FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > Mnenja in pojasnila FURS > 2010
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 165)
  Članek
Naslovnica

Uvoz blaga, ki mu sledi dobava ali prenos blaga znotraj Unije (carinski postopek 42)

Pojasnilo DURS, št. 4230-477/2010, 30.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-477/2010, 30. 12. 2010Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1C (Uradni list RS, št. 85/10) in v tej povezavi s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 104/10) se med drugim spreminjajo pravice in obveznosti davčnih zavezancev, ki uvažajo blago na ozemlje Republike Slovenije po carinskem postopku 42. V nadaljevanju pojasnjujemo spremembe in odgovarjamo na najpogostejša vprašanja. Namen carinskega post
Naslovnica

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)

Pojasnilo DURS, št. 4210-208/2010-1, 28.12.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-208/2010-1, 28. 12. 2010V Uradnem listu RS, št. 106/2010 je bil 27. 12. 2010 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2H), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2010, razen: določb spremenjenih 42., 68. in 127. člena ZDoh-2, ki se uporabljajo od 1. 1. 2011 indoločbe spremenjenega 47. člena ZDoh-2, ki se prvič uporabi za odmero dohodnine za leto 2013. V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki jih p
Naslovnica

Nadomestilo zaradi povečanja vrednosti nepremičnine in obračun davka na dodano vrednost ali davka na promet nepremičnin

Pojasnilo DURS, št. 0900-6/2010, 28.12.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 0900-6/2010, 28. 12. 2010Na vprašanje davčnega zavezance glede davčne obravnave nadomestila za povečanje vrednosti nepremičnine ob prenehanju stavbne pravice odgovarjamo: Nadomestilo za povečanje vrednosti nepremičnine z vsebinskega vidika po določbah ZDDV-1 predstavlja plačilo za dobavo objekta. Ker bo po navedbah davčnega zavezanca šlo za stari objekt, bo dobava oproščena plačila DDV in bo od dobave treba obračunati davek na promet nepremičnin. Prenehanje stavbne pravice ureja Stvarno pravni zakonik - SPZ v členih 260
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2011

Pojasnilo DURS, št. 4213-29/2010-1, 27.12.2010

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4213-29/2010-1, 27. 12. 2010Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2010 1.487,86 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2011. Vrste zavarovancev Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2010 Določitev prispevkaod 1. 1. do 31. 12. 2011 Stopnja/ osnova Znesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2011 Način plačevanja prispevka Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ Državlja
Naslovnica

Novosti Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, ter o načinu predložitve davčnemu organu

Pojasnilo DURS, št. 007-198/2010, 27.12.2010

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 007-198/2010, 27. 12. 2010Glede na spremembe v načinu obračunavanja davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost, ki izhajajo iz Zakona o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 106/10), bo objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik)*. Pravilnik začne veljati s 1. 1. 2011 in določa le spremembe v navodi
Naslovnica

Uporaba nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj od 1. 1. 2011 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4230-443/2010-2, 27.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-443/2010-2, 27. 12. 2010Na vprašanja davčnega zavezanca v zvezi z uporabo nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj od 1. 1. 2011 odgovarjamo: Kot zasebno stanovanje se šteje tisto stanovanje oziroma stanovanjski objekt ali njemu pripadajoči del, ki ni del socialne politike, pri tem pa ni pomembno, kdo je lastnik tega stanovanja oziroma stanovanjskega objekta. Za pripadajoče dele teh stanovanj oziroma stanovanjskih objektov se štejejo pripadajoči deli kot jih določa drugi odstavek 54. člena pravi
Naslovnica

Upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov in oprostitev ddv

Pojasnilo DURS, št. 4230-397/2010, 22.12.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-397/2010, 22. 12. 2010Na vprašanje davčnega zavezanca, ali je možna uporaba oprostitev plačila DDV od storitev upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, odgovarjamo: Storitve upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, določene v 316. členu ZPIZ-1, so oproščene plačila DDV na podlagi 4. f točke 44. člena ZDDV-1. Direktiva 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (Direktiva 112) v točki g) prvega odstavka 135. člena določa, da države članice davčne zavezance oprostijo plačila DDV pri storitvah upravlja
Naslovnica

Vračilo DDV tujim fizičnim osebam

Pojasnilo DURS, št. 4230-462/2010-3, 21.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-462/2010-3, 21. 12. 2010Davčnega zavezanca zanima, kako ravnati pri vračilih DDV tujim fizičnim osebam v primeru, ko carinski organ kupcu overi (žig) samo obrazec DDV-VP, medtem ko žiga ni na priloženem računu oziroma ali smete kupcu vrniti plačani DDV glede na to, da gre za pomanjkljivost carinskega organa. Zanima ga tudi, ali je kupec - lastnik blaga upravičen do izdaje obrazca DDV-VP in kasneje do vračila DDV, če kupljeno blago plača druga oseba, ki ima lahko bivališče v Sloveniji, medtem, ko je kupec, ki je oziroma
Naslovnica

Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga – dodatno pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 20.12.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 20. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 20. 12. 2010 Davčni zavezanec navaja, da če družba opravi prevozno storitev za davčnega zavezanca iz EU z identifikacijsko številko za DDV na relaciji EU - tretja država, se sklicuje, da DDV ni obračunan na podlagi 25. člena ZDDV-1. V navodilih za izpolnjevanje obrazca DDV-O je pri polju 12 napisano, da se v to polje vpisujejo vrednosti storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v skladu s 25. členom ZDDV-1, vendar pa se ne vpisujejo storitve, ki bi bile oproščen
Naslovnica

Izvajanje devetega odstavka 16. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-159/2010, 16.12.2010

Dohodnina

Pojasnilo DURS, št. 4210-159/2010, 16. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-159/2010, 16. 12. 2010 Zavezanka, ki je sodelovala v nagradni igri, je zastavila vprašanje glede pravilnosti davčne obravnave dohodka, doseženega v nagradni igri. Pri tem navaja, da je na podlagi žrebanja v nagradni igri prejela nagrado v obliki bonov, v vrednosti 50 evrov. Izplačevalec nagrade jo je o tem obvestil z obvestilom, na katerem je kot bruto in neto vrednost nagrade navedel znesek 66,66 evrov. Od te vrednosti nagrade ni bilo izračunane in plačane akontacije do
Naslovnica

Način obdavčitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo v povezavi z izvajanjem tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16.12.2010

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010#. Kdaj se dobiček obdavči oziroma, kdaj se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenika in posledično, v skladu z 90. členom Zakona o dohodnini, tudi obdavči kot dividenda?#. Kako se davčno obravnava uporaba dobička za pokrivanje izgube v družbi z neomejeno odgovornostjo oziroma ali je uporaba dobička za te namene obdavčena?Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010 Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo razdelitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo, usklajeno z Ministrstvom za finance: 1. Kdaj se dobiček obdavči oziroma, kdaj se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenika in posledično, v skladu z 90. členom Zakona o dohodnini, tudi obdavči kot dividenda? Dobiček*, ki ga ustvari družba z neomejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: d. n. o.) tekom poslovnega leta, se na podlagi drugega odstavka 94. člena Zak
Naslovnica

Davčna obravnava daril

Pojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15.12.2010

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15. 12. 2010#.1.1 Darila, ki ne štejejo za dohodke po ZDoh-2#.1.2 Darila, ki štejejo za dohodke po ZDoh-2#&#Obdarjenec je rezident Slovenije#&#Obdarjenec je nerezident Slovenije#.3.1 Obdarjenec je fizična oseba#.3.2 Obdarjenec je pravna oseba zasebnega pravaPojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15. 12. 2010 Pojasnilo o davčni obravnavi daril je namenjeno podrobnejši davčni obravnavi tistih daril, ki jih fizične osebe praviloma najpogosteje prejmejo v mesecu decembru. Vključuje vsebino do sedaj že izdanih pojasnil Davčne uprave RS v zvezi z davčno obravnavo daril in daje odgovore na tista davčna vprašanja, ki se v praksi najpogosteje pojavljajo pri izplačevalcih daril. 1. Davčna obravnava daril pri prejemniku/obdarjencu 1.1 Obdavčitev fizične osebe po
Naslovnica

Ureditev obveznega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih po Zakonu o urejanju trga dela

Pojasnilo DURS, št. 4250-36/2010, 15.12.2010

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-36/2010, 15. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4250-36/2010, 15. 12. 2010 Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010) se spreminja status poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih v obveznem socialnem zavarovanju. ZUTD, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2011, med obveznimi zavarovanci za primer brezposelnosti v šesti alineji 54. člena opredeljuje le poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za primer brezposelnosti po 1. 1.
Naslovnica

Obdavcitev pokojnin v skladu s konvencijami o izogibanju dvojnega obdavcevanja

Pojasnilo DURS, št. 4217-231/2010, 15.12.2010

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-231/2010, 15. 12. 2010Obdavčitev pokojnin v skladu s konvencijami o izogibanju dvojnega obdavčevanja Pojasnilo DURS, št. 4217-231/2010, 15. 12. 2010 Vprašanje se nanaša na obdavčevanje pokojnin, izplačanim nerezidentom v tujino, na podlagi določb konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki jih je Slovenija sklenila z Albanijo, Ciprom, Estonijo, Indijo, Irsko, Izraelom, Kitajsko, Latvijo, Litvo, Malto, Moldovo, Republiko Korejo, Romunijo, Turčijo in Ukrajino. Prav tako se vprašanje nanaša na
Naslovnica

Statusno preoblikovanje podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13.12.2010

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2010, 13. 12. 2010 Prejeli smo elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2010, v katerem prosite za pojasnilo v zvezi s prenosom podjetnikovega podjetja na prevzemno družbo. Navajate, da se samostojni podjetnik želi preoblikovati in prenesti svoje podjetje na prevzemno družbo. Knjigovodska vrednost podjetja (podjetnikov kapital) znaša 50.000 evrov. Podjetnik ima med svojimi sredstvi nepremičnino, katere primerljiva tržna vrednost je višja od njene knjigovodske vrednosti. Zar
Naslovnica

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Pojasnilo DURS, št. 4253-1/2010, 9.12.2010

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4253-1/2010, 9. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4253-1/2010, 9. 12. 2010 V Uradnem listu RS, št. 80/2010 je bil dne 12. 10. 2010 objavljen Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2011. ZUTD od 1. 1. 2011 dalje na novo ureja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je do začetka uporabe tega zakona urejeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besed
Naslovnica

Prenos lastninske pravice na funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na etažne lastnike

Pojasnilo DURS, št. 4230-400/2010, 8.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-400/2010, 8. 12. 2010Davčni zavezanec navaja, da je investitor v 70-ih letih zgradil večstanovanjsko stavbo in prodajal posamezna stanovanja s klasičnim pogodbenim določilom, da je predmet prodaje stanovanje s funkcionalnim zemljiščem, pri čemer funkcionalno zemljišče v pogodbah ni bilo določeno. Kasneje so lastniki stanovanj oblikovali etažno lastnino, pri čemer je bilo odmerjeno zemljišče pod stavbo, o kakršnemkoli funkcionalnem zemljišču ni bilo govora. Solastniki zemljišča pod stavbo so postali etažni lastniki,
Naslovnica

Izpolnjevanje obrazca DDV-VP in vračilo DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-420/2010-2, 3.12.2010

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-420/2010-2, 3. 12. 2010Na vprašanja davčnega zavezanca v zvezi z določbami ZDDV-1 in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost glede izdaje DDV-VP obrazcev odgovarjamo: 1. Ali mora biti kupec v trgovini pri izpolnjevanju zahtevka za vračilo DDV osebno prisoten oziroma ali je dovolj, da podatke pošlje preko e-maila ali faksa ter mu prodajalec blago pošlje skupaj s pripadajočim računom in obrazcem po pošti na naslov v Sloveniji (v primeru, ko ima prodajalec »fizično« trgovino)? Fizična prisotnost kupca v
Naslovnica

Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga

Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 2.12.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 2. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 2. 12. 2010 Davčni zavezanec navaja, da družba, ki se ukvarja s prevoznimi in pomožnimi prevoznimi storitvami, mnogokrat za davčne zavezance iz EU z identifikacijsko številko za DDV, opravi storitev prevoza blaga na relaciji EU - tretja država. Zraven prevozne storitve opravi družba tudi vse izvozne postopke. V tej zvezi ga zanima: 1. Na katero klavzulo za oprostitev plačila DDV se sklicuje slovenska družba (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1 ali e) točka 52. člena
Naslovnica

Vprašanje v zvezi z boniteto za uporabo osebnega motornega vozila – operativni najem

Pojasnilo DURS, št. 4216-2/2010-5, 2.12.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4216-2/2010-5, 2. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4216-2/2010-5, 2. 12. 2010 Zavezanca zanima odgovor na vprašanje glede načina izračuna bonitete za uporabo osebnega motornega vozila za privatne namene v primeru, ko osebno motorno vozilo ni v lasti delodajalca, niti ga ta nima v finančnem najemu, temveč ga ima v poslovnem oziroma operativnem najemu. To pomeni, da delodajalec osebnega motornega vozila nima izkazanega v svojih poslovnih knjigah. Pojasnjujemo, da Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6; v nadaljevanju
Naslovnica

Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov namestitve iz sredstev EU

Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1.12.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1. 12. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1. 12. 2010 Zavezanec navaja, da je v okviru evropskih projektov mogoče obračunati stroške službene poti, ki se nanašajo na določene projekte, s pavšalnimi zneski za dnevnice in namestitev. Tako določene dnevnice za tujino so višje kot dnevnice, ki jih predpisuje naša nacionalna zakonodaja. Zavezanca zanima, ali lahko upravičencu - svojemu zaposlenemu, izplača navedene dnevnice, pri čemer bi se upoštevalo 4. točko 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2, ki prav
Naslovnica

Prva vselitev oziroma uporaba objekta ali posameznih delov objekta

Pojasnilo DURS, št. 4230-411/2010-2, 30.11.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-411/2010-2, 30. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 4230-411/2010-2, 30. 11. 2010 Davčnega zavezanca zanima, kdaj začne teči dveletni rok iz 7. točke 44. člena ZDDV-1, glede na to, da lahko prodaja posameznih enot novozgrajenega objekta traja več let. Ali začne ta rok teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt kot celoto ali z dnem začetka dejanske uporabe posameznega poslovnega prostora (t.j. posamezne etažne enote). V slednjem primeru davčni zavezanec prosi za usmeritve, kdaj se šteje kot začetek dejanske uporabe
Naslovnica

Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe z vidika Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-170/2010-3, 30.11.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-170/2010-3, 30. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 4210-170/2010-3, 30. 11. 2010 Zavezanec navaja, da sta slovensko podjetje in slovenski strokovnjak sklenila avtorsko pogodbo z namenom, da bo strokovnjak v zameno za plačilo opravil več strokovnih predavanj v Sloveniji. Po navodilih podjetja se mora strokovnjak, da lahko sam opravi strokovna predavanja v Sloveniji, udeležiti določenih strokovnih izobraževanj v tujini, na katerih pridobi potrebna znanja za realizacijo nalog iz avtorske pogodbe. Stroške, povezane z udeležbo na
Naslovnica

Prevozi bolnikov na dializo

Pojasnilo DURS, št. 4230-401/2010-2, 29.11.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-401/2010-2, 29. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 4230-401/2010-2, 29. 11. 2010 Po pojasnilu SURS spada storitev prevoza dializnih bolnikov z reševalnim vozilom v šifro SKD: Q/86.909. V zvezi s priznavanjem oprostitve iz 15. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ni pomembno, ali je bolnik v takem stanju, da potrebuje prevoz z reševalnim prevozom ali ne, ampak da je prevoz opravljen z reševalnim vozilom. Tako je storitev prevoza dializnih bolnikov z reševalnim vozilom v skladu s 15. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 opr
Naslovnica

Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za namene DDV ne šteje, da so del socialne politike

Pojasnilo DURS, št. 4230-430/2010, 25.11.2010

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-430/2010, 25. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 4230-430/2010, 25. 11. 2010 Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede spremembe v obdavčitvi z davkom na dodano vrednost od stanovanjskih novogradenj s 1. januarjem 2011. V zvezi z navedeno problematiko smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 429-194/2010/2 z dne 16. 9. 2010, kot sledi v nadaljevanju: Od dobave novih stanovanj, ki ne izpolnjujejo kriterijev za obravnavo kot stanovanjskega objekta, ki je del socialne politike in v zvezi s katerimi bo obveznost za o
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(165)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na tonažo in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2010(165)
> Januar(20) > Februar(27) > Marec(17) > April(12) > Maj(18) > Junij(7) > Julij(9) > Avgust(8) > September(7) > Oktober(5) > November(14) > December(21)