FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > Mnenja in pojasnila FURS > 2011
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 126)
  Članek
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

Pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011, 28.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011, 28. 12. 2011Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - ZZRZI-C, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/11, se s 1. 1. 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost za invalidska podjetja. I. Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012 Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012 v celoti ureja novi 74. člen ZZRZI in ne več prvi odstavek 226. člena Zakona o pokojninskem in i
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2012

Pojasnilo DURS, št. 4251-4029/2011-1, 27.12.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4251-4029/2011-1, 27. 12. 2011Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2011 1.510,44 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2012.Vrste zavarovancevVišina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2011Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2012Stopnja/osnovaZnesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2012Način plačevanja prispevkaZavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZDržavljani RS in
Naslovnica

Uvedba nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu – izplačilo dohodka za vodenje poslovnega subjekta za zavarovance z zavarovalno podlago 040 od 1. 1. 2012 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4212-10828/2011-1, 27.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4212-10828/2011-1, 27. 12. 2011Za izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta prejemniku dohodka - zavarovancu z zavarovalno podlago 040, od 1. 1. 2012 dalje, družba, katere edini lastnik je zavarovanec, predlaga REK-1 obrazec z oznako nove vrste dohodka 1141 - Dohodek za vodenje enoosebne družbe (zavarovalna podlaga 040.) Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zasebnih zavodov, ne morejo biti v delovnem razmerju v svoji družbi ali zavodu, temveč se zavarujejo kot samozaposlene
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi

Pojasnilo DURS, št. 4250-5007/2011-2, 23.12.2011

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-5007/2011-2, 23. 12. 2011Zavezanec nam zastavlja vprašanja v zvezi z načinom izračuna zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi. Predvsem prosi za pojasnila v zvezi z upoštevanjem zneska prispevkov pri ugotavljanju nove zavarovalne osnove. Navaja, da imajo nekateri samozaposleni v kulturi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna (na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), pri čemer pa je možno, da morajo zaradi višine svojih dohodkov del prispevkov dopla
Naslovnica

Uporaba šifer vrste dohodka 1703 in 1704 na REK-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-31966/2011-1, 21.12.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-31966/2011-1, 21. 12. 2011V zvezi z vprašanjem, katera šifra vrste dohodka se navede na REK-2 obrazcu in na individualnem REK obrazcu v primeru, ko se oddaja v najem premoženje zapustnika v obdobju od trenutka uvedbe dedovanja do dejanskega prevzema premoženja s strani pravnih naslednikov, in se dohodek iz tega naslova izplača osebi, ki upravlja s tem premoženjem, pojasnjujemo v nadaljevanju. V takšnih primerih plačnik davka na REK-2 obrazcu v polje 010 (izbira vrste dohodka) vpiše šifro dohodka 1703 (in ne 1701), če se
Naslovnica

Prispevki za zavarovance – poslovodne osebe

Pojasnilo DURS, št. 4251-3768/2011-2, 14.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4251-3768/2011-2, 14. 12. 2011Prejeli smo dopis, ki se nanaša na izvajanje pojasnila DURS, št. 4251-2597/2011-3 z dne 23. 9. 2011, ki velja od dneva objave, to je od 26. 9. 2011 in s katerim je bilo razveljavljeno pojasnilo DURS, št. 4200-160/2006 z dne 7. 9. 2006. V zvezi s tem se zastavljajo naslednje dileme:V praksi so se prispevki in akontacija dohodnine za obravnavane zavarovance - družbenike, ki so poslovodne osebe, obračunavali od izplačane plače tako kot za ostale zaposlene. Zastavlja se vprašanje, ali se bodo do kon
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic

Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14.12.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. 12. 2011Na podlagi zaprosila zavezanca v nadaljevanju posredujemo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji (kuponskimi obveznicami in delnicami), katerih izdajatelji so domače in tuje osebe, in ki se ponujajo javnosti oziroma uvrščajo v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS). 1. Kuponske obveznice* 1.1. Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic, ki jih dosegajo fizične osebe Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih o
Naslovnica

Prošnja za pojasnilo glede 2. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Pojasnilo DURS, št. 4210-30949/2011-2, 9.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-30949/2011-2, 9. 12. 2011Prejeli smo dopis zavezanca v zvezi z davčno obravnavo povračila stroškov prehrane med delom. Zavezanec navaja, da iz kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja načeloma izhaja, da so delavci upravičeni do obroka prehrane med delom. Šele, če prehrana med delom ni zagotovljena, je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom v višini, ki jo določa kolektivna pogodba. Zavezanec se sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-1206/2006-01031-0 z dne 2. 2. 2007, kjer je na praktičnem
Naslovnica

Prošnja za pojasnilo glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

Pojasnilo DURS, št. 4210-30951/2011-2, 9.12.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-30951/2011-2, 9. 12. 2011Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z davčno obravnavo izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 93. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 s spremembami) pridobil pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine. Delodajalec želi delavcu, skladno z določili 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), izplačati
Naslovnica

Izvajanje Direktiva Sveta 2003/48/ES

Pojasnilo DURS, št. 42150-5958/2011-1, 7.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 42150-5958/2011-1, 7. 12. 2011Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, UL L 157/2003 je v slovenski pravni red prenesena v 10. podpoglavje 1. poglavja petega dela Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4), ki ureja dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti. V zvezi z izvajanjem navedenega podpoglavja, predvsem glede poročanja o dohodkih od prihrankov v obliki plačil obresti po Pravilniku o obliki in načinu dos
Naslovnica

Pojasnilo glede zavezancev za dajanje podatkov pod oznako 5800

Pojasnilo DURS, št. 42150-5928/2011-4, 30.11.2011

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 42150-5928/2011-4, 30. 11. 2011Na podlagi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, ki je bil dne 25. 11. 2011 objavljen v Uradnem listu številka 94, je treba davčnemu organu do 31. januarja 2012 posredovati med drugim tudi podatke, zapisane v datoteki VIRODIV.DAT, in sicer podatke o obrestih ih dividendah, ki se vpišejo pod oznako 5800. Pod oznako 5800 se vpišejo podatki o znesku obresti od:vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne
Naslovnica

Stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanimi osebami rezidenti

Pojasnilo DURS, št. 4200-116/2011, 29.11.2011

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, št. 4200-116/2011, 29. 11. 2011V zvezi z vprašanjem oziroma zaprosilom Združenja bank Slovenije za stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanima osebama rezidentoma in na podlagi predhodne uskladitve prejetega stališča Ministrstva za finance (dopis št. 423-24/2011/6 in 423/23/2011/6 z dne 17. 11. 2011) v nadaljevanju navajamo celovito pojasnilo, s katerim seznanjamo širši krog zavezancev. Vprašanje: Zavezanec je izpostavil vprašanje načina prilagajanja davčne osnove (prihodkov oziroma odhodkov) dveh rezidentov, ki
Naslovnica

Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4217-223/2010, 25.11.2011

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4217-223/2010, 25. 11. 2011Pojasnilo glede davčne obravnave odškodnin z vidika Zakona o dohodnini. Davčna obravnava odškodnin po Zakonu o dohodnini Davčna obravnava dohodka fizične osebe, opredeljenega kot odškodnina, je odvisna od njegove vsebine. Če gre za plačilo za opravljeno delo, bo takšen dohodek praviloma obravnavan kot dohodek iz zaposlitve, če gre za plačilo za uporabo denarja, bo davčno obravnavan kot obresti itn. Določene odškodnine so skladno s 5. točko 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/201
Naslovnica

Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba

Pojasnilo DURS, št. 4210-23044/2011-6, 23.11.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-23044/2011-6, 23. 11. 2011Zavezanec sprašuje, na kakšen način si edini lastnik in direktor družbe lahko izplača ure dela za različna dela v svoji družbi. Davčni predpisi ne urejajo pravnih podlag, na podlagi katerih subjekti urejajo medsebojna razmerja. V nadaljevanju pojasnjujemo z vidika davčne obravnave dohodkov, ki jih edini lastnik in direktor družbe prejema za različna dela v svoji družbi. Za davčno obravnavo dohodka ni odločilna vrsta pogodbe temveč vsebina dohodka. Dohodki edinega lastnika - poslovodne osebe, ki
Naslovnica

Stroški prehrane in nastanitve ter odbitek DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-8831/2011-2, 16.11.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-8831/2011-2, 16. 11. 2011Prejeli vprašanje glede pravice do odbitka DDV od stroškov nastanitve in prehrane, ko davčni zavezanec iz Ljubljane pošlje v Maribor svojega zaposlenega, da pri stranki opravi storitev, ki traja nekaj dni. Zaposleni je v času opravljanja storitve nastanjen v Mariboru. V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo: V opisanem primeru davčni zavezanec ne more uveljaviti pravice do odbitka DDV od stroškov prehrane in nastanitev. Davčni zavezanec namreč lahko odbije DDV od stroškov prehrane in nastanitev, kadar
Naslovnica

Izplačila na podlagi razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Pojasnilo DURS, št. 4213-665/2011-4, 14.11.2011

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-665/2011-4, 14. 11. 2011Zavezanec prosi za odgovor na vprašanje, ali so subvencije, ki jih izplačuje občina kmetom za nakup kmetijske mehanizacije ter pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, obdavčene z dohodnino, ali ne. Izplačila na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, subvencije za nakup trosilnika, obračalnika, sušilne naprave, novogradnje hleva, torej za nakup kmetijske mehanizacije, so oproščena plačila dohodnine, v pr
Naslovnica

Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-8734/2011-2, 11.11.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-8734/2011-2, 11. 11. 2011Prejeli smo vprašanje glede obračunavanja DDV od nabav blaga na Madžarskem. Samostojni podjetnik, ki ni identificiran za namene DDV, nabavi kozmetične izdelke na Madžarskem in jih pripelje v Slovenijo. V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo: Kadar davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV (mali davčni zavezanec) pridobi blago iz Madžarske, njegove pridobitve niso predmet DDV, če skupna vrednost pridobitev blaga znotraj Unije v tekočem in preteklem koledarskem letu ne preseže zneska 10.000 e
Naslovnica

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Pojasnilo DURS, št. 4234-2031/2011-2, 11.11.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4234-2031/2011-2, 11. 11. 2011V zvezi z odbitkom DDV od nabave večnamenskih vozil po spremembi 106. člena pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 in 82/11) pojasnjujemo: V prvem odstavku 106. člena pravilnika je določeno, da so osebni avtomobili iz c) točke 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB3, 18/11 in 78/11) motorna vozila pod tarifno oznako KN 8703, konstruirana
Naslovnica

DDV pri prodaji izdelkov v tujino preko spleta

Pojasnilo DURS, št. 4230-8830/2011-2, 7.11.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-8830/2011-2, 7. 11. 2011Davčni zavezanec navaja, da v podjetju razvijate storitev xxxx.com, ki omogoča komurkoli, da prodaja svoje izdelke preko spleta. V teh spletnih trgovinah morate seveda tudi obračunavati DDV, saj je v vseh primerih prodajalec davčni zavezanec v Sloveniji. V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljena vprašanja. 1) Ali je treba vedno obračunati DDV, če je kupec izdelka v Sloveniji? Prodajalec, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, mora obračunati DDV od dobave izdelka kupcu
Naslovnica

Obravnava storitev SWIFT po ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-8404/2011-2, 4.11.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-8404/2011-2, 4. 11. 2011Prejeli smo vprašanje, ali se od storitev, ki jih bankam zaračunava podjetje SWIFT (v nadaljevanju: SWIFT storitve) obračunava DDV. Davčni zavezanec navaja, da podjetje SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) opravlja svetovno storitev elektronskega posredovanja sporočil za finančne družbe. Finančnim institucijam je tako omogočeno, da si z računalniško programsko opremo, ki jo je razvilo to podjetje, v kodiranem mednarodnem podatkovnem omrežju izmenjujejo standardizir
Naslovnica

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4251-3123/2011-5, 2.11.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4251-3123/2011-5, 2. 11. 2011V zvezi z vprašanjem glede priznavanja stroškov prispevkov zavarovancev - lastnikov družb, ki so poslovodne osebe pri dohodnini in možnosti uporabe 41. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7) pojasnjujemo v nadaljevanju. V skladu s prvim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7) je osnova za dohodnino od dohodka iz delovnega razmerja dohodek iz 37. člena ZDoh-2, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na p
Naslovnica

Določanje statusa prejemnika storitve iz 1. odstavka 25. člena ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-8322/2011-2, 28.10.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-8322/2011-2, 28. 10. 2011Prejeli smo vprašanje glede obdavčitve storitev tonskega mojstra, ki jih opravi tonski mojster iz druge države članice slovenski kulturni instituciji. V zvezi s tem pojasnjujemo: Če kulturna institucija, ki je prejemnik storitev, nima identifikacijske številke za DDV, se mora kot prejemnik storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice identificirati za namene DDV ter od prejete storitve obračunati DDV. Prvi odstavek 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, š
Naslovnica

Dobava šolskih malic srednji šoli in DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-8321/2011-2, 20.10.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-8321/2011-2, 20. 10. 2011Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede obračunavanja DDV od šolskih malic, ki jih podjetje dobavi srednji šoli. V zvezi s tem odgovarjamo: Podjetje mora ob dobavi šolskih malic srednji šoil obračunati DDV po stopnji 8,5 %. Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) in Priloge I k temu zakonu se od priprave jedi (malic) obračunava DDV po 8,5 % stopnji. V skladu z osmo točko 42. člena ZDDV-1 so oproščene plačila DDV predšo
Naslovnica

Stopnja DDV za led – verifikacija odgovora

Pojasnilo DURS, št. 4230-7530/2011, 18.10.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-7530/2011, 18. 10. 2011Davčni zavezanc sprašuje, po kateri davčni stopnji je obdavčen led, ki ga uporablja za konzerviranje rib. V zvezi s tem odgovarjamo: Od dobave ledu, ki ga davčni zavezanec uporabi za konserviranje rib, se na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) obračunava DDV po 8,5 % stopnji.
Naslovnica

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-4431/2011-18, 17.10.2011

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-4431/2011-18, 17. 10. 2011Danes, dne 17. 10. 2011, je bil v Uradnem listu RS, št. 82/11, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki začne veljati 20. oktobra 2011, razen 20. člena, ki začne veljati 1. julija 2012. Nekatere določbe pravilnika se začnejo uporabljati naslednje leto oziroma v začetku leta 2013. I. Predlaganje obrazcev v elektronski oblikiČlen pravilnika in vsebinaObrazecZačetek uporabe23. člen (četrti odstavek): prijava pridobitve rabljenega p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(126)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dobitke od iger na srečo Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2011(126)
> Januar(23) > Februar(15) > Marec(15) > April(14) > Maj(7) > Junij(9) > Julij(5) > Avgust(5) > September(3) > Oktober(9) > November(11) > December(10)