FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 3 / 96
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 2394)
  Članek
Naslovnica

Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18. 6. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18. 6. 2014 V zvezi z obdavčitvijo stalnih poslovnih enot in obveznostjo davčnega odtegljaja nam je zavezanec v dopisu posredoval naslednja vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na obresti ali licenčnine, ki jih slovenska podružnica (poslovna enota) plačuje sedežu družbe v drugo državo članico EU. V zvezi s tem zavezanca zanima, ali je stalna poslovna enota v tem primeru dolžna izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od plačil obresti in licenčnin s
Naslovnica

Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV

Pojasnilo FURS, št. 4230-600/2014-2, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-600/2014-2, 18. 6. 2014#&#Primer 1#&#Primer 2#&#Primer 3#&#Primer 4#&#Primer 5#&#Primer 6#&#Primer 7#&#Primer 8#&#Primer 9#&#Primer 10#&#Primer 11#&#Primer 12#&#Primer 13#&#Primer 14#&#Primer 15Pojasnilo DURS, št. 4230-600/2014-2, 18. 6. 2014 Od različnih bank smo prejeli vprašanja glede obravnave prodaje kreditnih terjatev ter prodaje depozitov, v zvezi s katerimi v nadaljevanju objavljamo pojasnilo, ki je usklajeno z Ministrstvom za finance. V zvezi z vprašanji glede obdavčitve prodaje kreditnih terjatev je treba najprej ugotoviti, kaj predstavlja prevzemniku terjatev plačilo za opravljeno storitev odkupa terjatev. V kolikor diskont, provizija ali stroški pomenijo plačilo za njegovo
Naslovnica

Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10. 6. 2014V zvezi z vprašanjem, ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, pojasnjujemo v nadaljevanju. V skladu s 45. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12- ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13)lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčn
Naslovnica

Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

Pojasnilo DURS, 3.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, z dne 27. 5. 2014Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, z dne 27. 5. 2014 Na vprašanje, katera stopnja CO2 izpusta se upošteva pri odmeri davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV), kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno skupaj z Ministrstvom za finance: Kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, se stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena
Naslovnica

Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu

Pojasnilo DURS, št. 4210-6255/2014-1, 28.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-6255/2014-1, 28. 5. 2014Zavezanec je zaprosil za pojasnilo Zakona o dohodnini glede višine nagrade za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Sprašuje, koliko znaša trenutna višina nagrade, ki jo prostovoljska organizacija lahko izplača prostovoljcu in ali se navedena višina nanaša na posamezno izplačilo s strani prostovoljske organizacije ali je to maksimalna višina, ki jo lahko prejme prostovoljec. V zvezi s temi vprašanji smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Zakon o prost
Naslovnica

Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice

Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 23.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 23. 5. 2014K pojasnilu št. 4230-214980/2014 z dne 24. 4. 2014, kjer je pojasnjen obračun DDV od samolepljivih sličic, dodajamo še pojasnilo glede stopnje obdavčitve albumov za samolepilne sličice: Po določbi 6. točke Priloge I k Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A in 101/13-ZIPRS1415) - ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim gradiv
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo

Pojasnilo DURS, št. 4217-5852/2014, 19.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-5852/2014, 19. 5. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-5852/2014, 19. 5. 2014 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 16. aprila 2014 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 16/13 (Uradni list Republike Slovenije, št. 104/13). Obvestilo o začetku veljavnosti Ko
Naslovnica

Naknadna prodaja garaže in nižja stopnja DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-233687/2014-2, 16.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-233687/2014-2, 16. 5. 2014Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, se ukvarja z razvojem, gradnjo in prodajo stanovanjskih naselij na ozemlju Slovenije. V teh stanovanjskih naseljih se gradijo tako stanovanja, katerih prodaja se skladno z DDV zakonodajo obdavči po splošni stopnji DDV kot stanovanja, katerih prodaja se obdavči po nižji stopnji DDV. V sklopu stanovanjskih naselij se lahko nahajajo tudi poslovni prostori. V skladu z veljavno zakonodajo in urbanističnimi normativi je treba za stanovanja zagot
Naslovnica

Prirejanje tekmovanj v računalniških zabavnih programih

Pojasnilo DURS, št. 461-72/2014-2 01-640-05, 12.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 461-72/2014-2 01-640-05, 12. 5. 2014V zaprosilu za mnenje, katerega nam je Posebni davčni urad z dopisom št. 461-80/2014/2 02-06 z dne 25. 4. 2014 odstopil v pristojno reševanje, ste v uvodu zapisali, da prosite za interpretacijo pravnega termina »posebne igre na srečo«, ki je opredeljen v prvem odstavku 53. člena Zakona o igrah na srečo - ZIS (Uradni list RS, št. 14/11 - UPB in 108/12). V nadaljevanju pojasnjujete, da stranka, ki jo zastopate namerava v okviru svoje dejavnosti ustanoviti spletni portal, na katerem bi uporabnikom
Naslovnica

Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8. 5. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, skladno z določili 91. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13). V zvezi s tem vprašanjem smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja po 5. točki prvega odstavka 37. člena Zakon
Naslovnica

Razlaga pojma »posvet z mednarodno udeležbo« po ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5. 5. 2014V zvezi z uporabo določbe 4. točke 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in vprašanjem razlage pojma »posvet z mednarodno udeležbo« pojasnjujemo: Oprostitev plačila dohodnine po 4. točki 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) velja za prejemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice (pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v predpisu vlade), kadar je izplačilo opravljeno fi
Naslovnica

Prodaja zemljišča, na katerem je kupec na podlagi podeljene mu stavbne pravice, ki je že prenehala, zgradil objekt

Pojasnilo DURS, 5.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-642750/2013-2 z dne 5. 12. 2013Pojasnilo DURS, št. 4230-642750/2013-2 z dne 5. 12. 2013 Davčni zavezanec navaja, da prodajalec prodaja zazidljivo zemljišče, na katerem stoji »star« objekt, ki ga je zgradil kupec. Stavbna pravice je bila sicer ustanovljena, vendar je že prenehala. Kupec ima objekt, ki še ni vpisan v zemljiški knjigi, izkazan v svojih poslovnih knjigah. Davčnega zavezanca zanima, ali se transakcija z vidika DDV šteje kot prodaja zazidanega ali kot nezazidanega stavbnega zemljišča (torej kot prodaja zemljišča b
Naslovnica

Prodaja zemljišča, na katerem ima kupec stavbno pravico

Pojasnilo DURS, 5.5.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-623183/2013-2 z dne 11. 12. 2013Davčni zavezanec A navaja, da želi kupiti zemljišče, na katerem mu je lastnik tega zemljišča v preteklosti podelil stavbno pravico. Kot imetnik stavbne pravice je davčni zavezanec A gradil objekt na tujem zemljišču, ki ga uporablja že več kot dve leti. Zanima ga, ali je transakcija predmet obdavčitve po 7. ali 8. točki 44. člena ZDDV-1. V nadaljevanju pojasnjujemo: Prodaja zemljišča, na katerem je objekt, ki je na podlagi podeljene stavbne pravice v lasti kupca, se z vidika DDV šteje kot dobava
Naslovnica

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. 4. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije številka 29, z dne 25. 4. 2014, je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-175/11-12, z dne 10. 4. 2014, s katero se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi »ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika«, 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, teme
Naslovnica

Davčna obravnava odpravnin

Pojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25. 4. 2014Prejeli smo vprašanja zavezancev glede obdavčitve odpravnin, ki jih kot pravico določa Zakon o delovnih razmerjih. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo odpravnin. Pri obravnavi vprašanja je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se ugotavlja tudi upravičenost delavca do odpravnine. Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list. RS, št. 21/13) tako določa naslednje o
Naslovnica

Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic »2014 FIFA World Cup Brasil«

Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 24.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 24. 4. 2014Davčna uprava Republike Slovenije je pri izvajanju nadzornih postopkov ugotovila, da se pri prodaji samolepljivih sličic »2014 FIFA World Cup Brasil« uporablja nepravilna nižja stopnja DDV glede na uvrstitev Carinske uprave RS v tarifno oznako 4911 99 00 kombinirane nomenklature carinske tarife. Davčni zavezanci, ki prodajajo navedene izdelke so davčni upravi naknadno predložili dokumentacijo, na podlagi katere naj bi se samolepljive sličice uvrščale v drugo tarifno oznako kombinirane nomenklatu
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga

Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. 4. 2014#.1. Dohodki fizičnih oseb, ki se ne štejejo za dohodek po Zakonu o dohodnini#.2. Dohodki fizičnih oseb, ki se štejejo za dohodek po Zakonu o dohodnini#&#I. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov#&#Predložitev davčnega obračuna#&#II. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov#.1. Davčni zavezanec za davek na dodano vrednost#.2. Predmet obdavčitve z DDV in davčna osnova#.3. Zavezanost za DDV (identifikacija za namene DDV)Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. 4. 2014 1. DAVČNA OBRAVNAVA POSAMEZNIH VRST PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB PO ZAKONU O DOHODNINI Mrežni marketing lahko na splošno opredelimo kot način organizacije podjetja in nagrajevanja prodajnih zastopnikov. Praviloma zastopniki niso plačani le od svoje prodaje, temveč so posebej nagrajeni tudi za pridobivanje novih prodajnih zastopnikov. V osnovi ima lahko dohodek, ki predstavlja eno od oblik nagrajevanja v mrežnem marketingu, tri oblike:prihranek pri oseb
Naslovnica

Kmetje in izdajanje računov, potni nalogi

Pojasnilo DURS, 22.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-692174/2013-2 z dne 28. 3. 2014Davčni zavezanec je zastavil vprašanja, v zvezi s katerimi predpostavljamo, da se nanašajo na prodajo pridelkov, proizvedenih v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, za katero se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter prodajo izdelkov, proizvedenih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na podlagi navedene predpostavke v nadaljevanju pojasnjujemo: 1. Ali lahko kmetija, ki prodaja na tržnici, za blago o
Naslovnica

Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci

Pojasnilo DURS, št. 4230-209818/2014-1, 15.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-209818/2014-1, 15. 4. 2014Pojasnilo DURS, št. 4230-209818/2014-1, 15. 4. 2014 Države članice morajo prenesti še nekatere določbe Direktive Sveta 2008/8/ES, ki bodo uveljavljene s 1. januarjem 2015 in se nanašajo na pravila glede kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitvah, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci. V teh primerih se bo za kraj obdavčitve štel kraj, kjer imajo prejemniki teh storitev sedež. Nadalje je treba prenesti tudi določbe glede po
Naslovnica

Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4200-445/2014-2, 15.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-445/2014-2, 15. 4. 2014Pojasnilo DURS, št. 4200-445/2014-2, 15. 4. 2014 Zavezanec navaja, da želi avstrijsko podjetje v Sloveniji ustanoviti podružnico za namene reklamiranja svojih storitev s poslovnim prostorom v Mariboru. Predvideva, da bo imela podružnica dve zaposleni osebi, ki bosta opravljali reklamni marketing, vendar ne bo izstavljala računov oz. ustvarjala prihodkov v Sloveniji. V zvezi s tem ga zanima, kakšno dokumentacijo potrebuje podjetje za ustanovitev podružnice, ali mora imeti podružnica tudi direkto
Naslovnica

Pristojbina za uporabo spletne strani

Pojasnilo DURS, št. 4217-3701/2014-2, 11.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-3701/2014-2, 11. 4. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-3701/2014-2, 11. 4. 2014 Zavezanec navaja, da v tujino plačuje pristojbine za uporabo spletne strani, pravico do vpogleda v bazo podatkov, pravico do sodelovanja na forumih, spletnih dražbah in podobno. Po plačilu pristojbine je odobren dostop do določenih zaklenjenih internetnih vsebin, do brskanja ali pa tudi do aktivnega sodelovanja na spletu (npr. uporabnik foruma). Omenjena plačila se običajno obravnavajo kot plačila za storitve, vendar nekateri ponudniki na računu
Naslovnica

DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga

Pojasnilo DURS, št. 4230-156526/2014-2, 9.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-156526/2014-2, 9. 4. 2014Davčni zavezanec v dopisu glede DDV obravnave prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga navaja, da je najpogostejša kršitev lizing pogodbe neplačevanje obrokov lizinga s strani lizingojemalca in da se v poslovni praksi (tj. v konkretni pogodbi o finančnem lizingu oziroma v spremljajočih splošnih pogojih) lizingodajalec in lizingojemalec v zvezi z odstopom od pogodbe običajno dogovorita naslednje: lizingodajalec ima pravico zaseči predmet lizinga,lizingojemalec dolguje že zapadle obroke (z
Naslovnica

Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom

Pojasnilo DURS, 7.4.2014

Ker se je v javnosti pojavilo nekaj polemik glede spremenjenega poročanja o povračilu stroškov v zvezi z delom, želimo v nadaljevanju podrobneje pojasniti namen in smisel tovrstnega poročanja. Urejena pravna država, urejena infrastruktura, stabilno oziroma predvidljivo poslovno in politično okolje, dostop do trgov, usposobljenost delovne sile pa tudi zahtevnost administrativnih postopkov so v očeh potencialnih investitorjev tisti faktorji, ki v prvi fazi omogočajo realizacijo poslovnih ciljev oz
Naslovnica

Nosilec dejavnosti za davčne namene in izdajanje računov

Pojasnilo DURS, 7.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-101/2014-2 z dne 7. 3. 2014Davčni zavezanec navaja primer kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarja z osnovno kmetijsko dejavnostjo ter dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in ki je pričelo s 1. 1. 2014 ugotavljati dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Za nosilca dejavnosti za davčne namene so člani kmečkega gospodinjstva izbrali očeta, ki je bil kot predstavnik kmečkega gospodinjstva tudi že identificiran za nam
Naslovnica

Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - posebnosti pri ugotavljanju KD in odpisu prispevkov

Pojasnilo DURS, 7.4.2014

Navodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014#&#Obvezna obnova gozda s sadnjo po ZUOPŽ#&#Sanitarna sečnjaNavodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014 Davčna uprava je glede na posebnosti pri postopanju pri obravnavi vlog kmetov, ki so zaradi žledu na območju Republike Slovenije, v obdobju od 30. januarja do 10. februarja 2014, utrpeli škodo, pripravila navodilo z namenom, da se prizadete davčne zavezance seznani z možnostjo uporabe določil 27. in 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - ZUOPŽ (Uradni list RS, št. 17/14), tako glede oprostit
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 96 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(112) Mnenja in pojasnila FURS(2269) Povzetki sodne prakse FURS(12)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(4) 2018(6) 2017(9) 2016(5)
2015(10) 2014(84) 2013(109) 2012(74)
2011(130) 2010(169) 2009(174) 2008(279)
2007(720) 2006(293) 2005(238) 2004(77)
2003(12) 2002(1)