FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 96 / 96
Dokumenti od 2376 do 2394 (od skupaj 2394)
  Članek
Naslovnica

Kako je ob dedovanju obdavčeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje?

Pojasnilo DURS, št. 42503-0003/2004, 25.2.2004

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 42503-0003/2004, 25. 2. 2004
Naslovnica

Oprostitev plačila DDV le v skladu z zakonom

Pojasnilo DURS, št. 426-02-4/2004, 19.2.2004

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 426-02-4/2004, 19. 2. 2004Pojasnilo MF, št. 426-02-4/2004, 19. 2. 2004 Zahtevku za uveljavitev oprostitve plačila DDV za nakup različne opreme za dokončanje kulturnega doma po slovenskem Zakonu o davku na dodano vrednost ni mogoče ugoditi. V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost mora DDV obračunati vsak davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije v okviru svoje dejavnosti dobavi blago oziroma opravi storitev za plačilo. Davek mora obračunati po predpisani stopnji, razen če gre za transakcijo, za katero zakon izrecno
Naslovnica

Stopnja DDV za izdelke, za katere je bila tarifna številka v letu 2004 spremenjena

Pojasnilo DURS, št. 426-15/24-01/2004, 19.2.2004

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo CURS, št. 426-15/24-01/2004, 19. 2. 2004Pojasnilo CURS, št. 426-15/24-01/2004, 19. 2. 2004 V nadaljevanju je pojasnilo o obračunu stopnje DDV za plenice za odrasle, za katere se je v letu 2004 spremenila tarifna številka zaradi sprememb kombinirane nomenklature. V Pravilniku o izvajanju zakona o DDV (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), v nadaljevanju PZDDV, je zakonodajalec uporabil tarifne številke iz kombinirane nomenklature za leto 2003. Spremenjene tarifne številke iz kombinirane nomenklature za leto 2004 pa za ist
Naslovnica

Plačilo DDV za izdajo projektnih pogojev

Pojasnilo DURS, št. 426-02-8/2004, 17.2.2004

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 426-02-8/2004, 17. 2. 2004Pojasnilo MF, št. 426-02-8/2004, 17. 2. 2004 Zavezanec je zaprosil za uradno tolmačenje o plačilu DDV za izdajo projektnih pogojev in soglasij ter o obliki zaračunavanja upravne takse. Po določbah 107. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/02) avtentično razlago zakonov sprejema DZ RS. Ministrstvo za finance lahko k omenjenima vprašanjema poda nezavezujoče pravno mnenje. V prvem vprašanju je zavezanec zaprosil za razlago, ali je kot nosilec javnega pooblast
Naslovnica

Kriteriji za presojo neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV

Pojasnilo DURS, št. 426-02-2/2004, 21.1.2004

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 426-02-2/2004, 21. 1. 2004#. Nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem storitev oziroma dela#. Osebno opravljanje dela ali storitev#. Zagotavljanje sredstev in pogojev za opravljanje storitev#. Prevzemanje finančnih in drugih tveganj ter odgovornosti v zvezi z opravljanjem dela ali storitev#. Način opravljanja dela in storitev in način plačila#. Pravica do odstopa od pogodbe in prevzemanje odgovornosti v zvezi s tem#. Neposredna udeležba na dobičku ali izgubi, izhajajoči iz opravljanja storitvePojasnilo MF, št. 426-02-2/2004, 21. 1. 2004 V zvezi z vprašanji, ki zadevajo obravnavanje in vključitev t. i. potencialnih zavezancev v sistem davka na dodano vrednost, posredujemo pojasnila s kriteriji za presojo neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV. V skladu s 13. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 Odločba US, 30/01, 67/02 in 101/03), v nadaljevanju ZDDV, je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja k
Naslovnica

Obdavčenje prejemkov sodnikov porotnikov in prič

Pojasnilo DURS, št. 424-01-9/2004/2, 12.1.2004

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo MF, št. 424-01-9/2004/2, 12. 1. 2004Pojasnilo MF, št. 424-01-9/2004/2, 12. 1. 2004 V zvezi z vprašanji glede obdavčenja dohodkov sodnikov porotnikov in prič po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04-popr., 62/04-popr., 63/04-popr, 80/04 in 139/04; v nadaljevanju ZDoh-1) pojasnjujemo: Dohodek, ki ga prejmeta sodnik porotnik in priča iz naslova sodelovanja pri sojenju na podlagi vabila, nima narave dohodka iz zaposlitve niti narave dohodka iz opravljanja dejavnosti, zato je dohodek sodnika porotnika in priče iz naslova
Naslovnica

Nezmožnost poplačila in naknadna sprememba davčne osnove

Pojasnilo DURS, št. 440/03, 19.12.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 440/03, 19. 12. 2003Pojasnilo DURS, št. 440/03, 19. 12. 2003 Davčni zavezanec nam je zastavil vprašanja v zvezi z naknadno spremembo davčne osnove zaradi nezmožnosti poplačila, na katera v nadaljevanju odgovarjamo. Davčni zavezanec nas sprašuje, ali lahko popravi davčno osnovo, kadar je dolžnik nezmožen poplačila obveznosti, stečajni postopek nad dolžnikom je že končan, upnik pa zaradi neobveščenosti o začetku stečajnega postopka ni priglasil terjatev. Na podlagi 11. odstavka 21. člena Zakona o davku na dodano vred
Naslovnica

Izstavljanje računov

Pojasnilo DURS, št. 96922/03, 2.12.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 96922/03, 2. 12. 2003Pojasnilo MF, št. 96922/03, 2. 12. 2003 V zvezi z vprašanjem, ali bo moralo nemško podjetje, ki je v fazi pridobivanja slovenske davčne številke, po 1. 5. 2004 izstavljati račune v slovenskem jeziku oziroma ali jih bo lahko izstavilo v nemškem ali angleškem jeziku, Ministrstvo za finance RS meni: V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - Odločba US, 30/01, 67/02 in 101/03), v nadaljevanju ZDDV, bo moral davčni zavezanec, ki izda račun drugemu davčnemu zave
Naslovnica

Prestop igralcev in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 447-90/2003, 26.11.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-90/2003, 26. 11. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-90/2003, 26. 11. 2003 Glede obdavčitve storitve, ki jo zaračuna športni klub za prestop igralca iz enega v drug športni klub (športni klub, v katerega igralec prestopa, ima sedež izven Slovenije), vam v nadaljevanju dajemo usklajeno mnenje Davčne uprave RS in Ministrstva za finance RS. Na podlagi 8. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 do 101/03), v nadaljevanju ZDDV, promet storitev pomeni opravljanje, opustitev oziroma dopustitev vsakega de
Naslovnica

Davčna napoved po sporazumih o določitvi deležev na skupnem premoženju

Pojasnilo DURS, št. 446-13/2002, 22.10.2003

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 446-13/2002, 22. 10. 2003
Naslovnica

Davek od premoženja - oprostitev

Pojasnilo DURS, št. 421-14/2003, 15.10.2003

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 421-14/2003, 15. 10. 2003Pojasnilo DURS, št. 421-14/2003, 15. 10. 2003 Zavezanec navaja, da je lastnik objekta in ta objekt daje v najem svojemu podjetju, ki opravlja pridobitno dejavnost; plačuje tudi vse potrebne davke. Dodaja, da mora kljub temu osebno plačevati davek od premoženja in da se je na izdano odločbo pritožil, vendar neuspešno. Meni, da je ključna beseda uživalec, in navaja, da uživalec (njegovo podjetje) kot najemnik uporablja te prostore za opravljanje dejavnosti. Meni, da bi zato moral biti oproščen pla
Naslovnica

Invalidska podjetje ter obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 452-86/2003, 3.10.2003

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 452-86/2003, 3. 10. 2003#&#Prispevki za zdravstveno zavarovanje#&#Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje#&#Prispevki za starševsko varstvo#&#Prispevki za zaposlovanje#&#Davek na izplačane plače#&#Obrazec REK-1Pojasnilo DURS, št. 452-86/2003, 3. 10. 2003 V Uradnem listu RS, št. 76/2003, je bil 4. 8. 2003 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi. Zakon po novem ureja plačevanje prispevkov za starševsko varstvo podjetij, zavodov in drugih organizacij za zaposlovanje invalidov, na podoben način kot je za ta podjetja že določeno plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter za zdravstveno zavarova
Naslovnica

Vgradnja stavbnega pohištva in sprememba pravilnika o DDV

Pojasnilo DURS, št. 447-314, 30.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-314, 30. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-314, 30. 9. 2003 Po Pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost se je po veljavnih določbah do 29. 9. 2003 od vgradnje stavbnega pohištva, ki jo je proizvajalec stavbnega pohištva zaračunal naročniku, obračunaval in plačeval davek na dodano vrednost po stopnji 20 %. Določilo pravilnika v zvezi z obdavčitvijo vgradnje stavbnega pohištva se je uporabljalo od 1. 10. 2002. V Uradnem listu RS, št. 93/03, z dne 29. 9. 2003, je bil objavljen Pravilnik o spremembah i
Naslovnica

Evidentiranje finančnih storitev v davčnih evidencah

Pojasnilo DURS, št. 44700-00841/2003, 16.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 44700-00841/2003, 16. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 44700-00841/2003, 16. 9. 2003 Davčni zavezanec je zaprosil za pojasnilo, kam evidentirati prejete obresti od danih depozitov slovenskim bankam, v knjigo prejetih ali v knjigo izdanih računov. Vodenje knjigovodstva davčnega zavezanca ureja 56. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 do 67/02). Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03) pa v členih 135. in 136. podrobneje določa, kaj se vpisuje v
Naslovnica

Stopnja DDV za prirast živali pri nadaljnjem pitanju

Pojasnilo DURS, št. 447-223/2003, 15.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-223/2003, 15. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-223/2003, 15. 9. 2003 Zavezanec sprašuje, po kateri davčni stopnji so obdavčene storitve vzreje perutnine. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju: ZDDV, v 12. točki 25. člena določa, da se po 8,5-odstotni stopnji obračunava in plačuje DDV od živali za pitanje, semen, sadik, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. Pravilnik o izvajanju zakona o da
Naslovnica

Subvencije in izstavitev računa v skladu z ZDDV

Pojasnilo DURS, št. 447-280/2002, 2.9.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-280/2002, 2. 9. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-280/2002, 2. 9. 2003 Ena od mestnih občin je postavila vprašanje glede obveznosti izstavitve računa za plačilo subvencije. Z vidika obračunavanja davka na dodano vrednost je treba razlikovati subvencije, ki so neposredno povezane s ceno prometa blaga oziroma storitev, od subvencij, ki niso neposredno povezane s ceno prometa blaga oziroma storitev. Na podlagi 1. točke 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98…67/02), v nadaljevanju: ZDDV, se DDV
Naslovnica

Obdavčitev zamenjave stavbnih zemljišč med občino in občanom

Pojasnilo DURS, št. 73600/03, 28.8.2003

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo MF, št. 73600/03, 28. 8. 2003Pojasnilo MF, št. 73600/03, 28. 8. 2003 Ena od občin je opisala problematiko zamenjave stavbnih zemljišč med občino in občanom ter zaprosila za obrazložitev 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - Odločba US, 30/01 in 67/02), v nadaljevanju: ZDDV. Pojasnilo so pripravili na Ministrstvu za finance RS. Menimo, da je v opisanem primeru zamenjave stavbnih zemljišč potrebno ločevati med obdavčitvijo stavbnih zemljišč z DDV oziroma davkom na promet nepremičnin (
Naslovnica

Izvenzakonska skupnost in odmera davka na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 400-48/2003, 27.8.2003

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 400-48/2003, 27. 8. 2003
Naslovnica

Davek na dediščine in darila - dedni redi in dediči

Pojasnilo DURS, št. 422-2/2002, 24.2.2002

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 422-2/2002, 24. 2. 2002
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 94 95 96 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(112) Mnenja in pojasnila FURS(2269) Povzetki sodne prakse FURS(12)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(4) 2018(6) 2017(9) 2016(5)
2015(10) 2014(84) 2013(109) 2012(74)
2011(130) 2010(169) 2009(174) 2008(279)
2007(720) 2006(293) 2005(238) 2004(77)
2003(12) 2002(1)