikovati subvencije, ki so neposredno povezane s ceno prometa blaga oziroma storitev, od subvencij, ki niso neposredno povezane s ceno prometa blaga oziroma storitev. Na podlagi 1. točke 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98…67/02), v nadaljevanju: ZDDV, se DDV
Naslovnica

Obdavčitev zamenjave stavbnih zemljišč med občino in občanom

Pojasnilo DURS, št. 73600/03, 28.8.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 73600/03, 28. 8. 2003Pojasnilo MF, št. 73600/03, 28. 8. 2003 Ena od občin je opisala problematiko zamenjave stavbnih zemljišč med občino in občanom ter zaprosila za obrazložitev 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - Odločba US, 30/01 in 67/02), v nadaljevanju: ZDDV. Pojasnilo so pripravili na Ministrstvu za finance RS. Menimo, da je v opisanem primeru zamenjave stavbnih zemljišč potrebno ločevati med obdavčitvijo stavbnih zemljišč z DDV oziroma davkom na promet nepremičnin (
Naslovnica

Izvenzakonska skupnost in odmera davka na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 400-48/2003, 27.8.2003

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 400-48/2003, 27. 8. 2003
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(12)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2003(12)
> Avgust(2) > September(4) > Oktober(3) > November(1) > December(2)